Informator Gminny - Nr 02/2006 (139)

 „Nie odcinajcie się od korzeni, z których wyrośliście”  

                                                              Jan Paweł II<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                        

1.WRÓBEL , 2. MACHNICKI , 3. ŁUBIANKA

W dniu 18 stycznia 2006 r. zebrani na sali Centrum Kultury w Łubiance goście i mieszkańcy naszej gminy byli świadkami zaciętej rozgrywki finałowej XI Konkursu Wiedzy Rolniczej w Łubiance. Jednak zanim do niej doszło odbyły się eliminacje (test, 50 pytań), do których przystąpiło 19 rolników (w tym 3 kobiety). Pytania dotyczyły wielu dziedzin rolnictwa, ale także ważnych wydarzeń gospodarczych, politycznych i kulturalnych w 2005 r. Eliminacje wygrał Wojciech Machnicki (Łubianka). Sześciu najlepszych uczestników w I etapie konkursu weszło do finału, gdzie każdy z jego uczestników miał za zadanie odpowiedzieć na 5 pytań z zakresu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, ekonomiki rolnictwa, Sektorowego Programu Operacyjnego, agrotechniki roślin  okopowych oraz Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tym razem ekspertami z tych dziedzin byli: prof. dr hab. Wojciech Kapelański (Dziekan Wydziału Zootechniki ATR w Bydgoszczy) – przewodniczący komisji konkursowej, dr Roman Sass (Dyrektor K-PODR w Minikowie), Paweł Wienconek (Dyrektor Biura Kuj-Pom. Izby Rolniczej), Roman Borucki (Kierownik K-PODR w Minikowie, Oddział w Przysieku) i Adam J. Mróz (Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Końcowe wyniki w klasyfikacji indywidualnej :

1.      Leszek Wróbel (Wybcz) 11 pkt.,

2.      Wojciech Machnicki (Łubianka) 9,5 pkt.,

3.      Adam Łubianka (Dębiny) 9pkt. (34  pkt. w eliminacjach),

4.      Sławomira Kowalska (Wybcz) 9 pkt. (30 pkt. w eliminacjach),

5.      Sławomir Pierzchalski (Brąchnowo) 7,5 pkt.,

6.      Zdzisław Głaszcz (Warszewice) 5 pkt.

Klasyfikacja zespołowa: 1. Dębiny (A. Łubianka, E. Babik, P. Rzepka oraz A. Babik, A. Januszewski). 2. Wybcz (L. Wróbel, S. Kowalska, M. Żebrowska oraz P. Bałos). 3. Warszewice (M. Kukowski- startował tylko w zespole, Z. Głaszcz, B. Szatkowski). Klasyfikacja młodzieżowa (do 28 lat) : 1. Magdalena Żebrowska (Wybcz), 2. Wojciech Grabowski (Biskupice), 3. Paweł Bałos (Wybcz).

Główną nagrodą honorową Konkursu był Puchar Rady Gminy w Łubiance wręczony laureatowi przez Wiceprzewodniczącego Jana Sierockiego. Leszek Wróbel wygrał naszą gminną rywalizację po raz trzeci, Dębiny zespołowo po raz drugi, a Magdalena Żebrowska klasyfikację do 28 lat po raz pierwszy, debiutując. Wśród wielu nagród za rekordową sumę pieniężną

znalazły się m.in.: sprzęt mechaniczny Boscha, wózki transportowe, miniwieża, prenumeraty czasopism rolniczych, pasze i koncentraty paszowe, nawozy mineralne i inne środki do produkcji rolniczej, kurtki, polary, zegary ścienne, torby podróżne itd. Nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy Konkursu, a wśród licznie zgromadzonej publiczności rozlosowano upominki, w tym telefon komórkowy Motorola. Sponsorami tegorocznego Konkursu byli: Gmina Łubianka, FH „AGROLMET” w Gniewkowie, BAYER CropScience, SKR AGROMECH w Łubiance, Polskie Wydawnictwo Rolnicze w Poznaniu, DOSSCHE, SILO SYSTEM w Warszawie, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, PROVIMI-ROLIMPEX w Świeciu, Bank Spółdzielczy w Toruniu, PH-U SOCHA w Wybczu, PW FAROL w Falęcinie, NATIONALE NEDERLANDEN, GS Samopomoc Chłopska w Łubiance, FH WRZOS w Łubiance, ZSRI HODROL w Skąpem, CHEMIROL w Chełmży, Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie, SCHAUMANN i Mieczysław Kukowski z Warszewic. Podziękowania należą się wszystkim sponsorom, którzy swoimi prezentami uatrakcyjnili Konkurs, p. Zbigniewowi Cywińskiemu za nagłośnienie oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Łubiance za przygotowanie pysznego poczęstunku dla wszystkich zgromadzonych osób na zakończenie. Wójt Jerzy Zająkała przed finałem XI KWR stwierdził, że „rozpoczęliśmy drugą dziesiątkę naszych Konkursów Wiedzy Rolniczej”, a więc następny taki konkurs z Wiedzą Rolniczą odbędzie się w Łubiance znów za rok.  

                                                                   Tadeusz Wierzbowski

ZŁOTE GODY
 • -

W styczniu br. Państwo Adela i  Stanisław Szatkowscy z Warszewic obchodzili Jubileusz  50-lecia małżeństwa. Jubilaci wychowali syna i trzy córki. Uczestniczący w rodzinnej uroczystości Wójt Gminy Jerzy Zająkała wręczył Jubilatom nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz album poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – Najpierwszego Polaka oraz Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. We wspaniałej, uroczystej i rodzinnej atmosferze, przy obficie zastawionym stole Wójt złożył w imieniu wspólnoty samorządowej gminy wyrazy szacunku i podziękowania za przykładne życie rodzinne i udział w dokonaniach lokalnej wspólnoty. Wraz z kwiatami przekazał także życzenia wszelkiego dobra dla Jubilatów i ich rodziny.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                      

                                                            Teresa Ziółkowska-Rusak

 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH- 2006
<?xml:namespace prefix = o />

6 lutego (pn)     godz.  1000Przeczno- świetlica

7 lutego  (wt)    godz. 1000Wybczyk- świetlica

                          godz. 1600Brąchnowo- świetlica

8 lutego  (śr)     godz. 1000 Bierzgłowo- remiza OSP

9 lutego (czw)   godz. 1600Zamek Bierzgł- świetlica

13 lutego (pn)   godz. 1300Biskupice- świetlica

20 lutego  (pn)  godz. 1000Dębiny - świetlica

                          godz. 1800Pigża- Szkoła

21 lutego (wt)   godz. 1800Łubianka-Centr. Kultury

22 lutego (śr)    godz. 1600Warszewice- Szkoła     

23 lutego (czw) godz. 1000  Wymysłowo- świetlica

                          godz. 1300Wybcz- świetlica

 

Przewidywany porządek:

1.        Informacje Wójta Gminy dotyczące budżetu gminy na 2006 rok.

2.        Informacje dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój wsi i gospodarstw rolnych.

3.        Sprawozdanie sołtysów z działalności w roku 2005.

4.        Ustalenie planu rzeczowo- finansowego dla sołectw na rok 2006.

5.        Informacje w sprawie działalności Gminnej Spółki Wodnej.

 

                                                                             Jerzy Zająkała

 
RUSZYŁA ZAOCZNA SZKOŁA

W dniu 17 stycznia Stowarzyszenie „Przyszłość” zorganizowało spotkanie przyszłych słuchaczy zaocznej szkoły średniej z kierownictwem Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) z Torunia. Gospodarzem spotkania był dyrektor gimnazjum pan Jacek Żebrowski. Na spotkanie przybyli Wójt Gminy pan Jerzy Zająkała i Przewodniczący Rady Gminy pan Jacek Neulitz. W przemówieniu otwierającym spotkanie pan Wójt skutecznie zachęcił zgromadzonych do pilnego uczenia, wskazując na bezdyskusyjną konieczność posiadania wykształcenia średniego dla tych, którzy chcą poprawić swoją sytuację zawodową. Przewodniczący Rady zadeklarował konkretną pomoc finansową ze Stowarzyszenia przy tworzeniu biblioteki przechodniej dla słuchaczy szkoły. Przepisy BHP ograniczające liczbę osób do 30-tu w klasie sprawiły, że 15-tu osobom nie udało się zapisać na do pierwszej grupy słuchaczy. Dla tych osób i kolejnych planujemy otworzyć drugi oddział we wrześniu. Prosimy czytać lipcowe i sierpniowe wydanie Informatora Gminnego, tam będą szczegółowe informacje o planach Stowarzyszenia.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

          

                       Wiesław Żyłkowski

BĘDZIE PRZEDSZKOLE OD WRZEŚNIA

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że jest zapotrzebowanie na utworzenie przedszkola w naszej gminie. Już dziś możemy zagwarantować, że taka instytucja rozpocznie swą działalność od września 2006 roku. Sporo rodziców zadeklarowało na piśmie chęć oddania swojego dziecka do przedszkola. Organem prowadzącym powyższe przedsięwzięcie będzie Stowarzyszenie Rozwoju gminy Łubianka ”Przyszłość’, a finansującym w dużej mierze Urząd Gminy w Łubiance i częściowo rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

           

                 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka ”Przyszłość”

PAMIĘCI ADAMA FILEMONOWICZA

UKS „Bałagany” i Zespół Szkół w Łubiance już po raz dziewiąty będą organizatorami Międzynarodowego Memoriału imienia Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie. Adam był jednym z najlepszych szkoleniowców w Polsce. Pracy z młodzieżą i tej dyscyplinie sportu oddał całe swoje serce. Niestety odszedł od nas za prędko, mając zaledwie 48 lat. Uroczyste otwarcie Memoriału nastąpi w dniu 17.02.  (piątek) o godz. 20,00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance, a zaraz potem konkurs rzutów karnych. Zakończenie imprezy odbędzie się 19.02. o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży przy Szkole Podstawowej Nr 2, ul Hallera 19. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy. Udział w Memoriale zapowiedziało ponad 20 zespołów z Polski i drużyny ze Słowacji i Ukrainy. W zawodach rywalizować będą 22 drużyny. Ogółem na parkiecie zobaczymy ponad 170 zawodników – chłopców rocznik 1993 i młodszych. Drużyny biorące udział w Memoriale zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne A i B. Rywalizacja w grupach toczyć się będzie przez pierwsze dwa dni. Polegać ona będzie na meczach 12 – minutowych i konkursie rzutów karnych systemem każdy z każdym. Miejsce zajęte w grupie zadecyduje o dalszej rywalizacji w finałach, które odbędą się ostatniego dnia zawodów, tj. 19.02. (miejsca od I do VIII w sali OSiT w Chełmży w godz. 9.00 – 12.40). O wyniku decydować tu będą tylko mecze trwające 2 razy po 8 minut. Impreza odbywać się będzie w 3 salach gimnastycznych: Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, sali „Olimpijczyk” w Toruniu i Zespołu Szkół w Łubiance. W Memoriale będą uczestniczyły następujące zespoły: z Ukrainy: „Olimpia” Winnica, „Spartak Politechnik” Korostyń, „Progres” Berdyczew, ze Słowacji HK „65” Trenczyn, TJ Holić, KPH „Raca” Bratysława oraz z Polski KS „Warta” Poznań, KS „Pomorzanin” Toruń, KS „Polonia” Środa Wielkopolska, UKS Pobiedziska Letnisko, UKS „Kometa” i „Kolejarz” Gliwice, UKS „Mustangi” Michałkowice, MKS Siemianowice Śląskie, UKS „Ósemka” Tarnowskie Góry, LKS Gąsawa, LKS Rogowo oraz UKS „Bałagany” Łubianka. Nasi zawodnicy bardzo liczą na gorący doping zapraszamy na ich mecze. W poprzednich edycjach Memoriału zajęliśmy następujące miejsca: w 1998 r. III, 1999 poza pierwszą piątką, 2000 r. II, 2001 r. I, 2002 r. III, 2003 i 2004 r. I, a w 2005 r. III.  Memoriał cieszy się ogromną popularnością i z roku na rok coraz więcej drużyn chciałoby wziąć w nim udział. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Roman Dubicki

 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Spotkanie z firmami budowlanymi

 

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o pozyskanie środków pieniężnych z Działania 6. PROW: „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE”  otrzymują stopniowo decyzje o ich

przyznaniu, a także niektórzy pierwszą część należnej pomocy finansowej. W związku z tym należy kontynuować rozmowy z potencjalnymi wykonawcami zbiorników na gnojówkę i gnojowicę oraz płyt obornikowych. Po otrzymaniu decyzji i jej uprawomocnieniu (14 dni) w ciągu 12 miesięcy należy zakończyć przewidzianą inwestycję. Fakt ten, jak również to, że z samej tylko naszej gminy złożono do  Biura Powiatowego ARiMR ponad 120 wniosków, trzeba uwzględnić przy rozmowach z wykonawcami. Dla rolników, którzy zdecydowali się na budowę zbiorników typu „Silo System” organizowane jest spotkanie z dyrektorem firmy Jerzym Szustakiewiczem w dniu 6 lutego br. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Centrum Kultury w Łubiance. Dla rolników będących zainteresowanymi współpracą z naszymi firmami lokalnymi, na przykład: AG-MAR Marcin Myśliński lub Zakład Ogólnobudowlany Bernard Kowalski odbędzie się 7 lutego br. (wtorek) o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance.

Uaktualnić wpis do ewidencji producentów<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

W związku z przeprowadzaną na terenie gminy Łubianka akcją nadawania nazw ulicom w poszczególnych wsiach rolnicy, którzy mają zmienione adresy powinni zgłosić ten fakt do Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4, I piętro (obok hotelu Filmar). Należy wypełnić w tym celu „Wniosek o wpis do ewidencji producentów” z zaznaczeniem „Zmiana danych” w odpowiednim miejscu wpisując nowy adres (na str. 1, oraz ponownie na str. 2). Druki wniosków i pomoc w ich wypełnieniu można uzyskać w UG w Łubiance w Referacie Rolnictwa, OŚiBP, pokój  nr 5 lub bezpośrednio w BP ARiMR.

Przyjdź na szkolenie !

W dniu 14 lutego (wtorek) br. o godz. 10.00 zapraszamy do Centrum Kultury w Łubiance na szkolenie organizowane przez RZD w Chełmży na aktualne tematy: „Nowoczesna uprawa rzepaku ozimego” – lektorzy: Maria Sikora i Stanisław Szwejka (K-P ODR w Minikowie) oraz „Wyniki doświadczeń odmianowych zbóż, strączkowych i rzepaku ozimego” – lektor: Zdzisław Kwiatkowski (Gospodarstwo Doświadczalne FAROL w Falęcinie).

Wyjazd na Targi „Ferma Bydła”

W dniach 24-26 lutego 2006 r. odbywać się będą w Poznaniu (hala widowiskowo-sportowa Arena) VI Międzynarodowe Targi „Ferma Bydła” – jedne z najpoważniejszych targów w Polsce poświęconych branży bydła. Wyjazd na tę imprezę organizuje Urząd Gminy w Łubiance - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy w dniu 25 lutego br. (sobota). Nastąpi on sprzed Urzędu Gminy w Łubiance o godz. 7.15. Koszt uczestnictwa z dofinansowaniem Gminy Łubianka (w zależności od frekwencji) ok. 15 zł od osoby. Zapisy i wpłaty w UG w Łubiance pokój nr 5 do wyczerpania wolnych miejsc w pojeździe.

 

                                                                   Tadeusz Wierzbowski

GOPS INFORMUJE

Zmiana w świadczeniach rodzinnych<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Dnia 14 stycznia 2006r. weszła w życie Ustawa z dnia 29.XII.2005r., Dz. U. z 30.XII.2005r. nr 267 poz. 2260 zmieniająca Ustawę o świadczeniach rodzinnych. W związku z tym informujemy rolników, iż miesięczny dochód z <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />1 ha przeliczeniowego dla rolników ubiegających się o świadczenia rodzinne został obniżony ze 194 zł na 135,50 zł. Zmianie jednak nie uległo kryterium dochodowe, którego nie wolno przekroczyć, aby uzyskać świadczenia rodzinne i nadal wynosi ono 504 zł. netto na osobę (w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 583 zł.).

Broszura informacyjna dla osób niepełnosprawnych

Informujemy mieszkańców gminy, iż  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance jest w posiadaniu broszury informacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zawarte są w niej informacje na temat uprawnień, ulg oraz podatku dochodowego. W celu otrzymania broszury lub informacji prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z GOPS. Ilość broszur ograniczona. Kontakt: 056 678-82-17 wew. 51 –pani Katarzyna Chorążak.

 

                                                                           Janusz Brzoska

SPORT SZKOLNY

Zakończyły się Mistrzostwa Gminy Łubianka w Mini Piłce Ręcznej, które odbyły się w szkole Podstawowej w Łubiance. Po zwycięstwie nad drużyną z Łubianki i Warszewic I miejsce zajęła drużyna ze SP. w Pigży, II m. Łubianka i III m. Warszewice. Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego odbyły się w Dobrzejewicach gdzie zespół z Pigży przegrał tylko z Chełmżą i zajął II miejsce. Klasyfikacja końcowa: I m. Chełmża, II m.Pigża, III m. Obrowo. Drużyna z Pigży wystąpiła w składzie: A. Kościelski, P. Kędzierski, M. Główczewski, Ł. Urbanowski, M. Kędzierski, B. Majek, R. Stegnicki, A. Witkowski, P. Zarzycki, K. Trędewicz – opiekun Sławomir Trzymkowski. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                Sławomir Trzymkowski

„DROGI I DRÓŻKI DO PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Warszewicach w tym roku szkolnym wzięli udział w cyklu warsztatów  plastycznych  organizowanych przez Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Warsztaty odbywały się pod hasłem „Drogi i dróżki do piękniejszego świata” wg  projektu plastyków - pedagogów: Danuty Sowińskiej-Warmbier i Leszka Warmbier. Program warsztatów obejmował działania inspirująco-integracyjne w plenerze, galeriach i pracowniach zabytkowego XIX–wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Aktywność własna dzieci, ukierunkowana przez artystów plastyków, przyczyniła się do  kreatywności i uwrażliwiła je na piękno ziemi ojczystej. Poszerzyła również zainteresowania uczniów środkami plastycznego wyrazu poprzez poszukiwanie inspiracji naturą i stosowanie niekonwencjonalnych technik plastycznych. Łącznie odbyły się trzy wyjazdy, w których wzięło udział 150 uczniów. Dzieci poznawały w trakcie zajęć nowe techniki plastyczne: modelowanie w glinie, płaskorzeźba, malowanie na szkle, kolograf, monotypia, malowanie na tkaninie. Warsztaty te były częściowo finansowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. Zorganizowanie tych wyjazdów i udział tak licznej grupy dzieci był możliwy, tylko dzięki pomocy sponsorów. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim: Radzie Sołeckiej wsi Warszewice, Radzie Sołeckiej wsi Biskupice, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Łubiance, Bankowi Spółdzielczemu w Łubiance, państwu Zofii i Adamowi Finc z Wymysłowa oraz panu Tomaszowi Szczepańskiemu, właścicielowi firmy przewozowej Trans-Tom. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za okazaną pomoc w realizacji tego projektu.

 

                                                                       Katarzyna Kępska<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Z CENTURM KULTURY I BIBLIOTEKI

Co jest w stanie nas zainteresować?<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Przeglądy inscenizacji o tematyce bożonarodzeniowej odbyły się 18 i 20 stycznia w świetlicach wiejskich w Przecznie i Brąchnowie. Uczestnicy zaprezentowali publiczności sceny z życia Świętej Rodziny, zaśpiewali kolędy i pastorałki. Było pięknie, świątecznie i momentami wzruszająco. Nie o repertuarze chcielibyśmy się jednak rozpisywać a o frekwencji, a raczej jej braku. Smutnym faktem jest, że na palcach jednej ręki można było policzyć mieszkańców którzy przyszli obejrzeć naprawdę ciekawe występy upamiętniające jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach świata. Trudno szukać przyczyn tak małego zainteresowania. Wiadomość o Przeglądzie pojawiła się na plakatach i w Informatorze Gminnym. Gorąco do obejrzenia przedstawień zachęcali księża proboszczowie podczas niedzielnych mszy świętych. Na scenach obu świetlic występowały nasze dzieci i wnuki -mogliśmy przyjść chociaż dla nich i swoją obecnością nagrodzić ich aktorski wysiłek. Chcielibyśmy się jeszcze odnieść do pytania postawionego w tytule. Prawie każde sołectwo świetlicę wiejską posiada, niektóre z nich ogrzewane są cały sezon jesienno-zimowy. Naszym celem jest organizacja przedsięwzięć kulturalnych możliwie we wszystkich miejscowościach by umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie osób i „ożywić” świetlice. Dotychczasowe starania nie przynoszą większych efektów. My się jednak nie poddajemy i ciągle stawiamy sobie pytanie – Co jest w stanie nas zainteresować?

Turniej Siatkówki Kobiet

W niedzielę 22 stycznia rozegrany został Gminny Turniej Siatkówki Kobiet. Zapewne bardzo duży mróz  „wystraszył” większość zgłoszonych drużyn. Na starcie pojawiły się tylko trzy zespoły – dwa z Bierzgłowa i jeden z Pigży. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Mistrzyniami po raz trzeci z rzędu została drużyna z Bierzgłowa – wygrała dwa spotkania i oddała rywalkom tylko jednego seta. Drugie miejsce zajęło Bierzgłowo II, a trzecie miejsce Pigża. Ponieważ tylko trzy drużyny pojawiły się na starcie warto wymienić wszystkie bohaterki turnieju – Bierzgłowo: Karolina Walter – kapitan, Żaneta Pietrykowska, Monika Rutkowska, Małgorzata Zdziarska, Marta Wierzbicka, Kinga Walter; Bierzgłowo II: Halina Ordon – kapitan, Hanna Walter, Katarzyna Kwiatkowska, Justyna Kwiatkowska, Marta Rutkowska, Agnieszka Jaworska, Joanna Walter, Małgorzata Malec; Pigża: Paulina Boniecka – kapitan, Angelika Pawlikowska, Kamila Pawlikowska, Paulina Kościelska, Magda Grabowska, Ola Wiligalska.

Turnieje koszykówki

Sezon halowy trwa. Rozdane już zostały nagrody w turniejach siatkówki, a przed nami kolejne zawody tym razem w koszykówce. Początkowo zaplanowane były na luty, jednak ze względów organizacyjnych rozegrane zostaną w marcu. Drużyny mają zatem okazję do dodatkowych treningów. Zachęcamy by jak najliczniej zarówno zespoły damskie jak i męskie przystąpiły do rozgrywek. Zawodniczki i zawodnicy zgłaszani do rozgrywek muszą być zameldowani w naszej gminie i mieć ukończone 16 lat.  Dokładne terminy podamy w kolejnym Informatorze i na plakatach.

Ferie 2006

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w bieżącym roku Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance przygotują program na ferie zimowe. Dołożymy starań by ciekawymi i wartościowymi propozycjami wypełnić wolny czas dzieciom i młodzieży. Przewidujemy warsztaty artystyczne, konkursy czytelnicze, zimową ligę tenisa stołowego i koszykówki oraz, jeśli pogoda pozwoli, zajęcia rekreacyjne na lodzie. Szczegóły na plakatach i w kolejnym numerze Informatora.

Ekspozycja Plastyczna w Urzędzie Gminy

W budynku Urzędu Gminy znajduje się długi hol, który świetnie nadaje się na ekspozycje i wystawy. Ustaliliśmy, że ozdobimy jego ściany  dziełami, które przedstawią ciekawe miejsca  naszej gminy. Oczywiście pożądane jest, aby były to prace  wykonane przez naszych mieszkańców i w formacie A-3. Do akcji mamy zamiar włączyć dzieci i młodzież z naszych szkół, ale otwarci jesteśmy też na prace dorosłych artystów. Więcej informacji szczegółowych dotyczących techniki, formy, ilości itp. podamy bezpośrednio do szkół, natomiast pozostałym zainteresowanym pod numerem tel. 678-86-98 lub osobiście w Centrum Kultury w Łubiance.

Węzełek - koło rękodzieła artystycznego

„Od pierwszego węzełka może rozwinąć się działalność wielka”- i kto wie czy tak też się nie stanie! Cieszymy się, że w naszej gminie rozpocznie swą działalność profesjonalne koło rękodzieła. Prowadzić je będzie pasjonatka pani Mirosława Kowalska z Torunia posiadająca niesamowite umiejętności z zakresu robótek ręcznych tj. szydełkowania, haftowania, plecionki ze sznurków, koronki siateczkowej, frywolitki, makram, ozdób z papieru i innych. Pierwsze spotkanie już 9 lutego w czwartek o godz.17.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Pigży. Zajęcia adresujemy do wszystkich mieszkańców naszej gminy bez żadnych ograniczeń. Serdecznie Zapraszamy!

Bal przebierańców dla dzieci przedszkolnych przeniesiony na inny termin

Bardzo niskie temperatury spowodowały drobną awarię ogrzewania na dużej sali w Centrum Kultury i niestety musieliśmy przełożyć bal karnawałowy dla maluchów. Impreza odbędzie się 6 lutego o godz. 15.00. Oczywiście przewidujemy wiele atrakcji w tym konkursy z nagrodami. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.

                                              

                                               Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

GOSPODARSTWO POMOCNICZE INFORMUJE

Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Łubiance przypomina, że w przypadkach zaniku wody lub awarii wodociągowych zgłoszenia należy kierować pod numery telefonów: (056) 678-83-86 Gospodarstwo Pomocnicze, (056) 678-82-22 Stanisław Szopa, (056) 621-09-96 Zbigniew Łuczyński- kierownik GP. W przypadkach awarii kanalizacyjnych zgłoszenia kierować do : (056) 678-82-62 Zdzisława Kędziora, (056)678-84-12 Zbigniewa Drozdowskiego, (056) 678-81-30 Oczyszczalni Ścieków, (056) 678-83-86 Gospodarstwa Pomocniczego. Gospodarstwo oraz Oczyszczalnia Ścieków  przyjmują zgłoszenia w dniach: poniedziałek-piątek od 730  do  1530, oraz we wtorek od 830 do 1630(podobnie jak Urząd Gminy).

 

                                                                     Zbigniew Łuczyński<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA INFORMUJE

·          W każdą ostatnią sobotę miesiąca Ośrodek będzie świadczył usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w godzinach  od 900 do 1100.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

·          W związku z umową z NFZ zapraszamy mieszkańców Gminy  w wieku od 35 do 55 lat  na badania profilaktyczne w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Prosimy o rejestrację osobistą lub pod numerem telefonu: (056)  678-86-16.

 

                                                                       

Tomasz Włodarski

OGŁOSZENIE

W związku z czasową nieobecnością w pracy Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Łubianka Wójt Gminy Łubianka ogłasza nabór na stanowisko p.o. Kierownika Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Gminy Łubianka na okres od  15 lutego do 14 czerwca 2006r.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Wymagania: wykształcenie wyższe. dwa lata stażu pracy, dyspozycyjność. Pożądane posiadanie własnego pojazdu i prawa jazdy oraz zdolności organizatorskie i kierownicze. Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 9 lutego 2006r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubianka.

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️