Informator Gminny - Nr 05/2006 (142)

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

„…przez pracę dojrzewa człowiek, ona

bowiem niesie natchnienie trudnego dobra”

           

             Jan Paweł II

 
W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

Minął rok od odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Jego następca, Benedykt XVI pięknie kontynuuje dzieło swojego poprzednika i znajduje ważne miejsce także w naszych sercach. Powracamy jednakże myślą do osoby, dokonań i wskazań jakże nam bliskiego bł. Jana Pawła II. Mieszkańcy naszej gminy, w 1999 roku nadali Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, mocą stosownej uchwały Rady Gminy tytuł Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. Naszą wielką radością i honorem dla nas było przyjęcie tego obywatelstwa przez Ojca Świętego. Jest sprawą oczywistą, że Papież Jan Paweł II był i nadal pozostaje dla nas najwyższym autorytetem. Wyrażamy równocześnie nadzieję i oczekiwanie, aby również Jego nauki i wskazania były dla mieszkańców naszej gminy drogowskazem w życiu rodzinnym, zawodowym i działalności publicznej. Powodowani troską o zachowanie w nas nauk i wskazań Ojca Świętego oraz w hołdzie Jego Osobie postanowiliśmy umieścić na odnowionym budynku Urzędu Gminy w Łubiance tablicę pamiątkową dedykowaną Janowi Pawłowi II. Jest ona darem mieszkańców gminy Łubianka. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy nastąpi w dniu 18 maja br. (czwartek), po Mszy Św., która odbędzie się o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Bierzgłowie. Kolejno, ok. godz. 17.30, w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim  odbędzie się uroczysta sesja Rady Gminy, na której jest przewidziane przyjęcie uchwały określającej przedsięwzięcia i postawy obywatelskie oparte na wzorcach wynikających z nauk Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Łubianka do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Liczny udział mieszkańców naszej gminy będzie potwierdzeniem naszego stosunku do osoby Papieża Jana  Pawła II i Jego Dzieła.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                             Jerzy Zająkała

ŁUBIANKA – ŁOSOSINA DOLNA

Oficjalna delegacja gminy Łubianka w składzie: Jerzy Zajakała – Wójt Gminy, Jan Sierocki – Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy, Zbigniew Cywiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RG oraz Piotr Noworacki – Przewodniczący Komisji Budżetowej RG, złożyła wizytę w gminie Łososina Dolna w woj. Małopolskim, z którą mamy zawarte porozumienie o partnerskiej współpracy. W czasie wizyty została dokonana ocena dotychczasowej współpracy gmin i określono zakres dalszej współpracy. Bardzo pozytywnie oceniono zrealizowaną w ubiegłym roku wymianę wakacyjną dzieci i młodzieży, w której uczestniczyło po ponad 50 uczniów z każdej gminy. Uzgodniono, że w bieżącym roku wymiana wakacyjna dzieci i młodzieży będzie kontynuowana. Koordynatorem tej wymiany, która będzie miała miejsce w I połowie lipca, będzie dyrektor Zespołu Szkół w Łubiance we współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pigży. W II połowie czerwca, w Zamku Bierzgłowskim odbędzie się spotkanie przedstawicielek kół gospodyń wiejskich z obydwu gmin. W II połowie sierpnia natomiast odbędzie się w naszej gminie Forum Samorządowe gmin Łubianka i Łososina Dolna, w którym będą uczestniczyli radni rad gmin, pracownicy urzędów oraz sołtysi. Delegacja naszej gminy uczestniczyła w dniu 7 maja w uroczystościach Dni Kwitnących Sadów w Łososinie Dolnej, które rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Łososinie Dolnej. Następnie wzięła udział w wielkim festynie zorganizowanym na lokalnym lotnisku, w którym brało udział ok. 3000 osób. Wójt gminy Łubianka, w imieniu naszej wspólnoty samorządowej złożył mieszkańcom partnerskiej gminy serdeczne pozdrowienia, życząc owocnej, partnerskiej współpracy służącej polepszeniu standardu życia mieszkańców.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                            

                                                                             Jerzy Zająkała

SPOTKANIE W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM

W dniu 1 kwietnia w pięknych salach  zamku krzyżackiego w Zamku Bierzgłowskim odbyło się uroczyste spotkanie licznie zgromadzonych  przedstawicieli władz i działaczy społecznych, podsumowujące prace nad budową zintegrowanej  strategii rozwoju obszaru czterech gmin partnerskich w programie Unii Europejskiej Leader+.  Na spotkanie, któremu przewodniczyli  Wójt Jerzy Zająkała i gospodarz zamku ks. Andrzej Kulesza przybyli licznie zaproszeni goście: wiceminister rolnictwa  Jan Krzysztof Ardanowski, burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński, starosta Powiatu Chełmińskiego Wojciech Bińczyk,  prezes zarządu  Spółdzielcza Grupa Bankowa BS w Toruniu Jerzy Dąbrowski, członek zarządu toruńskiego Starostwa Powiatowego Zofia Karpa oraz wójtowie gmin partnerskich: wójt Jacek Czarnecki, wice-wójt Kazimierz Bober, wójt Jarosław Bukowski i wójt Andrzej Zieliński. Prezentacje gotowej zintegrowanej strategii rozwoju gmin partnerskich dokonali przedstawiciele firmy Proksen z Torunia, która była głównym wykonawcą  prac budowy strategii. Przewodniczący spotkania Jerzy Zająkała dokonał prezentacji osób Zarządu Fundacji „Ziemia Gotyku” LGD, której zadaniem będzie realizacja strategii. W skład Zarządu powołani zostali: Piotr Birecki-Prezes, Wiesław Żyłkowski-Wiceprezes, Aleksandra Chudzik-Sekretarz, oraz członkowie Zarządu: Ewa Czarnecka, Mariola Epa i Stanisław Lisik. Minister  Ardanowski zachęcił zgromadzonych do dalszych prac nad rozwojem swoich wsi. Podkreślił wagę prawdziwego emocjonalnego zaangażowania się działaczy w prace nad rozwojem obszarów wiejskich, naszych „małych ojczyzn”, jako warunek pierwszoplanowy. Mówił, że jeśli ten warunek spełnimy to finanse na realizacje naszych  planów  nie będą już problemem, bowiem polityka Unii Europejskiej i Rządu Polskiego, wspiera realnie  prawdziwe inicjatywy lokalnych społeczności. W naszych więc rękach  są losy naszych miejscowości, mamy teraz realną szansę poprawy swoich warunków  życiowych. Możemy stworzyć na obszarze gmin partnerskich infrastrukturę turystyczną i agroturystyczną. Mamy w planie zorganizowanie w 2007 roku  turniejów rycerskich w Zamku Bierzgłowskim i Papowie Biskupim, wytyczenie szlaku turystycznego, który byłby wkomponowany w istniejące szlaki turystyczne. Mamy nadzieję, że życzenia pomyślności, jakie fundacja partnerska otrzymała będą pomocne w realizacji naszych ambitnych planów, których realizację rozpoczniemy od wiosny 2007 r.        <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                      Wiesław Żyłkowski
MARATON TORUŃSKI TORUŃ-ŁUBIANKA-TORUŃ

W niedzielę 21 maja Gmina Łubianka po raz kolejny będzie gościć uczestników Maratonu Toruńskiego. Tegoroczna trasa przedstawia się następująco: start ostry w Toruniu z Alei Solidarności (na wysokości kortów tenisowych) przez Barbarkę, Olek, Różankowo, Świerczynki, Pigżę (ul. Wojewódzka. Al. Kard. Wyszyńskiego, ul. Spacerowa,  ul. Wojewódzka), Łubiankę (ul. Toruńska, ul. Bydgoska, ul. Samorządowa, Al. Jana Pawła II, ul. Chełmińska, ul. Chełmżyńska), Biskupice (ul. Kościelna, ul. Kasztanowa, ul. Ks. J. Jakubiaka), Brąchnowo, (ul. Ks. Szulca, ul. Niepodległości, ul. F. Gzeli), Pigżę (ul. Św. A. Boboli, ul. Szkolna, ul. Wojewódzka), Świerczynki, Różankowo, Olek, Barbarkę z metą w Toruniu na Rynku Nowomiejskim. Około 22 z <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />42 km i 195 m maratonu przebiegać będzie po terenie naszej gminy, gdzie zlokalizowane będą trzy punkty żywieniowe i półmetek. Na starcie spodziewanych jest około 800 zawodników, wśród nich zawodnicy z Afryki – Kenijczycy i Marokańczycy, Białorusini, Rosjanie, Niemcy i czołowi polscy maratończycy, spore grono zawodników biorących udział w Biegach Samorządowych i Niepodległości. Swój udział zapowiedział również wójt gminy Łubianka pan Jerzy Zająkała oraz następujący mieszkańcy naszej gminy zawodnicy z Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka - Dorota Szumska, Sławomir Szumski, Tomasz Włodarski, Mariusz Trzeciak i Sławomir Zieliński, Ireneusz Zieliński, Zbigniew Ordon, Sławomir Trzymkowski. Wśród startujących pojawi się również Tomasz Drąg zawodnik i trener Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka, który zgodnie z zapowiedziami podejmie walkę o zwycięstwo. Start ostry do maratonu nastąpi o godz. 10.00. Pierwsi zawodnicy na terenie Gminy Łubianka pojawią się około godz. 10.35 w okolicach dworca kolejowego w Pigży,  na 15 kilometrze  przy osiedlu „Ziółkowo” spodziewani są o 10.50, na 20 kilometrze w Biskupicach przy sklepie pana Noworackiego około godz.11.00, na półmetku (okolice posesji pana Sławomira Szymańskiego w Biskupicach) najlepsi spodziewani są około godz.11.07, a  w Brąchnowie na 25 km  przy posesji pana Piotra Szreder około godz. 11.20, w Pigży w drodze powrotnej do Torunia na wysokości Szkoły Podstawowej w Pigży około godz. 11.30. W bieżącym roku dodatkowo trasa maratonu przebiega przez działki SKR w Pigży oraz przed budynkiem Urzędu Gminy śladem Biegu Samorządowego. W zeszłym roku gmina Łubianka zebrała pochlebne recenzje za organizacje punktów żywieniowych i półmetka oraz gorące przyjęcie maratończyków. W tym roku również nie może zabraknąć gorącego dopingu, mamy nadzieję, że w to niedzielne przedpołudnie 22 kilometrowa trasa Maratonu Toruńskiego będzie zapełniona entuzjastycznie dopingującymi kibicami – zachęcamy Państwa, bo  w końcu nie na co dzień mamy okazję oglądać zawody sportowe na tak wysokim poziomie. Mają na uwadze ubiegłoroczne doświadczenia i zapowiedzi meteorologów spodziewana jest w dniu maratonu upalna pogoda. Kibicując maratończykom w przypadku upalnych temperatur wystawmy przed nasze domy miski, wiadra z wodą ,  przygotujmy węże do polewania biegnących tak aby na wszelkie sposoby zminimalizować skutki upału i pozostawić jak najlepsze wspomnienia z Gminy Łubianka. Szczególnie gorąco zapraszamy kibiców w okolice półmetka maratonu, gdzie jednocześnie będzie zlokalizowana meta II Półmaratonu Toruń – Łubianka. Dodatkowo dla kibiców przewidziane są konkursy z nagrodami i inne atrakcje. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                          

                                                                          Andrzej Sierocki

WIEŚCI ZE STOWARZYSZENIA

Będą stypendia dla zdolnych maturzystów<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Z satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” zgłosiło się i zostało zakwalifikowane do akcji „Dyplom z Marzeń” organizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Udział w programie wiąże się z pozyskaniem funduszy dla uczniów, którzy na świadectwie maturalnym wykażą się średnią ocen co najmniej 4.0  oraz dochodami nie przekraczającymi 504 zł  na jednego członka rodziny. W ramach programu zostanie wybranych dwóch stypendystów, którzy przez okres 10 miesięcy otrzymywać będą 350 zł miesięcznie. Zainteresowane osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt  telefoniczny pod numerem  678 – 86 -98.

 

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łubianka ”Przyszłość”

 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Termin mija 15 maja br<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, jak przypomina ARiMR, należy składać do 15 maja br.  Po tym terminie do 9 czerwca br.  wnioski te będą nadal przyjmowane, lecz należna kwota płatności będzie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy. Załączniki graficzne można składać również po 15 maja bez konsekwencji. Wnioski można przesyłać pocztą (listem poleconym) lub składać bezpośrednio w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 w dni powszednie i sobotę w godzinach 7.00- 21.00 oraz niedzielę (14 maja) w godzinach 9.00- 17.00. W dniu 15 maja Biuro Powiatowe ARiMR przyjmować będzie wnioski do ostatniego petenta.

Ptactwo domowe w ogrodzeniach

Ze względu na liczne pytania informujemy, że (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzania środków związanych z zagrożeniem występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków, d. pomoru drobiu) nadal obowiązuje min. zakaz utrzymania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi i innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów,  kuropatw na otwartej przestrzeni. Dopuszczalne jest trzymanie ptaków domowych na zagrodzonej przestrzeni, która uniemożliwia im kontakt z ptactwem dzikim i jego odchodami. Karmienie i pojenie ptaków domowych musi odbywać się wewnątrz kurnika.

Kujawsko- Pomorska Izba Rolnicza pomaga

Informacje na temat rent strukturalnych, programów rolno-środowiskowych, zalesiania oraz możliwości uzyskania finansowego wsparcia inwestycji w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach  2007-2013 można uzyskać w Biurze K-P Izba Rolnicza  w Przysieku podczas dyżurów ekspertów w dniach: 25 i 26 maja w godz. 11.00-19.00, 27 maja w godz. 9.00-17.00, 8 i 9 czerwca w godz. 11.00- 19.00 oraz 10 czerwca w godz. 9.00-17.00.

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

URZĄD BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

Przypominamy, że Urząd Gminy dostępny jest dla naszych mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 za wyjątkiem wtorku, kiedy Urząd jest czynny w godzinach 8.30 – 16.30. Telefon do Urzędu Gminy 678 - 82 - 17. W razie konieczności można się również kontaktować z pracownikami Urzędu Gminy za pośrednictwem telefonów komórkowych. Pracownicy, którzy mają najczęściej kontakty z osobami spoza Urzędu, mają służbowe telefony komórkowe o następujących numerach:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

-           508 221 380 Mirosław Jakubski (sprawy związane z inwestycjami i remontami gminnymi),

-          508 221 372 Andrzej Sierocki (sprawy związane z drogami gminnymi),

-          508 221 295 Piotr Skiba (sprawy dotyczące mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego gminy),

-         508 221 398 Tadeusz Wierzbowski (sprawy dotyczące rolnictwa)

                                                              Mirosława Rozwadowska
STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Uchwałą z dnia 7 kwietnia br. Powiat Toruński utworzył Powiatowy Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Toruński. Ubiegać się o stypendium mogą uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1/ legitymują się stałym miejscem zameldowania na terenie powiatu Toruńskiego (poza uczniami z terenu gminy Chełmża),

2/ pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 504,00zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, maksymalny dochód na osobę 583,00zł),

3/ uczą się w szkołach prowadzonych przez Powiat Toruński, tj. w Zespole Szkół w Chełmży i Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Wnioski o stypendium należy składać w szkole w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. O bliższe informacje pytaj w swojej szkole.

     

  Mirosława Rozwadowska

Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Podobnie jak w ubiegłym roku  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance we współpracy z „Caritas” Diecezji Toruńskiej, organizuje akcję unijnej pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Łubianka. Zakwalifikowane będą osoby i rodziny, gdzie miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 580 zł. ( dochód z <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 ha przeliczeniowego = 194 zł.). W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o złożenie wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance wraz z wymaganymi zaświadczeniami o dochodach netto za m-c kwiecień 2006 r. oraz nr PESEL wszystkich członków rodziny do 17 maja 2006r. Po wyznaczonym terminie wnioski nie będą przyjmowane. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                           Janusz Brzoska

INFORMACJE Z ZARZĄDU FUNDACJI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

W dniu 22 kwietnia 2006 roku odbyło się  w Centrum Kultury spotkanie rodziców dzieci i młodzieży z cukrzycą zrzeszonych w naszej Fundacji, mieszkańców gminy i zaproszonych gości. Podczas tego spotkania gościliśmy dr.n.med Annę Golińską-Zbucką diabetolog, panią Barbarę Łukaszewską pielęgniarkę z poradni diabetologicznej w Toruniu. Dzięki temu mieszkańcy gminy mogli dowiedzieć się jak żyć z cukrzycą. Mieliśmy zaszczyt gościć radnych z naszej gminy w osobach pani Renaty Kozieł, pana Janusza Szczęsnego, Adama Sadowskiego oraz pana Zdzisława Drapiewskiego  radnego  Rady Powiatowej. Przewodniczący naszej Fundacji serdecznie podziękował  im za akceptację jej  działalności i pomoc w realizowaniu programu. Zarząd Fundacji podziękował uroczyście panu Prezesowi G.S.S.Ch Ryszardowi Cichorackiemu za ogromny wkład i wieloletnią pomoc naszym podopiecznym. Na spotkaniu kolejne  potrzebujące osoby z gminy otrzymały bezpłatnie gleukometr. Na następne spotkanie, podczas którego gośćmi będą przedstawicielki dwóch firm diabetologicznych („Roche” i „Bayer”), zapraszamy wszystkich zainteresowanych dnia 27 maja do Centrum Kultury na godzinę 11.00.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Bogdan Tercjak

WYCIECZKA SENIORÓW

W dniu 30 czerwca 2006r. w Gmina Łubianka organizuje następną wycieczkę turystyczno-rekreacyjną dla naszych emerytów i rencistów. Tym razem proponujemy rejs statkiem po Kanale Elbląskim z Ostródy do Elbląga (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />82 km). Trasa rejsu wiedzie min. przez jeziora: Drwęckie, Ilińsk, Ruda Woda, Sambród, Drużno znajdujące się na różnej wysokości nad poziomem morza.  Różnica poziomów na tej trasie wynosi  ok. 100 m, a pokonuje się ją dzięki dwóm śluzom i pięciu pochylniom. Koszt udziału jednej osoby wynosi 75 zł (+ obiad na statku na życzenie). Wszelkie informacje oraz zapisy u pana Tadeusza Wierzbowskiego tel. (056) 678-82-17 w 40 lub tel. komórkowy 508-221-398. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Tadeusz Wierzbowski

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

IX Bieg Samorządowy<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

W święto narodowe 3-go maja Gmina Łubianka już po raz dziewiąty gościła entuzjastów biegów długodystansowych. Na starcie biegu głównego stanęło 173 zawodników i zawodniczek z całej Polski. 15 kilometrowa trasa biegła sprzed Urzędu Gminy w Łubiance przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę z metą w Łubiance. Trasa pokrywała się z trasą Maratonu Toruńskiego. Biegowi głównemu towarzyszyły biegi dziecięce i młodzieżowe. Łącznie w biegu głównym i w biegach dziecięcych brało udział około 400 zawodników. W kategorii generalnej zwyciężył Tomasz Drąg z Chełmna  trener Klubu Maratońskiego „Truchcik” w Łubiance z rewelacyjnym czasem 48 minut 12 sekund, drugi był Mariusz Pawłowski z Bratuszewa  (49 minut 48 sekund), trzeci był Jacek Ciełuszecki z Torunia (49 minut 53 sekundy). Wśród pań najlepszą okazała się Marta Wojtkuńska z Bydgoszczy przybiegła w czasie 56 minut 40 sekund, druga była Kamila Pierzyńska z Gdyni trzecia Agnieszka Wiśniewska z Kowalewa. Bieg Samorządowy to również rywalizacja w Mistrzostwach Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich – pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Waldemar Kurdupski z Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim drugi był Sebastian Chojnacki z Urzędu Miasta w Toruniu, trzeci Adam Janowski z Urzędu Gminy w Lisewie. Drużynowo w Mistrzostwach Samorządowców zwyciężyli samorządowcy z Torunia przed samorządowcami z Łubianki. Kategorie wiekowe w biegu głównym 16 – 19 lat: 1. Tomasz Pokorniecki, 2. Piotr Będkowski, 3. Tomasz Strzyżewski wszyscy z Torunia; 20 – 29 lat: 1. Jacek Ciełuszecki z Torunia, 2. Artur Kamiński z Płocka, 3. Krzysztof Włóczewski z Włocławka; 30 – 39 lat: 1. Tomasz Drąg z Chełmna, 2. Mariusz Pawłowski z Bratuszewa, 3. Marcin Karczewski z Torunia; 40 – 49 lat: 1. Piotr Janowski z Nowej Wsi, 2. Krzysztof Góralski z Torunia, 3. Krzysztof Bielicki z Brodnicy; 50 – 59 lat: 1. Ryszard Dembkowski z Torunia, 2. Mieczysław Kociucki z Małej Nieszawki, 3. Leszek Firlej z Grubna; 60 lat i więcej: 1. Stefan Lewandowski z Torunia, 2. Jerzy Szymański z Kurzętnika, 3. Henryk Witt z Torunia. Wśród mieszkańców gminy nie miał sobie równych Mariusz Trzeciak - zwyciężył w czasie 55 minut 6 sekund, drugi był Zbigniew Ordon z Łubianki, trzeci Adam Kachniarz  z Pigży. Najlepsza wśród pań była Aleksandra Staniszewska z Łubianki. Klasyfikacja w biegach dziecięcych i młodzieżowych: kategoria wiekowa do lat 6 dystans 200m - chłopcy: 1. Mateusz Szymański z Koszalina 2. Szymon Wilmanowicz z Wymysłowa 2. Zbigniew Majcher z Torunia; dziewczynki: 1. Aleksandra Kluska z Torunia 2. Daria Pouch z Łubianki 3. Katarzyna Kolczynska ze Skrwilna; Kategoria wiekowa 7-10 lat dystans 600m - chłopcy: 1. Jakub Piotrowski z Grzybna 2. Sebastian Sellner z Pigży 3. Sylwester Pouch z Łubianki; dziewczynki:1. Monika Kowalska z Łubianki 2. Katarzyna Narodzonek ze Skrwilna 3. Agata Dybowska z Wytrębowic; Kategoria wiekowa 11-13 lat dystans 2km - chłopcy: 1.Patryk Jankowski z Wybcza 2. Jędrzej Kurowski z Chełmna 3. Marcin Zyblewski z Warszewic; dziewczęta: 1. Magdalena Krzemińska z Bruków Unisławskich 2. Beata Mazurek ze Skrwilna 3. Alina Walter z Łubianki; Kategoria wiekowa 14-16 lat dystans 4km - chłopcy: 1. Przemek Kopiński z Czarnych Błot 2. Mateusz Ossowski z Chełmna 3. Szymon Tutak z Wybcza; dziewczęta: 1. Ewa Szczurek z Bruków Unisławskich 2. Natalia Rutkowska z Przeczna 3. Agnieszka Matłosz z Pigży. Wszyscy biegacze zostali nagrodzeni medalami, mieli także możliwość wylosowania atrakcyjnych nagród. Najlepsi zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami i wartościowymi nagrodami. Zapewnienie atrakcji i wspaniałych nagród możliwe było dzięki hojności sponsorów, za którą serdecznie dziękujemy.

Piękne Palmy wielkanocne

Blisko 200 palm wielkanocnych zostało dostarczonych do Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach V Wielkanocnego Konkursu Plastycznego. Wykonane prace zachwyciły komisję konkursową estetyką wykonania, formą oraz wielkością. Największa palma mierzyła ponad <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />3 m wysokości! Upominki otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a nagrody specjalne przyznano za pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Spośród dzieci z klas „0” I miejsce przyznano Agacie Kalota -S. P. Pigża, II m. Ani Orzechowskiej – S.P. Łubianka, III m. Wiktorii Brzezińskiej – S.P. Wybcz. W kategorii klasy I-III: I m. zajęła praca Nikoli Dynasińskiej- S.P. Wybcz, II m. Kamila Kowalskiego – S.P. Pigża, III m. Ady Klejbach – S.P. Pigża. W kategorii klasy IV – VI  I m. zajęła Ania Surowiec- S.P. Wybcz, II m. Karolina Gierat- S.P. Wybcz, III m. Jan Tchorzewski – S.P. Łubianka. Wśród gimnazjalistów I m. zdobyła Paulina Hoffmann, II m. Ewa Smyk, III m. Marta Rutkowska – nagrodzone osoby to uczniowie Gimnazjum w Łubiance. Palmy wielkanocne zostały wyeksponowane na wystawie w Gminnej Bibliotece.

Mistrzostwa Gminy Oldboy’ów w Piłce Nożnej

Coraz większymi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Obserwujemy również wzrost zainteresowania piłką nożną na terenie naszej gminy. Przeważnie jednak na boiskach można spotkać dzieci i młodzież, sporadycznie starszych zawodników. Chcielibyśmy zaproponować wszystkim po 35-tym roku życia Mistrzostwa Gminy Łubianka Oldboy’ów. Warto raz jeszcze wyjść na boisko, spotkać się z kolegami i wziąć udział w naszym turnieju. Zapraszamy do udziału drużyny 8-osobowe złożone z mieszkańców naszej gminy urodzonych w 1971 i starszych. Mistrzostwa odbędą się 2 lipca na boisku w Bierzgłowie. Zgłoszenia drużyn przyjmowane będą do 27 czerwca. 

 

 

Gminne Rozgrywki Piłkarskie 2006

W celu optymalnego przygotowania Gminnych Rozgrywek Piłkarskich zapraszamy przedstawicieli drużyn zainteresowanych udziałem w czwartek 1 czerwca na godz. 17.00 do Centrum Kultury. Podczas spotkania zostaną omówione i przyjęte zasady tegorocznych turniejów, terminarz i zostanie zamknięta lista zespołów. Zgłoszenia późniejsze nie będą respektowane. Terminy spotkań to 11, 18 i 25 czerwca.

Dla dbających o ogrody będą atrakcyjne nagrody

Piękne zadbane ogrody są nie tylko ozdobą ale i wizytówką naszej gminy. Wyobrażamy sobie jak wiele pracy poświęcają niektórzy pasjonaci ogrodnictwa przy hodowli i pielęgnacji roślin. Postanowiliśmy więc ogłosić konkurs na najpiękniejszy ogród, aby nagrodzić tych, którzy przyczyniają się najbardziej do poprawy wyglądu naszych wsi. Zgłaszanie ogrodów do konkursu odbywać się będzie za pośrednictwem sołtysów, którzy mogą przyjąć zgłoszenie bezpośrednio od mieszkańców lub sami wskazać ogrody do konkursu. Ocenie podlegać będzie różnorodność i wygląd roślin oraz estetyka ich rozmieszczenia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie czerwca. Szczegółowy regulamin dostępny będzie w Centrum Kultury w Łubiance i u sołtysów.

 

               Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

ZMIANA CEN ZA USŁUGI KOMUNALNE

Rada Gminy podjęła uchwałę zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Konieczność wprowadzenia nowych taryf podyktowana jest wzrostem cen m.in. energii elektrycznej, która stanowi ok. 30 % kosztów przyjętych do kalkulacji, koniecznością poniesienia kosztów sporządzenia nowych operatów i uzyskania aktualnych pozwoleń wodnoprawnych oraz kosztów związanych z obowiązkowym wykonywaniem comiesięcznych badań jakości wody i ścieków. Wójt oraz Rada Gminy dokonali analizy rzetelności przygotowania taryf przez Gospodarstwo i w ich konsekwencji Rada Gminy zatwierdziła następujące ceny obowiązujące z dniem podjęcia uchwały: za <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 m3 wody- 1,45 zł plus 7 % VAT, za 1 m3 ścieków -2,38zł plus 7 % VAT. Dotychczasowe ceny za 1 m3 w gminie Łubianka wynosiły: za wodę - 1,35 zł, ścieki - 2,38 zł (netto). Informujemy także, że obowiązujące ceny za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków w niektórych sąsiednich gminach wynoszą: za 1 m3 wody: gm. Zławieś Wielka- 1,75 zł + VAT,  gm. Łysomice- 1,80 zł + VAT, gm. Unisław- 1,55 zł + VAT ; za 1 m3 ścieków: gm. Łysomice- 2,80 zł + VAT, gm. Chełmża- 2,62 zł + VAT,  gm. Kijewo Król. - 2,62 zł + VAT, gm. Lubicz Dolny- 3,00 zł + VAT. Aktualne badania jakości wody z ujęć w Zamku Bierzgłowskim i Warszewicach potwierdzają jej bezwarunkową przydatność do spożycia. Przypominamy też  iż od dnia 31 stycznia 2003 roku nie obowiązuje zasada rozliczania 60% odprowadzanych ścieków w stosunku do 100% pobranej wody. W związku z tym w gospodarstwach rolnych, w których nie zainstalowano dotychczas dodatkowego wodomierza, od najbliższego okresu rozliczeniowego opłata za odprowadzane ścieki będzie naliczana w stosunku do 98% pobranej wody.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                   Zbigniew Adamczyk

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️