Informator Gminny - Nr 10/2006 (147)

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć aniżeli być”

                                          

                                                                                    Jan Paweł II

W ŁUBIANCE BEZPIECZNIEJ

Wzdłuż ul. Toruńskiej w Łubiance powstaje ścieżka pieszo - rowerowa. Docelowo będzie ona przebiegała od Centrum Kultury do skrzyżowania z ul. Zamkową, czyli na długości ok. 3 km. Zakończyliśmy prace na odcinku ok. 2 km. (od Centrum Kultury do ul. Jeziornej). Zakładamy, że z początkiem października br. ścieżka dotrze do skrzyżowania z ul. Wspólną. Kontynuację prac planujemy w roku przyszłym, po wcześniejszym uzgodnieniu dostępności do gruntu pod budowę ścieżki. Zachęcamy mieszkańców gminy, zarówno dorosłych jak i dzieci do korzystania ze ścieżki. Tylko w ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo sobie i naszym dzieciom. Właścicieli i innych użytkowników nieruchomości znajdujących się wzdłuż ul. Toruńskiej prosimy o zachowanie odpowiedniej ostrożności przy korzystaniu z wjazdów do posesji.  Na wybudowanie w pełni profesjonalnego chodnika wzdłuż ul. Toruńskiej będziemy musieli jeszcze kilka lat poczekać. Działania samorządu województwa kujawsko - pomorskiego (zobowiązanego do jego wykonania) są w tym zakresie bardzo opieszałe. Co prawda chcąc je przyspieszyć Wójt Gminy Łubianka złożył deklarację współfinansowania przez gminę kosztów odwodnienia drogi na odcinku ponad 1 km, ale realnie oceniając nie wcześniej jak za 3 - 4 lata można myśleć o nowym chodniku. Wybudowana ścieżka pieszo - rowerowa będzie zatem przynajmniej przez kilka lat służyła naszym mieszkańcom, zapewniając bezpieczną komunikację. Apelujemy o zaniechanie korzystania z drogi asfaltowej przez pieszych i rowerzystów i wykorzystywanie w tym celu jedynie ścieżki pieszo - rowerowej.

                                                   

                                                                                            Jerzy Zająkała

GIEŁDA PRACY W BISKUPICACH

Lokalizowanie w Łysomicach przedsiębiorstw w ramach specjalnej strefy ekonomicznej rozbudziło także u wielu mieszkańców naszej gminy nadzieje na zatrudnienie. Wójt Gminy Łubianka podjął starania o realne stworzenie takich możliwości. Ich efektem są już oferty dla 24 mieszkańców gminy, którzy będą weryfikowani w bieżącym tygodniu. W dniu 11 października br. odbędzie się w godzinach 11.00-14.00 w świetlicy wiejskiej w Biskupicach Giełda Pracy zorganizowana przez firmę organizującą kadrę dla Firmy SHARP budowanej w Łysomicach. Firma ta oferuje zatrudnienie pracowników produkcyjnych o następujących wymaganiach wstępnych:

·          zdolności manualne,

·          wykształcenie zawodowe,

·          pożądane doświadczenie w pracy powyżej 2 lat,

Zapraszamy chętnych mieszkańców naszej gminy do przybycia na Giełdę, na której zostaną przedstawione pozostałe informacje w sprawie zatrudnienia. Rozpoczęcie pracy przewidziane jest na miesiąc listopad br.

                                                                

                                                                                                       Jerzy Zająkała 

GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2006

Nietypowy układ pogody towarzyszył tegorocznym żniwom rzepaku ozimego i zbóż. Zdecydowana większość rolników naszej gminy uporała się ze zbiorami plonów jeszcze przed nadejściem długiego okresu opadów, chociaż panujące w czerwcu i lipcu upały nie pozwoliły w wielu przypadkach na odpowiednie wykształcenie się ziarna zbóż. Dożynki Gminne odbyły się 3 września 2006 roku w Bierzgłowie. Przed miejscowym kościołem parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP uformowany został długi korowód wieńców dożynkowych z poszczególnych sołectw naszej gminy, na początku którego starostowie dożynek: Hanna Walter i Janusz Sadowski (oboje z Bierzgłowa) wnieśli do świątyni świeżo upieczony chleb. Dziękczynnej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Rajmund Ponczek. Biesiada Dożynkowa odbyła się tym razem w nietypowej oprawie – pod dużym namiotem rozstawionym na terenie przy świetlicy wiejskiej w Bierzgłowie, a rolę sceny pełniła wiata wybudowana w br. przez mieszkańców wsi. W Biesiadzie wzięły udział władze gminy Łubianka wraz z duchowieństwem oraz licznie zebrani  rolnicy i działkowicze. Wójt Jerzy Zająkała podzielił chleb wręczony przez starostów, a następnie w swoim przemówieniu okolicznościowym przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie oraz wyraził uznanie dla pracy rolników, ich starań i trudu. Wyróżniający się gospodarze otrzymali z rąk Wójta Jerzego Zająkały i Przewodniczącego Rady Gminy w Łubiance Jacka Neulitza honorowe odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udekorowani zostali: państwo: Teresa Filus (Wybczyk), Mirosław Barnat (Dębiny), Jan Boniecki (Biskupice), Henryk Górzyński (Bierzgłowo), Hieronim Iwicki (Zamek Bierzgłowski) oraz Teodor Krupski (Wybcz). „Order Serca Matkom Wsi” przyznany przez Zarząd Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych wręczony został pani Kazimierze Matłosz (Łubianka). Pomysłodawcy i wykonawcy pięknych i efektownych wieńców dożynkowych uhonorowani zostali dyplomami. Poczęstunek dożynkowy, przygotowywał osobiście starosta dożynek Janusz Sadowski (wraz członkami jednostki OSP w Bierzgłowie) oraz członkinie bierzgłowskiego KGW. W części artystycznej wystąpił zespół dziecięcy „Iskierki” z Bierzgłowa przygotowywany przez panie Żelisławę Sadowską i Małgorzatę Malec oraz niezawodne „Ale Babki” z odmłodzonymi „Marwojkami” z Łubianki, które do tego okazjonalnego występu poprowadziła pani Maria Wojciechowska. Te miłe i pamiętne uroczystości dożynkowe zakończyły się późno w nocy zabawą taneczną. Tego samego dnia w Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie uczestniczyła 50-osobowa grupa mieszkańców gminy Łubianka, a na jasnogórskich murach znalazł swoje miejsce wspaniały wieniec wykonany i niesiony przez delegację rolników z Dębin.

    Tadeusz Wierzbowski

MAMY MŁODZIEŻOWĄ RADĘ GMINY

W dniu 23 września br. odbyły się pierwsze w historii gminy Łubianka wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance. Dla wyborów, które przeprowadziły komisje wyborcze pracujące w budynkach gimnazjów w Łubiance i Brąchnowie, utworzono 12 okręgów wyborczych. W ośmiu z nich zgłoszono kilkunastu kandydatów, z których 14 zostało wybranymi radnymi Młodzieżowej Rady Gminy. Mandaty Radnych uzyskali:

z Biskupic - Milena Ewa Błaszkiewicz i Joanna Barbara Czarnecka,

z Brąchnowa - Mateusz Piórkowski i Łukasz Rząd,

z Łubianki - Agnieszka Karwecka, Maciej Raciniewski i Agata Jadwiga Ziólkowska,

z Pigży - Adrianna Król,

z Warszewic - Alicja Herman i Marta Prokopczuk,

z Wybcza - Przemysław Marian Pawłowski,

z Wybczyka - Marek Mateusz Chlebosz i Krzysztof Marek Chmielewski,

z Zamku Bierzgłowskiego - Mateusz Burdach.

Niestety z czterech sołectw nie zgłoszono kandydatów (Bierzgłowo, Dębiny, Przeczno i Wymysłowo).

Ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Gminy zostanie dokonane na sesji tej Rady, która jest przewidziana w pierwszej dekadzie października. Składamy serdeczne gratulacje nowo wybranym Radnym i życzymy im pełnego i godnego reprezentowania interesów młodych mieszkańców gminy wobec Wójta i Rady Gminy w Łubiance, czerpania doświadczeń w służbie gminie Łubianka i jej mieszkańcom oraz pełnej satysfakcji osobistej z pełnienia mandatu radnych MRN.

                                                                                                       Jerzy Zająkała
II LIGA W ŁUBIANCE

W dniu 24 września br. nasze dziewczęta z UKS Bałagany w Łubiance rozegrały pierwszy mecz na swoim boisku w ramach rozgrywek ogólnopolskiej II Ligi w piłce nożnej kobiet. W ten sposób nasz kolejny klub i kolejna dyscyplina sportowa podjęły współzawodnictwo o mistrzostwo Polski. Wcześniej medalistami mistrzostw Polski byli hokeiści UKS Bałagany w hokeju na trawie oraz maratończycy z Klubu Maratońskiego "Truchcik" w Łubiance. Na początku rozgrywek II ligi nasz klub pokazuje się rewelacyjnie. W Łubiance nasze dziewczęta rozgromiły klub Tarpany z Jabłonowa Pomorskiego w stosunku 11 : 0. Łupem bramkowym podzieliły się: N. Rutkowska - 4, J. Kwiatkowska - 2, K. Rutkowska - 2, M. Bąk - 1, K. Rogowska - 1, K. Piwońska - 1. Swój pierwszy mecz w II lidze rozegrany wcześniej w Brzozowie z klubem Pomowiec/Victoria Brzozowo nasze dziewczęta także wygrały, w stosunku 4 : 1. Bramki strzeliły: M. Krystosiak - 2, N. Rutkowska - 1, K. Błaszkiewicz - 1. Nie zapeszajmy, ale dotychczasowe wyniki pokazują, że nasz klub będzie jednym z faworytów II ligi. Trenerem klubu jest p. Jacek Cieślak, który na co dzień jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Łubiance. Gratulujemy wyników i życzymy trenerowi i zawodniczkom wielkich sukcesów.  Obserwatorami zwycięstwa w Łubiance byli pasjonaci sportu naszej gminy wraz z Wójtem Gminy. Stwierdzamy z pełnym przekonaniem, że poziom sportowy meczu był wysoki i kibicowanie dało obserwatorom więcej radości i satysfakcji niż niejeden pierwszoligowy mecz piłkarski. Zachęcam do licznego kibicowania naszym dziewczętom.

                                                                                                       Jerzy Zająkała

W „ZIEMI GOTYKU” CIĘŻKA PRACA WRE...

Fundacja „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania jednocząca cztery gminy: Łubiankę, Łysomice, Chełmżę i Papowo Biskupie, zgodnie z harmonogramem ukończyła wniosek Leader + schemat II i złożyła go w Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa „Fapa”. Obecnie wniosek przeszedł bardzo wymagającą ocenę formalną i czeka na kolejny etap rozstrzygnięć. Zarząd nie czekał jednak na owe rozstrzygnięcie, tylko w sierpniu przygotował skomplikowany wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej aplikując o fundusze na założenie 39 przedszkoli w 9 gminach. Prócz Gmin zrzeszonych w Fundacji współpracę podjęła LGD „Wieczno” oraz m.in. gminy Kijewo Królewskie i Stolno. Wniosek czeka teraz na rozpatrzenie. Nadzieje są duże, bowiem partnerem naszej fundacji została Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, której doświadczenie jest ważnym argumentem za pozyskaniem grantu. Pozwoli to utworzyć prawie 40 miejsc pracy i zapewnić edukację 500 dzieciom. Prócz tego przygotowywany jest razem z Homo homini i DPS Browina wniosek, dzięki któremu zorganizowana zostanie w gminach „Ziemi Gotyku” Akademia Zdrowia Trzeciego Wieku obejmująca osoby po 60 roku życia. Akademia zadba zarówno o ciało jak i o ducha naszych szanownych Seniorów.30 września do Fundacji im. Rataja dotrze też wniosek o dofinansowanie planowanego w 2007 roku widowiska historycznego, związanego z 750 – leciem Głuchowa. Tu partnerem stała się Głuchowska Sowa. Jeśli grant uzyska poparcie będziemy świadkami ciekawego wydarzenia w tejże wsi. Przygotowany i wysłany zostanie wniosek „Nasza wieś – naszą szansą”. Pozwoli on na kontynuowanie przez Fundację prac związanych z kowalstwem (przypomnę, że zorganizowaliśmy w maju konferencję na temat tego rzadkiego zawodu). Fundacja włączyła się także w działania programu Interreg, organizując w Sławkowie jedno ze spotkań grupy roboczej. Nawiązano przy okazji kontakty, które wkrótce zaowocują stworzeniem przez naszą Lokalną Grupę Działania ciekawej oferty dla biur turystycznych w regionie. Pozostaje więc czekać na rozstrzygnięcia grantowe. Choć wymiernych – finansowych – efektów jeszcze nie widać, to jesteśmy  przekonany, że Zarząd Fundacji przechodzi już szlify, które wkrótce zaowocują pierwszymi sukcesami. Nie omieszkamy o tym poinformować.

                                                                 W imieniu Zarządu Prezes - Piotr Birecki

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego do 30 września br

„Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” przyjmowane są do dnia 30 września br. w Urzędzie Gminy w Referacie Księgowości (pokój nr 7). Do wniosku należy załączyć faktury zakupu oleju napędowego wystawione do dnia 31 sierpnia br. Faktury na zakup oleju napędowego za okres od 1 września 2006 r. do 28 lutego 2007 r. posłużą jako załączniki do następnych „Wniosków o zwrot podatku akcyzowego ...” rozliczanych w dniach 1-31 marca 2007 r.

Pomoc dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy

Przypominamy, że rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w rozmiarach klęskowych, a ich straty zgłoszono w UG w Łubiance do końca sierpnia br., oszacowano i zapisano w protokole, mogą składać wnioski o pomoc finansową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) do dnia 15 października br. Projektowana jest przez Rząd RP również dalsza „suszowa” pomoc finansowa dla rolników siejących kwalifikowany materiał siewny. W celu jej uzyskania w chwili obecnej należy zachowywać faktury za zakupiony kwalifikowany materiał siewny wraz z etykietami z worków. Wnioski o tę pomoc można będzie składać w późniejszym terminie w Agencji Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Bydgoszczy.

Wyjazd na „Polagrę-Farm”

W br. Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA-FARM” odbywają się w Poznaniu w dniach 12-15 października. Rolnicy będą mogli zapoznać się tam z nowościami i umocnić lub nawiązać nowe kontakty z producentami nasion roślin uprawnych, nawozów mineralnych, chemicznych środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń rolniczych, pasz i koncentratów paszowych oraz materiału zarodowego zwierząt. Targom towarzyszy XXI Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, która zainteresuje również osoby nie związane z rolnictwem, gdzie najpiękniejsze zwierzęta otrzymują tytuły czempionów. Szczególnie dla pań atrakcją będzie Krajowa Wystawa Ogrodnicza (z pawilonem kwiatów) oraz Pawilon Regionów z ekspozycją agroturystyczną i rękodzieła ludowego, gdzie nieprzerwanie występują muzyczne zespoły ludowe. Urząd Gminy w Łubiance organizuje wyjazd na MTR „POLAGRA-FARM” w dniu 14 października br. (sobota), odjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 6.20. Koszt udziału 1 osoby wynosi 15 zł. Bilet wstępu w cenie 7 zł nabywa uczestnik wyjazdu samodzielnie (prenumeratorzy miesięcznika „Top Agrar” posiadający aktualną kartę „Agrar Card” po jej okazaniu w kasie Targów mają wstęp wolny). Dodatkowo w programie wyjazdu przewidziano 2-godzinne zapoznanie się z najważniejszymi zabytkami Poznania (z przewodnikiem). Zapisy i wpłaty na wyjazd w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

W związku z Ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 150, poz. 1249),  informujemy, że ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:

·          upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych, w okresie od ich zasiewu lub wysadzenia do zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania (wymarznięcia, wymoknięcia, wyprzenia albo wyginięcie roślin w okresie zimowym) lub przymrozków wiosennych,

·          zwierząt gospodarskich: bydła, świń, koni, owiec, kóz, drobiu od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia są składane przez producentów rolnych w zakładach ubezpieczeń (lub u agentów ubezpieczeniowych), które zawarły z Ministrem Rolnictwa odpowiednie umowy w sprawie dopłat. Według uzyskanych przez nas informacji zakładami tymi są: TUW, Allianz, PZU S.A., Warta i Concordia. Ubezpieczenia te są dobrowolne, zawierane na 1 rok i tylko do wyczerpania przyznanego limitu dopłat. Wskazane jest możliwie szybkie podjęcie decyzji przez rolnika.

                                          Tadeusz Wierzbowski

OLGIERD JONATOWSKI NAJLEPSZY W POWIECIE TORUŃSKIM

Po raz szósty odbył się w powiecie toruńskim Konkurs „Piękna Zagroda” organizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Toruniu, Urzędu Gminy w Łubiance i Centrum Kultury w Łubiance. Przeprowadzony on został w dwóch kategoriach: „Zagroda” (dotyczy zagród gospodarstw rolnych) oraz „Działka Siedliskowa”. Gmina Łubianka reprezentowana była tylko w tej drugiej kategorii, ale za to za najlepszą działkę siedliskową uznano tę należącą do państwa Aliny i Olgierda Jonatowskich z Brąchnowa. Nagrodzona działka posiada powierzchnię 0,31 ha (wraz z lasem). Na obszarze 0,15 ha znajduje się imponująca kolekcja roślin, którą stworzył i z pasją rozwija Olgierd Jonatowski. Obecnie rośnie tu ponad 800 roślin ok. 150 odmian należących do kilkudziesięciu gatunków, głównie kwitnących krzewów liściastych (w tym rzadko spotykanych) oraz krzewów iglastych (w dużej części odmian miniaturowych). Na Powiatowej Komisji Konkursowej największe wrażenie zrobiła różnorodność i liczba roślin rozmieszczonych w interesującym układzie przestrzennym oraz mała architektura ogrodowa stylizowana na ruiny, zaprojektowana i wykonana przez p. Olgierda z dostępnych materiałów naturalnych, tj. przede wszystkim z kamienia polnego. Laureatowi gratulujemy pomysłu i wykonania interesującej kompozycji ogrodowej, sukcesu w Konkursie, a także życzymy dalszej satysfakcji z obcowania z przyrodą oraz wielu naśladowców na terenie gminy Łubianka.

                                                                                             Tadeusz Wierzbowski
WIADOMOŚCI Z KUJ-POM ODR

Jak zwykle co roku we wrześniu w Przysieku ( tym razem w  sobotę 16-go) spotkaliśmy się na wielkim festynie Barwy Lata Dary Jesieni. Dziękujemy wszystkim za tak liczne, wręcz rekordowe uczestnictwo. Piękna pogoda, bardzo duże zainteresowanie, wielu wystawców różnorodnych produktów, bardzo bogaty program całodziennego festynu, a w nim m.in. targi żywności ekologicznej, degustacja produktów, liczne konkursy i kiermasze, prezentacja rękodzieła oraz produktów lokalnych, wystawa i konsultacje czołowych ziemniaczanych firm hodowlanych, występy licznych zespołów i kapel ludowych, wspólny śpiew - to wszystko spowodowało że każdy mógł znaleźć coś dla siebie.  Bardzo cieszy nas fakt uczestnictwa kolejny już raz w naszej imprezie  rolników z gminy Łubianka. Na festynie spotkaliśmy mieszkańców Wymysłowa, Wybcza, Łubianki czy Brąchnowa. Rozmawialiśmy z sobą, niektórzy brali udział w konferencji, konsultacjach  a także różnorodnych konkursach. Przyjemnym wydarzeniem okazało się odczytanie protokołu Powiatowej Komisji Konkursowej w konkursie na „Piękną Zagrodę” w kategorii działka siedliskowa. Zdaniem Komisji najlepszą w tej kategorii okazało się  siedlisko Olgierda Jonatowskiego z Brąchnowa. Gratulujemy! Różnorodny program festynu, czas jego trwania i napływ wciąż nowych gości aż do godzin wieczornych pozwala przypuszczać, że nasza „przysiecka impreza” wpisze się na stałe w kalendarz  jej uczestników i w przyszłym roku możemy liczyć na równie liczny udział w festynie.

                                                                                                Stanisław  Szwejka
ZAOCZNA SZKOŁA ŚREDNIA W ŁUBIANCE

15 września rozpoczęły się zajęcia w zaocznej szkole średniej w Łubiance. W otwarciu nowego - pierwszego oddziału  uczestniczyli: Wicewójt Gminy pani Mirosława Plejer-Rozwadowska, Przewodniczący Rady pan Jacek Neulitz, koordynator placówki szkolnej  z ramienia  stowarzyszenia „Przyszłość” Wiesław Żyłkowski, kierownik CKU Toruń pan Stefan Nowacki  oraz gospodarz  dyrektor Zespołu Szkół w Łubiance pan Jacek Żebrowski. Goście skierowali do słuchaczy słowa wsparcia i zachęty do wytrwałości w nauce. Naukę na drugim semestrze rozpoczęły 23 osoby, do nowego pierwszego semestru zgłosiło się 19 osób. Informujemy, że jest to ostatni nabór w naszej gminie kandydatów, którzy mają okazję na miejscu skończyć zaoczną szkołę średnią. Istnieje jeszcze możliwość zapisu kilku osób do pierwszego oddziału. Zapisy i zgłoszenia proszę kierować na telefon (056) 678-83-95 lub  (056) 678-86-98 do Centrum Kultury w Łubiance.

                                                           Wiesław Żyłkowski

GOPS INFORMUJE

Informujemy, że wypłata świadczeń rodzinnych odbędzie się w terminie  26.09-28.09.2006r dla świadczeniobiorców, którzy złożyli wnioski z  kompletem dokumentów do dnia 31.08.2006r. Wnioski złożone do 30.09.2006r zostaną wypłacone według ustawy w miesiącu październiku ze spłatą za wrzesień (przewidywany termin wypłaty 17.10-19.10.2006r). Tak późna wypłata świadczeń we wrześniu jest spowodowana między innymi faktem, iż dopiero 22.09.2006 Prezes GUS ogłosił kwotę dochodu z ha przeliczeniowego za 2005r, co jest warunkiem  wypłaty świadczeń rodzinnych dla  rolników. Rolników jednocześnie informujemy, że 15.10.2006r mija termin składania wniosków „o zasiłek celowy w związku z suszą w 2006r”, przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników (KRUS), których szkody w uprawach rolnych w gospodarstwie rolnym przekraczają średnio 30% oraz szkody w  trwałych użytkach rolnych przekroczyły również 30%.

                                                                                                      Janusz Brzoska

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Kluby zainteresowań będą PRZY Centrum Kultury

Na początku października tradycyjnie jak co roku ruszy praca klubów zainteresowań. Kluby tematyczne, które miały grono zwolenników w zeszłym roku szkolnym oczywiście będą kontynuować swą działalność. Chcemy do naszej oferty kół zainteresowań wprowadzić nowe ciekawe formy spędzania wolnego czasu, aby trafić najcelniej w gusta mieszkańców, prosimy o telefony pod nr. tel.678-86-98 z państwa propozycjami warsztatów, klubów itp.  Obiecujemy, że propozycje, które będą miały najwięcej zwolenników będą zrealizowane. Na pomysły czekamy do 10 października. Wszystkie kluby oprócz zajęć aerobiku są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Gminy Łubianka, w każdej chwili chętni mogą dopisać się listy uczestników warsztatów. Szczegółowe informacje na temat działalności klubów będą dostępne na plakatach rozwieszonych w szkołach i na tablicach informacyjnych oraz w najbliższym informatorze.

                                                           Anna Soczyńska

Z historii gminy PRZECZNO - KALENDARIUM HISTORYCZNE

Przeczno, po niem. Heimsoth, było dobrami rycerskimi, o czym świadczą relikty gródka rycerskiego. Wieś leży 9 km/> na południowy – zachód od Chełmży. Przeczno wzmiankowano po raz pierwszy 22 lipca 1251r. w dokumencie, w którym rycerz Alner von Pack ( Albrecht Pach ) prosi o potwierdzenie transakcji sprzedaży 100 łanów ziemi biskupowi chełmińskiemu. Właściciele Przeczna są dobrze znani w źródłach, szczególnie tych z pierwszej połowy XV wieku. Należeli oni w tym czasie do najbardziej znaczącego rycerstwa ziemi chełmińskiej. Z lat 1448 – 1457 w źródłach wielokrotnie wymieniany jest rycerz Hans z Przeczna i rycerz Tilo, którzy, m.in. złożyli w Toruniu hołd królowi polskiemu. W 1459 r. Szymon z Głażewa przekazał w testamencie czynsz z Przeczna klasztorowi żeńskiemu w Toruniu; w 1510 r. Jadwiga Langhans zapisała 13.5 łana klasztorowi żeńskiemu św. Ducha w Toruniu, reszta pozostała w rękach szlacheckich. W XVI wieku wieś znajdowała się w posiadaniu szlacheckiej rodziny, która nazywała się Przesmińscy. Z rąk tej rodziny wieś przeszła na własność rodziny Trebniców i Raciniewskich. W 1743 r. dobra nabył Franciszek Ciborski, sędzia ziemski chełmiński, a w 1791 r. - Adam Znaniecki. W 1772 r. Przeczno przeszło w ręce pruskie. W 1868 r. odnotowano: 30 budynków, 14 domów mieszkalnych, 160 mieszkańców, majątek obejmował 423.45 ha/>, cegielnię, hodowlę bydła i owiec. W 1909 r. istniała tutaj szkoła, a wieś należała do gminy zbiorczej w Wybczu. W 1922 r. majątek objęła Anna Dziewulska. Okupanci zabrali  jej majątek ( w 1943 r. Przeczno nosiło nazwę Heimsoot). Po zakończeniu wojny tereny skonfiskowano i częściowo rozparcelowano ( ziemię podzielono na 28 gospodarstw, resztę włączono do PGR ). W 2004 r. powierzchnia całkowita sołectwa wynosiła 542,.76 ha, jest tu 37 budynków mieszkalnych, 89 gospodarstw domowych i 271 mieszkańców.

Tereny i obiekty o wartości kulturowej:

·          pozostałości zespołu dworsko – parkowego (na który składają się park podworski z drugiej połowy XIX w., rządcówka murowana z przełomu XIX / XX w.,

·          kościół parafialny rzymskokatolicki p.w. Podwyższenia Krzyża Św., ( murowany z pocz. XIV w. ( prawdopodobnie z 1311 r. ); obiekt wpisany   do rejestru zabytków już w 1936 r., własność Parafia Przeczno),

·          cmentarz parafialny rzymskokatolicki, założony na gruncie cmentarza średniowiecznego o pow. ogólnej 0.72 ha/>, położony przy kościele   parafialnym,

·          kostnica murowana z XIX w. włączona w mur cmentarny,

·          dawna szkoła, obecnie budynek mieszkalny nr 2, murowana, z końca XIX w.,

·          dawna poczta, obecnie budynek mieszkalny nr 3, murowana, z końca XIX w.

·          ,dom nr 9, drewniany z 1949 r.,

·          1 grodzisko późnośredniowieczne wpisane do rejestru zabytków,

·          26 stanowisk nieeksponowanych w terenie.

  Hanna Wojnowska

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Pan Karol Tchorzewski poinformował nas o oferowanej przez siebie usłudze ubezpieczeń obowiązkowych (OC pojazdów osobowych i rolnych), dobrowolnych oraz upraw i zwierząt z dotacją budżetu państwa. Kontakt: ul. Polna 1 Łubianka, tel. 603-996-855.

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️