Informator Gminny - Nr 12/2006 (149)

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.

                                    Jan Paweł II

drukuj ()

DOWÓZ DO LOKALI WYBORCZYCH

W dniu wyborów samorządowych – 12.11.2006r.  przewidujemy dowóz mieszkańców gminy do lokali wyborczych.

Poniżej podaję harmonogram dowozów :

·          Dębiny ( obok  świetlicy wiejskiej ) - 14.30

·          Wybczyk ( obok świetlicy wiejskiej ) – 14.45

·          Przeczno  ( obok kościoła ) – 15.15

Bierzgłowo ( obok remizy OSP ) – 15. 30

·          Zamek Bierzgłowski  ( obok zamku ) – 16.00

·          Łubianka ( SKR ) – 16.20

·          Pigża – działki  - 16.45

·          Brąchnowo (obok piekarni )  - 17.00

·          Warszewice (obok sklepu ) – 17.20

·          Wymysłowo ( obok p. Maciejewskiego ) – 17. 25

drukuj (DOWÓZ DO LOKALI WYBORCZYCH)

 • autor: Barbara Kowalska
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ GMINIE

"Póki w narodzie myśl swobody żyje,

Wola i godność i męstwo człowiecze,

Póki sam  w ręce nie odda się czyje

I praw się swoich do życia nie zrzecze"

Julian Ursyn Niemcewicz

Obchody Święta Niepodległości w naszej Gminie od lat mają uroczysty charakter. W roku bieżącym Wójt, Rada Gminy, nauczyciele z Zespołu Szkół w Łubiance, Centrum Kultury w Łubiance, osoby działające w Akcji Katolickiej w Bierzgłowie oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy pragną, aby dzień 11 listopada miał szczególnie uroczysty charakter. Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze "Informatora", tradycyjnie odbędzie się "Bieg Niepodległości" oraz Festiwal Pieśni patriotycznej "Tobie Polsko". Święto Odzyskania Niepodległości to wyjątkowa okazja do wspomnień i wspólnego przeżywania wielkich chwil dla naszego narodu, dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy na spotkanie, które odbędzie się 8.11.2006 roku, o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Łubiance. Pragniemy, aby było to wielkie święto wszystkich tych, którzy walczyli

o wolność Polski i tych, którzy dzisiaj ciężką pracą, nauką i służbą społeczną budują Rzeczypospolitą. Podczas spotkania będziemy śpiewali pieśni patriotyczne przy akompaniamencie młodych artystów z naszej Gminy, wysłuchamy wystąpień honorowych gości, obejrzymy montaż poetycko-muzyczny przygotowany przez koło teatralne z Zespołu Szkół w Łubiance i  taniec grupy tanecznej "Marwojki", wysłuchamy śpiewu pań z zespołu "Alebabki" a także będziemy mogli podziwiać prace plastyczne i literackie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nadesłane na konkursy pod hasłem "Ważne daty w życiu mojego narodu" i "Słowo o mojej Ojczyźnie". Laureatom konkursów wręczone zostaną nagrody. Podczas spotkania nie zabraknie również czasu na poczęstunek. Jesteśmy przekonani, że wspólna biesiada sprawi, iż przedstawiciele różnych pokoleń naszej gminy przeżyją głęboko Święto Niepodległości i umocnią w sobie patriotyzm i oddanie Ojczyźnie.

drukuj (ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ GMINIE)

 • autor: Honorata Żeglarska
W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE

Byłem mile zaskoczony, gdy w domowej poczcie znalazłem zaproszenie na uroczystą galę piątej edycji ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel Roku 2006”organizowanego przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej i redakcję „Głosu Nauczycielskiego” Nie było ono  przypadkiem, gdyż w roku poprzednim sam znalazłem się wśród trzynastu nauczycieli z całej Polski nominowanych do tego zaszczytnego tytułu. Do tej pory pamiętam ogromną radość z tego wyróżnienia, które przecież nie było jedynie moim udziałem, ale całego środowiska nauczycielskiego, rodzicielskiego i uczniowskiego oraz samorządowego gminy Łubianka a zwłaszcza Zespołu Szkół w Łubiance, którego mam zaszczyt być pracownikiem. Nauczyciel z wiejskiej szkoły to niestety rzadkość w konkursach tego typu, mimo że nie ustępujemy  koleżankom i kolegom z ośrodków miejskich ani wykształceniem ani zapałem do pracy a często też i efektami pracy naszych uczniów, zarówno tymi doraźnymi jak i długofalowymi. Finał piątej edycji konkursu odbył się we wtorek 10 października  2006 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Do tej pory uroczystości odbywały się w sali konferencyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Patronat nad konkursem objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Polska Izba Książki. Prezydent Lech Kaczyński przesłał z okazji finału konkursu list gratulacyjny do laureatów z wyrazami podziękowania za trud i oddanie ważnej sprawie edukacji. Tytuł „Nauczyciela Roku 2006” otrzymała Danuta Konatkiewicz ze  Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego „Szkoła Myślenia Twórczego” w Zielonej Górze. Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano: fizykowi Markowi Golce z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Radomiu i wychowawczyni świetlicy szkolnej Beacie Maciołek z Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych. Województwo kujawsko – pomorskie reprezentowała nauczycielka przedmiotów zawodowych Elżbieta Nowak – Ziółkowska z Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. Cała trzynastka otrzymała wartościowe nagrody rzeczowe a zwycięska trójka oprócz tego czeki po 20 i 10 tysięcy złotych oraz laptopy. Szkoły, z których wywodzą się nominowani zostały uhonorowane  certyfikatami jakości oraz tablicami „Szkoła na medal”. Kapituła Konkursu  przyznała dwa honorowe wyróżnienia „Przyjaciela Roku” - dla Polskiej Policji za wieloletnią dbałość o bezpieczeństwo młodzieży i dla o. Jana Góry, twórcy spotkań młodzieży nad Jeziorem Lednickim. Ministerstwo Edukacji Narodowej było na uroczystości reprezentowane przez wiceszefa resortu Stanisława Sławińskiego. Obecni byli profesorowie warszawskich uczelni, poprzedni zwycięzcy konkursu, liczne grono fundatorów nagród. Wiceminister Sławiński podkreślił, że dziś nauczycielom trudno pracować w atmosferze publicznej dezaprobaty. „Ale przecież o nauczycielu powinniśmy myśleć i mówić także w kategoriach wielkich zasług dla Polski” - powiedział i zaapelował, by nie tylko od święta, ale na co dzień cenić wysiłek pedagogów. Lidia Jastrzębska, redaktor naczelna „Głosu Nauczycielskiego” podziękowała laureatom za pasję, cierpliwość, uwagę, wiedzę, intuicję, serce; za czas,  jaki oddają uczniom. Podkreśliła, że formuła konkursu jest systematycznie poszerzana - także po to, by zwrócić uwagę szerokiego gremium, jak ważna jest edukacja w rozwoju społeczeństwa oraz na fakt, że o dzieci i młodzież troszczą się ludzie i instytucje nie tylko z kręgu oświaty. Uroczystość zakończył bankiet, podczas którego mogliśmy znaleźć czas na kuluarowe rozmowy o kondycji polskiej oświaty, podzielić się radościami z dokonań ale też i problemami, które należy rozwiązać.

drukuj (W DOBOROWYM TOWARZYSTWIE)

 • autor: Jacek Zywert
STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Informujemy, że stypendia dla studentów na rok akademicki 2006/2007 otrzymały następujące osoby:

Lewicz Łukasz z Wybcza,

Iwicki Grzegorz z Pigży

oraz Walter Lucyna z Łubianki.

drukuj (STYPENDIA DLA STUDENTÓW)

 • autor: Mirosława Rozwadowska
FUNDACJA „ZIEMIA GOTYKU” W 2007 R.

Niebawem rozpoczniemy rok 2007, a wraz z nim rozpocznie się nowy okres programowania 2007-2013 w Unii Europejskiej. Zarząd fundacji  "Ziemia Gotyku" LGD wiąże duże nadzieje z tym okresem. Prace projektowe, w jakich uczestniczyła liczna grupa działaczy społecznych i przedsiębiorców naszej gminy w styczniu i lutym 2006 zaowocowały zbudowaniem obszernej i profesjonalnej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Posiadanie strategii było warunkiem koniecznym do ubiegania się o fundusze z programu Leader+ w Ministerstwie Rolnictwa. Na podstawie ZSROW przygotowaliśmy 34 projekty, które będą realizowane przez cały 2007 r. na obszarze czterech gmin partnerskich. W grupie tych projektów są projekty wspólne obejmujące zakresem wszystkie gminy oraz projekty indywidualne dla każdej z gmin osobno. Nasza gmina będzie realizować cztery indywidualne projekty  tj.:

·          Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych,

·          Prace studyjne nad opracowaniem ścieżki pieszo–rowerowej na trasie Toruń – Łubianka (ekspertyza),

·          Turniej rycerski na Zamku Bierzgłowskim, jako forma atrakcji turystycznej i promocji  obszaru LGD "Ziemia Gotyku", 

·          Festiwal pieśni patriotycznej połączony z konkursem plastyczno-literackim (realizowany w partnerstwie z Gimnazjum w Łubiance).

Zarząd fundacji planuje - po listopadowym rozstrzygnięciu w Ministerstwie Rolnictwa konkursu na dotacje środków w ramach Leader+ - zaprosić tych z Państwa, którzy brali udział w pracach projektowych, na spotkanie organizacyjne. Zaproszenie skierujemy również do tych z Państwa, którzy są zainteresowani naszymi projektami, a z różnych powodów nie mogli brać udziału w budowaniu strategii. Fundacja jest otwarta na wszelką współpracę z każdym mieszkańcem gminy, który chce, aby w naszej gminie - „małej Ojczyźnie” żyło się lepiej. Pytania proszę kierować drogą pocztową, a niebawem mailową na adres fundacji lub telefonicznie do niżej podpisanego tel. 056-678-83-95 lub 056-678-86-98 Centrum Kultury w Łubiance.

drukuj (FUNDACJA „ZIEMIA GOTYKU” W 2007 R.)

 • autor: Wiesław Żyłkowski
ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Ze względu na fakt, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 będzie obowiązywał nowy budżet, także polscy rolnicy będą mogli liczyć ze strony UE na dalszą pomoc finansową w celu dostosowania swoich gospodarstw do funkcjonowania na jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Rodzaje tej pomocy, jak i warunki jej pozyskania zawarte będą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, którego projekt aktualnie powstaje. W poprzednim numerze Informatora Gminnego omówiono Działanie pod nazwą „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” uzasadnione jest tym, że przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Jednocześnie rozpoczęcie przez młodych rolników samodzielnej działalności wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, m.in. na modernizację gospodarstwa.  W ramach tego działania młodym rolnikom rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii w wysokości 50 tysięcy złotych na gospodarstwo. Beneficjentem jest osoba fizyczna.

Kryteria dostępu dla beneficjenta:

·          jest on pełnoletni i nie ukończył 40 roku życia w dniu składania wniosku,

·          po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego,

·          posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadania wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,

·          po przejęciu gospodarstwa rolnego i przez okres co najmniej 1 roku od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie,

·          będzie prowadził gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

·          przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego (biznes plan) i w ciągu 5 lat zrealizuje jego założenia, w szczególności zrealizuje inwestycje o wartości odpowiadającej co najmniej 50 % kwoty otrzymanej pomocy.

Kryteria dostępu dla gospodarstwa rolnego beneficjenta:

·          będzie ono stanowiło jego własność lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

·          ma powierzchnię rolną użytków nie mniejszą niż średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha ( w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej kryterium minimalne powierzchni nie jest wymagane),

·          docelowo w okresie realizacji biznes planu spełni wymagane przepisami standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

Przewidywana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 35,2 tysięcy. Wnioski o pomoc z PROW przyjmowane będą przez ARMiR od 2007 roku po wcześniejszym ogłoszeniu (cdn.)

drukuj (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Szkolenie nt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

W dniu 15.11.2006r. (środa) w Centrum Kultury w Łubiance o godz. 10.00 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku organizuje szkolenie nt. „Prawodawstwo, rozwiązania techniczne i technologiczne oraz finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”.

drukuj (INFORMACJA DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUBIANCE INFORMUJE

Obecnie realizowane są szczepienia przeciw grypie, które można wykonywać do końca grudnia, aby uzyskać odporność. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łubiance zaprasza do skorzystania z tej profilaktyki mieszkańców naszej Gminy, zwłaszcza cierpiących na schorzenia przewlekłe. W okresie jesienno-zimowym notuje się zwiększone dolegliwości bólowe, głównie z powodu zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej bądź reumatoidalnej układu kostno-stawowego. Zmniejszenie lub ustąpienie tych dolegliwości można osiągnąć poprzez zastosowanie zabiegów rehabilitacyjnych. GOZ w Łubiance zapewnia bezpłatną rehabilitację wszystkim Pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. W Ośrodku jest realizowany bezpłatny program profilaktyczny w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego dla osób w wieku 35-54 lat. Zainteresowani są proszeni o rejestrację osobistą lub telefoniczną. Serdecznie zapraszamy do korzystania z w/w usług a także z podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii, porad ginekologiczno-położniczych.

drukuj (GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁUBIANCE INFORMUJE)

 • autor: Tomasz Włodarski
SPROSTOWANIE

Zarząd Fundacji Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą pragnie poinformować o zmianie terminu spotkania z 25 listopada na 11 listopada na godzinę 11.00 w  Centrum Kultury w Łubiance. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

drukuj (SPROSTOWANIE)

 • autor: Bogdan Tercjak
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Pani Ewelina Myślińska poinformowała nas o ofercie budowy zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych wraz z własnymi projektami budowlanymi dostosowanymi indywidualnie do potrzeb klienta. Kontakt: Pigża ul. Spacerowa 19, tel. 604-440-686 lub 608-612-690  

drukuj (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY)

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi (12 listopada 2006 r.) publikujemy obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubianka zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

drukuj (W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi (12 listopada 2006 r.) publikujemy obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubianka zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.)

 • autor: Mirosława Rozwadowska

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁUBIANCE

z dnia 25 pażdziernika 2006r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łubianka zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 219, nr 102, poz 1055, nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Łubiance podaje informacje o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Okręg Wyborczy nr 1

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Michoń Henryk, lat 62, zam. Biskupice

Lista nr 16- KWW Łubianka 2010

1.      Lewandowski Grzegorz, lat 41, zam, Biskupice

Okręg Wyborczy nr 2

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Maćkowski Leszek, lat 39, zam. Brąchnowo

Lista nr 16- KWW Łubianka 2010

1.      Dzieszka Roman Franciszek, lat 49, zam. Brąchnowo

Lista nr 17- KWW Pigża Razem

1.      Maćkowska Mieczysława, lat 53, zam. Brąchnowo

Okręg Wyborczy nr 3

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Szczechowski Bolesław, lat 55, zam. Warszewice

Lista nr 16- KWW Łubianka 2010

1.      Kępska Katarzyna, lat 40, zam. Warszewice

2.      Maciejewski Bogumił Marian, lat 39, zam. Wymysłowo

Okręg Wyborczy nr 4

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Kościelski Łukasz, lat 21, zam. Pigża

Lista nr 17- KWW Pigża Razem

1.      Neulitz Jacek Arkadiusz, lat 42, zam. Pigża

2.      Podlasińska Mirosława, lat 47, zam. Pigża

3.      Noworacki  Piotr Stanisław, lat 54, zam. Pigża

Lista nr 19 KWW „Teraz My”

1.      Kasprowicz Krystyna, lat 59, zam. Pigża

2.      Jarząbkowski Wojciech, lat 33, zam. Pigża

3.      Ciupa Stanisław, lat 50, zam. Pigża

Okręg Wyborczy  nr 5

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Bytyń Sebastian Antoni, lat 31, zam. Łubianka

2.      Ziółkowski Eugeniusz Gabriel, lat 52, zam. Łubianka

Lista nr 16- KWW Łubianka 2010

1.      Cywiński Zbigniew, lat 49, zam. Łubianka

2.      Kozieł Renata, lat 48, zam. Łubianka

3.      Przekwas Jadwiga, lat 56, zam. Łubianka

Lista nr 20- KWW Nasza Wieś

1.      Kardas Stanisława Zofia, lat 43, zam. Łubianka

Okręg Wyborczy nr 6

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Sadowski Adam Józef, lat 53, zam. Przeczno

Lista nr 16 – KWW Łubianka 2010

1.      Sadowski Janusz Maciej, lat 40, zam. Bierzgłowo

Okręg Wyborczy nr 7

Lista nr 16 – KWW Łubianka 2010

1.Jajeśnica Zenon Jerzy, lat 51, zam. Zamek Bierzgłowski

Okręg Wyborczy nr 8

Lista nr 1- Komitet Wyborczy PSL

1.      Łubianka Adam Wiesław, lat 28, zam. Dębiny

Lista nr 16 – KWW Łubianka 2010

1.      Rzepka Paweł, lat 37, zam. Dębiny

Okręg Wyborczy nr 9

Lista nr 16 – KWW Łubianka 2010

1.      Sierocki Jan Filip, lat 65, zam. Wybcz

2.      Sadowski Tadeusz Ryszard, lat 59, zam. Wybczyk

Lista nr 18- KWW Janusz Szczęsny

                        1.Szczęsny Janusz, lat 52, zam. Wybcz

drukuj ()

 • autor: Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Łubiance Alojzy Lewandowski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️