Informator Gminny - Nr 09/2006 (146)

       „Miłość do cierpiącego jest znakiem
i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu”

Jan Paweł II

NASI UCZNIOWIE W BRUKSELI

12 maja 2006 roku w Zespole Szkół w Łubiance odbył się międzynarodowy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej przygotowany przez Komitet Regionów, a właściwie przez jedną z grup politycznych, która wchodzi w jego skład – UEN-EA. We współzawodnictwie wzięło udział 29 gimnazjalistów z Brąchnowa i Łubianki. Musieli oni poradzić sobie z dwoma konkursowymi zadaniami: testem wiedzy o Unii w języku angielskim i wypracowaniem na jeden z trzech podanych tematów w języku ojczystym. W tym samym czasie uczniowie ze szkół w Irlandii, Walii, Estonii i Słowacji przystąpili do wykonania takich samych zadań. Wszyscy mieli jeden cel – uzyskać jak najwyższą lokatę w konkursowych zmaganiach, dlatego, że dwójka laureatów z każdego kraju miała przylecieć do Brukseli, by wziąć udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą merytoryczną i językową. Po podsumowaniu wyników okazało się, że trzy czołowe lokaty zajęli uczniowie Zespołu Szkół w Łubiance: Przemysław Pawłowski - kl. II c, Agnieszka Karwecka – kl. II a  i Kornel Pleskot –kl.  II c. W związku z tym, że regulamin konkursu przewidywał, iż osoba, która brała udział w wyjeździe do Brukseli w październiku 2005 nie może ponownie skorzystać z tej formy nagrody, Agnieszka Karwecka otrzymała nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Łubianka pana Jerzego Zająkała, a do Brukseli polecieli Przemek i Kornel.  W trakcie wyjazdu opiekę nad uczniami sprawowała pani Elżbieta Zglinicka, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół w Łubiance. Grupie towarzyszył redaktor „Gazety Pomorskiej”, pan Paweł Marwitz. Uczestnicy wyjazdu wraz z Panem Wójtem 13 czerwca dotarli do Warszawy. Tu mieli czas na spacer po  Starym  Mieście i poznanie ciekawych miejsc stolicy. Wczesnym rankiem następnego dnia czteroosobowa grupa poleciała do stolicy Unii. Już sam lot stanowił dużą atrakcję, zwłaszcza, że gimnazjaliści lecieli samolotem po raz pierwszy. W stolicy Belgii spotkali się oni z kolegami i koleżankami  z 4 innych krajów Unii, ich opiekunami i przedstawicielami mediów. Okazją do bliższego poznania było spotkanie grupy UEN-EA, której wiceprzewodniczącym jest pan Jerzy Zająkała, a która była głównym organizatorem konkursu. Uczniowie prezentowali swoje szkoły, opowiadali o miejscach , z których pochodzą, a następnie wzięli udział w debacie z członkami grupy. Po południu uczestnicy spotkania zaproszeni zostali do budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie spotkali przewodniczącego Komitetu Regionów pana Michela Delebarre i zostali zaproszeni do uczestniczenia w sesji plenarnej. Wieczorem, w luksusowym hotelu, w którym zamieszkali zwycięzcy konkursu, przygotowano dla nich uroczystą kolację. Drugi dzień wizyty w Brukseli również obfitował w miłe niespodzianki. Po spacerze ulicami miasta laureaci konkursu dotarli na spotkanie w przedstawicielstwie Słowacji, gdzie dowiedzieli się, czym zajmują się w Brukseli reprezentanci  poszczególnych regionów krajów unijnych. Potem w trakcie dwugodzinnej wycieczki po mieście mogli poznać ciekawe miejsca i zabytki  belgijskiej stolicy. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zaproszeni zostali na uroczysty obiad w jednym z hoteli w centrum miasta. Potem pozostał jeszcze czas na indywidualny spacer po centrum Brukseli i kupienie pamiątek. Oprócz faktu, że zwycięzcy konkursu mogli poznać zasady funkcjonowania instytucji unijnych i cele ich działania oraz samą stolicę Belgii, mieli również możliwość nawiązania  kontaktów  z rówieśnikami z innych krajów i przekonania się, jak ważną jest  znajomość języka angielskiego. Być może to spotkanie zaowocuje nawiązaniem współpracy z innymi szkołami europejskimi. Sukces laureatów konkursu to także sukces dużego grona osób, które się do niego przyczyniły: władz gminy, dzięki którym konkurs się odbył; dyrekcji szkół, które udzieliły wszelkiego wsparcia i pomocy; grona nauczycieli, którzy pomogli uczniom w  przygotowaniu się do konkursowych zmagań i rodziców, którzy motywowali swoje dzieci do wytężonej pracy. Wszystkim tym osobom należą się słowa wdzięczności, uznania i podziękowania.

                                                                                                    Elżbieta Zglinicka

TARTAN I KORTY TAKŻE NA WSI

W miniony piątek uroczyście oddano do użytku stadion sportowy przy ul Szkolnej w Pigży, gm. Łubianka. W obecności kilkuset mieszkańców gminy symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali; Jan Krzysztof Ardanowski - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Grzegorz Szreiber - Wiceminister Sportu oraz Bożena Adamska - Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty. Uczestnikami uroczystości byli także samorządowcy z gminy Łososina Dolna w woj. małopolskim,z którą gmina Łubianka partnersko współpracuje.

Stadion tworzą następujące obiekty:

·          200 - metrowa, tartanowa bieżnia okólna,

·          trawiaste boisko piłkarskie,

·          tartanowa skocznia lekkoatletyczna,

·          dwa korty tenisowe,

·          asfaltowe boisko do koszykówki i siatkówki,

·          boisko do siatkówki plażowej.

Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 600.000 zł i był w 70% sfinansowany przez gminę Łubianka. Pozostałe 200.000 zł gmina pozyskała z działania Odnowa wsi i ochrona dziedzictwa kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Stadion został wybudowany w ciągu minionych 4 miesięcy przez Firmę POLCOURT z Więcborka. W wystąpieniach ministrów, kuratora oświaty i wójtów przedstawiano tę inwestycję jako przykład skutecznego dążenia do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich. Wybudowany stadion daje realną możliwość prowadzenia profesjonalnego treningu sportowego oraz rekreacji dla uczniów szkół i dorosłych mieszkańców.  Ok. 500 uczestników uroczystości uczestniczyło w teście wytrzymałości bieżni tartanowej. Test wypadł pozytywnie. Bezpośrednio po nim odbył się Gminny Festiwal Biegowy, w trakcie którego przeprowadzono rywalizację na dystansach od 200 - 1000 m. W biegu głównym na dystansie 1000 m zwyciężyli: w klasyfikacji kobiet Alina Walter, w klasyfikacji mężczyzn Mariusz Trzeciak. Na nowych, profesjonalnie wykonanych kortach tenisowych prezentacji profesjonalnego tenisa ziemnego dokonały czołowe polskie zawodniczki Hanna Kapustka i Ewa Szatkowska, zawodniczki toruńskiego klubu Start - Wisła. Odbył się także mecz deblowy, w którym zmierzyli się samorządowcy gmin Łubianka (Wójt Jerzy Zajakała i pracownik Urzędu Gminy Wiesław Majcherek) i Lubiewo (Wójt Michał Skałecki i pracownik Urzędu Gminy Sławomir Rybicki). Zwyciężyli samorządowcy z Lubiewa (6 : 4, 6 : 3), ale mając takie obiekty sportowe zapewne niedługo górą będzie Łubianka.

                                                              

                                                                                                       Jerzy Zająkała

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

Przypominam o obowiązkowych ubezpieczeniach rolników w zakresie:

1/ ubezpieczenia budynków rolniczych

2/ ubezpieczenia oc rolników.

Zakres ubezpieczenia budynków rolniczych jest szeroki i obejmuje szkody powstałe w na skutek zdarzeń losowych w postaci m. in.: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, upadku statku powietrznego. Wartość budynków przyjętych do ubezpieczenia  podlega okresowej aktualizacji. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa lub umyślnie przez ubezpieczającego lub osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, a także za szkody górnicze i powstałe wskutek trzęsienia ziemi. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników trwa przez cały okres posiadania gospodarstwa rolnego. Proszę pamiętać, że w przypadku wyrządzenia szkody maszynami rolniczymi będącymi w posiadaniu rolników, szkody te będą pokrywane z ubezpieczenia oc rolników, a nie z ubezpieczenia oc posiadaczy pojazdów mechanicznych. Proszę też pamiętać o terminowym odprowadzaniu składek, bowiem umowy obowiązkowych ubezpieczeń zwierane są na 12 miesięcy, a następnie przedłużane na dalszy 12 - miesięczny okres, ale w przypadku nie opłacenia w całości składki za mijający okres - zawarcie następnej umowy nie następuje. Może się więc zdarzyć sytuacja, kiedy przez zapomnienie nie opłacimy ubezpieczenia i zakład ubezpieczeń odmówi nam z tego powodu wypłaty odszkodowania w przypadku zaistnienia jakiejś szkody.

                                                                                        Mirosława Rozwadowska

TOUR DE POLOGNE W ŁUBIANCE

W dniach 4 - 10 września br. odbywa się wyścig kolarski Tour de Pologne. W dniu 6 września kolarze przejadą przez naszą gminę. Spowoduje to pewne utrudnienia w korzystaniu z drogi wojewódzkiej Toruń - Unisław. Już od godz. 13,00 nie będą mogły korzystać z tej drogi maszyny rolnicze i cały ciężki sprzęt, natomiast w godz. 14,00 - 16,00 droga będzie zamknięta dla wszystkich pojazdów. Proszę wziąć te informacje pod uwagę, planując sobie zajęcia w przyszłą środę. Przejazd kolarzy przez naszą gminę to część zaplanowanego na ten dzień 225,5 km etapu z Gdańska do Torunia. Proszę o dopingowanie zawodników.

Mirosława Rozwadowska

IV TURNIEJ SOŁECTW

27 sierpnia na boisku Sparty w Pigży odbył się IV Turniej Sołectw – coroczna rywalizacja o tytuł najlepszego sołectwa w gminie. Rywalizowano w 10-ciu wszechstronnych konkurencjach technicznych, siłowych i umysłowych – slalomie rowerowym, rzutach karnych kobiet, encyklopedii, strzałach piłką nożną do celu, rzucie gumiakiem, rzucie jajem, sztafecie w workach, konkursie wiedzy ogólnej, przeciąganiu liny oraz sztafecie biegowej 4x1km. Eliminacje w sołectwach i przygotowania do turnieju trwały już od dwóch miesięcy. Już na pierwszy rzut oka można było rozpoznać przynależność do poszczególnych sołectw po jednolitych koszulkach, które nosili zawodnicy. Po siedmiu godzinach zaciętej rywalizacji została ustalona ostateczna kolejność - I miejsce podobnie jak przed rokiem Pigża 81 pkt – skład zwycięskiej drużyny – Lidia Gut, Adam Kachniarz, Sławomir Kędzierski, Izydor Kowalski, Jacek Król, Elżbieta Kościelska, Bogdan Kościelski, Łukasz Kościelski, Artur Kościelski, Jacek Krystoforski, Andrzej Kulik, Henryk Lechowicz, Marcin Lewandowski, Stanisława Neulitz, Jacek Neulitz, Mateusz Neulitz, Wioleta Nowicka, Anna Pilak, Wioleta Sałach, Robert Sałach, Mariusz Trzeciak, Agata Walter, Irena Wiśniewska, Wiktor Ziółkowski, Anna Zasadzka. II miejsce Brąchnowo 74 pkt., III miejsce Dębiny 73 pkt, IV miejsce Bierzgłowo 71 pkt, V miejsce Wybcz 69 pkt., VI miejsce Łubianka 66 pkt., VII miejsce Warszewice 60 pkt., VIII miejsce Zamek Bierzgłowski 58 pkt, IX miejsce Biskupice 56 pkt., X miejsce Przeczno 54 pkt., XI miejsce Wymysłowo 41 pkt. Łącznie we wszystkich drużynach wystartowało ok. 300 zawodników i zawodniczek. Zawody oglądała rekordowa liczba osób,  widownia liczyła 1000 osób. Wszystkie sołectwa biorące udział otrzymają pokaźne sumy do przyszłorocznych budżetów wiejskich. Najlepsze otrzyma 2000 zł, drugie 1700, trzecie 1500 czwarte 1300 itd. Sołectwa otrzymały również nagrody – zestaw rekreacyjny na stan sołectwa (komplet piłek, skakanki, hule hop, pachołki, szarfy, gwizdki, ringa itp.) oraz pamiątkowe puchary wręczane przez  Wójta Jerzego Zająkała. Najlepsze trzy drużyny dodatkowo otrzymały wspaniałe medale. Oprócz turnieju głównego,  były atrakcyjne konkursy dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia i karuzela, kiełbaska z grilla dla zawodników i zabawa do białego rana. Organizatorem imprezy były Centrum Kultury w Łubiance i Sołectwo Pigża.

Paweł Puczkarski

10-TA JUBILEUSZOWA WYCIECZKA SENIORÓW

Dnia 18 sierpnia br. odbyła się jubileuszowa wycieczka emerytów i rencistów gminy Łubianka. Z tej okazji złożyliśmy wizytę w Warszawie, w gmachach, w których działają najważniejsze dla funkcjonowania Państwa instytucje. W kompleksie budynków Sejmu RP zwiedziliśmy m.in. Salę Posiedzeń- gdzie obraduje Sejm, Salę Kolumnową- miejsce posiedzeń komisji śledczych oraz salę Senatu RP. Duże wrażenie zrobił na uczestnikach wycieczki pałac Prezydencki (dawniej Namiestnikowski) m.in. z salą, w której prowadzone były obrady Okrągłego Stołu. Odwiedziliśmy tez Sanktuarium w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie znajduje się grób Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki oraz muzeum Jemu poświęcone obrazujące przebieg jego życia od lat dziecięcych do męczeńskiej śmierci. Na zakończenie byliśmy na Cmentarzu Powązkowskim gdzie, szczególnie w Alei Zasłużonych, spoczywa wielu ludzi kultury, sztuki, nauki i polityki. Dotychczasowe dziewięć wyjazdów przeznaczonych dla emerytów i rencistów naszej gminy  było okazją do wspólnego spotkania, przyjemnego spędzenia czasu, poznania lub przypomnienia sobie pięknych zabytków i krajobrazów oraz odpoczynku w popularnych uzdrowiskach i parkach. Podczas tych wyjazdów byliśmy m.in. w Ciechocinku, gdzie jeździliśmy tramwajem konnym, w Kruszwicy, gdzie weszliśmy na Mysią Wieżę i pływaliśmy statkiem po jeziorze Gopło. Trzykrotnie odpoczywaliśmy też w inowrocławskim Parku Solankowym, jechaliśmy kolejką wąskotorową ze Żnina do Biskupina (gdzie zwiedzaliśmy muzeum archeologiczne), w Laskowicach Pomorskich odwiedziliśmy księży werbistów, by potem odpocząć w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.   Odwiedziliśmy Sanktuarium MB Licheńskiej – Bolesnej Królowej Polski, pałac w Lubostroniu i kościół-  rotundę św. Prokopa w Strzelnie, a także katedrę i zamek w Kwidzynie oraz stare miasto w Grudziądzu. Zwiedzaliśmy efektowny zamek w Kórniku oraz dwór ziemiański w Koszutach. Płynęliśmy również statkiem po Jeziorze Kórnickim i przez 11 godzin Kanałem Elbląskim z Ostródy do Elbląga. Wycieczki te cieszyły się dużą popularnością  wśród naszych mieszkańców. Życzymy zadowolenia i satysfakcji z następnych...

                                                                                             Tadeusz Wierzbowski

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Jeszcze o budowie zbiorników na gnojówkę

Rolnicy, którzy budują zbiorniki na gnojówkę oraz płyty obornikowe i ogólna wartość tej inwestycji przewyższa dopłaty z ARiMR złożyli wnioski do Starostwa Powiatowego w Toruniu w celu pozyskania pieniędzy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Do chwili obecnej Zarząd Powiatu nie podjął jednak uchwały o uruchomieniu środków na ten cel. Kiedy to nastąpi każdy wnioskodawca zostanie wezwany do Starostwa Powiatowego w sprawie udokumentowania budowy. Należy przygotować: kopię „Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, kopię „Pozwolenia na budowę”, kopię „Umowy z wykonawcą” wraz z załącznikami, a także dokumenty z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego świadczące o zakończeniu budowy oraz potwierdzające poniesione koszty.

Czas na badanie gleby

Okres po zbiorach roślin uprawnych z pola jest najbardziej odpowiedni do pobrania próbek glebowych w celu przeprowadzenia analizy gleby na zawartość makroelementów (P, K, Mg) oraz określenia odczynu gleby (pH). Rolnicy, którzy pobrali kartoniki z UG w Łubiance lub od sołtysów z Brąchnowa i Biskupic powinni po pobraniu próbek odnieść je do UG, skąd zostaną przekazane do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Rolnik w br. ponosi koszt tylko 5 zł od 1 analizy, dzięki dofinansowaniu naszej gminy.

Należy szybko zaorywać obornik

W okresie przygotowywania gleby pod zasiewy jesienne przypominamy o konieczności szybkiego zaorywania nawozów organicznych, tj. obornika, gnojówki i gnojowicy. Rozwieziony na pole nawóz organiczny i nie zaorany szybko traci składniki pokarmowe, które mogłyby być wykorzystane przez rośliny uprawne w czasie wegetacji. Szczególnie obornik kurzy dodatkowo ze względu na swój charakterystyczny, nieprzyjemny zapach wymaga natychmiastowego zaorania.

Tadeusz Wierzbowski

Z KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODR W PRZYSIEKU

 Podobnie jak w latach ubiegłych KP-ODR Oddział w Przysieku organizuje dwudniową imprezę pn. Ogólnopolskie Spotkania Ekologiczne. W ramach Spotkań zaplanowaliśmy następujące wydarzenia :

-          Forum nt: ”Gospodarowanie wodą, woda dla rolnictwa i sanitacja wsi” połączone z Targami (Przysiek, 15 września ) – adresowane m.in. do rolników indywidualnych zainteresowanych prawodawstwem i strategią gospodarki wodnej, budową i eksploatacją małych, przydomowych oczyszczalni ścieków i możliwościami dofinansowania inwestycji,

-          Festyn „Barwy Lata Dary Jesieni” ( Przysiek, 16 września ) -  seminaria i warsztaty a także prezentacja oferty agroturystycznej regionu, produktów lokalnych i regionalnych, stoiska z produktami ekologicznymi, rękodziełem ludowym, konkursy, występy zespołów i inne,

-          XII Krajowe Dożynki Ekologiczne ( Przysiek, 16 września 2006) - promowanie rolnictwa ekologicznego. Dla producentów, przetwórców ekologicznych z całej Polski przygotowano możliwość prezentacji i sprzedaży własnych produktów,

-          Szkolenie „Regionalny produkt agroturystyczny” (16 września 2006) - w ramach szkolenia dla zainteresowanych działalnością około-rolniczą odbędą się wykłady, konsultacje oraz wystawa i prezentacja,

-          Święto Ziemniaka ( 16 września )- a w nim m.in. wystawa odmian firm nasiennych i hodowli ziemniaka, konkurs konsumencki na najsmaczniejszą odmianę, degustacja potraw ziemniaczanych.

 Zapraszamy do udziału w imprezach wszystkie osoby  zainteresowane.

Stanisław Szwejka

SZKOLENIA I KURSY DLA MŁODZIEŻY

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy Kujawsko – Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu w terminie Maj 2006 – Kwiecień 2007 r. realizować będzie III edycje projektu „Twoja wiedza – Twój sukces. Nauka – Wiedza – Praca” . Adresatami programu jest młodzież w wieku 18 – 24 lata, nie ucząca się i nie pracująca. Założeniem tego programu jest skierowanie młodzieży na szkolenia i kursy zawodowe w celu zdobycia zawodu oraz dostosowania kwalifikacji uczestników projektu do wymagań rynku pracy – dla 40 osób (wolnych miejsc – 30). Głównym celem programu jest zwiększenie szans na zatrudnienie bezrobotnej, nie posiadającej pełnych kwalifikacji zawodowych młodzieży. W ramach realizowanego projektu zostaną zorganizowane kursy i przeszkolenia o następującej tematyce: kurs kosmetyczny, kurs kas fiskalnych, kurs komputerowy z programem magazyn i fakturowanie, szkolenie sanitarne, warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i warsztaty podstaw języka angielskiego, kurs spawania, obsługi wózków widłowych, warsztaty języka angielskiego, kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B, warsztaty komputerowe. – dla 60 osób. Wszystkie działania realizowane w trakcie projektu mają przede wszystkim wyposażyć osoby bezrobotne w nowe wiadomości i zdolności, które pomogą im elastycznie przygotować się do zmieniających się wymogów rynku pracy, jak również pobudzić do aktywnego i skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Udział w powyższych programach jest bezpłatny. Osoby chętne proszone  są o zgłoszenie się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu, ul. Poznańska 11/13 – od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 do 15.00. Tel. (56) 654 70 68 (69) wew. 44

                                                                           Koordynator projektu – Lidia Tofil

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUBIANCE

1.      Posiadać wykształcenie wyższe bibliotekarskie określone z rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.Nr 41, poz. 419).

2.      Wykazać się znajomością zasad zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomością zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury.

3.      Wykazać się znajomością środowiska lokalnego w zakresie animacji i zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

4.      Przedstawić koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance.

Oferta powinna zawierać:

1.      Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.

2.      CV.

3.      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.

4.      Koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance.

5.      Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

6.      Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.920 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika biblioteki.

7.      Oferta może zawierać również inne dokumenty świadczące o osiągnięciach zawodowych kandydata lub jego dodatkowych kwalifikacjach.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 września 2006r.do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubiance w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubiance”.

Jerzy Zająkała

Z HISTORII GMINY

WYBCZ – kalendarium historyczne  i ciekawe miejsca

Miejscowość Wybcz  leży 10 km na południowy – zachód od Chełmży. Istniała już wtedy, gdy na tych terenach panował zakon krzyżacki. Na początku był tutaj majątek rycerski położony w obrębie komturstwa Bierzgłowo, zaś w latach 1423 – 1424 w prokuratorii unisławskiej. Po raz pierwszy źródła wymieniły go 20 grudnia 1364 roku, kiedy to Wielki Mistrz Zakonu zatwierdził braciom Piotrowi i Tylmannowi posiadanie własności dziedzicznej, którą poprzednio kupili. Dawne nazwy: w 1364 r. – Wypczik, potem: Wypitz, Weipiczh, Weypitsch, Waypicz, Waupycz, Weypitcz, w 1570 r. – Wypcz; niem. Wibsch.  W roku 1457 torunianin Herman Pape dostał dobra w zastaw od wojewody chełmińskiego za 600 grzywien, w 1520 roku król Zygmunt I nadał wieś Wybcz i inne Toruniowi w zamian za zamek w Świeciu, a w 1534 roku miasto zastawiło majątek Karolowi Wypczyńskiemu. W 1543 roku król zatwierdził temuż użytkowanie wsi dożywotnio, po jego śmierci rada m. Torunia pozostawiła majątek rodzeństwu Wypczyńskim (  alias v. Felden ) na dalsze 3 lata. Od połowy XVIII w. dobra posiadał Parpart, a potem jego spadkobiercy. W 1885 roku  folwark Wybcz wraz z Wybczykiem obejmował 883 ha, 20 domów mieszkalnych, 364 mieszkańców ( 331 katolików i 33 ewangelików ) i należał do parafii katolickiej w Grzybnie. W 1905 roku było tu 17 domów mieszkalnych i 264 mieszkańców. W styczniu 1918 roku część działek ( bez zespołu pałacowo – parkowego ) przeszła na własność Skarbu Państwa, a następnie cały Wybcz przeszedł po zakończeniu I wojny św. na własność Skarbu Państwa Polskiego. W 1919 roku Wybczem podległym pod pocztę Nawra, w imieniu właściciela majątku zarządzał Georg Fiedler; we wsi było 18 domów mieszkalnych i 300 mieszkańców ( w tym także dwaj nauczyciele: Franz Lietkiewicz i Johann Obijewski). Na podstawie dokumentów z 1921 roku właścicielami parku i ziemi byli Jan Borczyński i jego żona Wiktoria, po nich Czesław Borczyński; natomiast dwór nadal był w posiadaniu rodziny Parpartów. Tuż przed II wojną św. nastąpiła częściowa parcelacja majątku za wyjątkiem 75 ha, w obrębie których znajdował się także dwór i park. Osadzono tu, sprzedając po 3 morgi, kilka rodzin górali ze wsi k/ Rabki. Po wojnie pałac stał opuszczony; w 1948 r. adaptowano go na szkołę i do dziś, zarówno pałac jak i park, znajdują się w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Wybczu. Według danych z 2004 roku powierzchnia sołectwa Wybcz z Wybczykiem obejmuje 888.60 ha, z czego użytki rolne stanowią 820.60 ha; znajduje się tu 85 budynków, 100 mieszkań, 147 gospodarstw domowych i mieszka 456 mieszkańców. Tereny i obiekty o wartości kulturowej w Wybczu: zespół dworsko – parkowy (w skład którego wchodzą dwór murowany wzniesiony pomiędzy 1854 – 1861 rokiem oraz park dworski o powierzchni 4.5 ha z drugiej połowy XIX w. powstały   na zrębach  wcześniejszego założenia ogrodowego z pierwszej połowy XVIII wieku o układzie krajobrazowym); mleczarnia murowana z 1898 roku, rozbudowana w 1942 r.; szkoła murowana ( obecnie Dom Nauczyciela ), z ok. 1858 roku; 2 murowane czworaki  z przełomu wieków XIX / XX; 6 stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie.

( Tekst opracowano na podstawie materiałów ze zbiorów Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, opracowania naukowego R. Kowalskiego i dokumentacji urzędu Gminy w Łubiance).

           

                                                 Hanna  Wojnowska

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

Pan Olgierd Jonatowski poinformował nas, że oferuje  dostęp do  usług plastycznych (malowanie obrazów, projektowanie reklam, renowacja zabytkowych mebli itp.). Kontakt: tel. (056) 678-84-25.

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️