Informator Gminny - Nr 3/2005 (128)

INFORMATOR GMINNY

Nr 3/2005 (nr kolejny 128)
Łubianka, dnia 22 marca 2005 r.

* * *

Święta Wielkanocne są bezkresnym źródłem dobra w życiu doczesnym. Za sprawą Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa wskazują nam także drogę do bytu wiecznego. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składamy mieszkańcom i gościom gminy Łubianka życzenia zdrowych i radosnych Świąt. Niech siła i mądrość zaczerpnięta z rozważań rekolekcyjnych i aktywności okresu Wielkiego Postu prowadzi nas do życia ukierunkowanego wartościami ewangelicznymi.

                                                Jacek Neulitz                         Jerzy Zająkała          
                                     Przewodniczący Rady Gminy                Wójt Gminy            

KOLEJNE ULICE W GMINIE

Od kwietnia br. drogi w kolejnych dwóch sołectwach gminy Łubianka będą posiadały nazwy. Na zebraniach wiejskich w Brąchnowie i Warszewicach Wójt przeprowadził konsultację nazw ulic w tych sołectwach. Na stronie 3 i 4 Informatora znajdują się mapki przedstawiające proponowane nazwy ulic. Na sesji Rady Gminy w Łubiance, która odbędzie się w Centrum Kultury, w dniu 31 marca br. zostaną przyjęte uchwały o nadaniu nazw ulic w tych miejscowościach. W stosunku do nazw skonsultowanych na zebraniach wiejskich jedynie w jednym przypadku toczy się nadal dyskusja społeczna. Część mieszkańców drogi, która na zebraniu została nazwana jako "ul. Lisi ogon" proponuje nazwę "ul. Wesoła". Ostatecznie decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy.

Jerzy Zająkała

WÓJT ZATRUDNIA

W związku ze złożoną rezygnacją z pracy przez Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Zamówień, Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Łubiance Wójt ogłasza nabór kandydatów na to stanowisko.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze).
2. Co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym.
3. Dobra znajomość zagadnień z zakresu działalności samorządu lokalnego, gospodarki przestrzennej, zamówień publicznych oraz przygotowania i realizacji inwestycji.
4. Pożądana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Dokumenty zawierające:
- CV,
- potwierdzenie posiadanych kwalifikacji
można składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Zamówień, Inwestycji i Rozwoju” do dnia 8 kwietnia 2005r. do godz.  14.00 u Sekretarza Gminy lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Łubiance (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Mirosława Rozwadowska

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

3 lata Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance
Dnia 18 marca 2005 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Łubiance kończące 3-letnią kadencję Zarządu. Podczas obrad wybrano nowy Zarząd, który stanowią: Marian Socha – przewodniczący, Teodor Krupski – zastępca przewodniczącego i Adam Łubianka – członek. Życzymy równie dobrych efektów działalności jak w minionych 3 latach.
Oferty na budowę zbiorników
Grupa rolników koordynująca akcję budowy zbiorników na gnojówkę i płyt obornikowych w Gminie Łubianka zbiera oferty na wykonanie w/w inwestycji w gospodarstwach rolnych. Oferty zawierające cenę wykonania 1 m3 zbiornika i 1 m2 płyty, warunki płatności oraz możliwości ilościowego wykonania tych budowli w ciągu roku należy składać w Referacie Rolnictwa, OŚiBP Urzędu Gminy w Łubiance do dnia 08.04.2005r.
Prowadzić ewidencję zwierząt gospodarskich
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa apeluje o konsekwentne znakowanie zwierząt  gospodarskich. Zwierzę nieoznakowane nie może być przedmiotem obrotu, a bydło może być przemieszczane tylko z paszportem. Fakty urodzenia i przemieszczenia zwierząt powinny być zgłaszane do Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu, ul. Antczaka 39/41 na drukach (w formie kartek pocztowych) dostępnych w ARiMR oraz Referacie Rolnictwa Urzędu Gminy w Łubiance. Rolnik posiadający inwentarz żywy ma obowiązek prowadzenia na bieżąco Księgi Rejestracji Stada, a w wielu przypadkach dotyczących, w szczególności, trzody chlewnej istnieje konieczność szybkiego uzupełnienia tej księgi od 1 maja 2004 roku. Stan swojego stada w Księdze należy skonfrontować ze stanem zarejestrowanym w Biurze Powiatowym. Nie prowadzenie ewidencji zwierząt gospodarskich może skutkować odrzuceniem wniosków o pomoc finansową  w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
Ratować kasztanowce
W ostatnich latach kasztanowce są intensywnie atakowane przez owada szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy wgryzając się między blaszki liści uszkadzają ich miąższ i powodują przedwczesne zasychanie liści oraz w wyniku tego złą kondycję kasztanowców. W Gminie Łubianka przeprowadzona będzie akcja ochrony drzew na obszarach należących do Gminy. Koszt ochrony 1 drzewa, np. o obwodzie 120 cm wynosi 60 złotych. Mieszkańcy naszej Gminy, którzy chcieliby chronić kasztanowce znajdujące się na ich własnych posesjach mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy (Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy) do dnia 30 marca br. (środa). 
Wyjazd na Targi „FERMA ŚWIŃ i DROBIU”
W dniach 22-24 kwietnia 2005 r. odbędą się VIII Międzynarodowe Targi „FERMA ŚWIŃ I DROBIU” w hali widowiskowo-sportowej „Arena” w Poznaniu. Referat Rolnictwa, OŚiBP Urzędu Gminy w Łubiance organizuje wyjazd szkoleniowy na te Targi w dniu 23 kwietnia br. (sobota). Koszt uczestnictwa 1 osoby: 15 zł (z dofinansowaniem Gminy Łubianka). Zapisy i wpłaty przyjmowane są w Referacie Rolnictwa. Decyduje kolejność zgłoszenia. Podobne Targi z branży bydlęcej, które przeprowadzono w lutym br. cieszyły się w dobie przemian zachodzących w polskim rolnictwie bardzo dużym zainteresowaniem.

Tadeusz Wierzbowski

GRAND PRIX- ŁUBIANKA CROSS

W dniu 27.02.2005 r. odbyła się II edycja Grand Prix – Łubianka Cross o puchar Wójta Gminy Łubianka. W kolejnej edycji Biegu uczestniczyło już łącznie 80 zawodników i zawodniczek. Zwycięzcą Biegu został Jacek Szulc ze Stolna z czasem 28.32 min. Drugą pozycje zajął Dariusz Olewiński z Torunia trzecią zaś Arkadiusz Piwoński z Torunia. Najszybszym zawodnikiem z naszej Gminy reprezentującym barwy Klubu Maratończyka z Łubianki był Mariusz Trzeciak z czasem 32.40 min. Wśród kobiet zwyciężyła Ewa Kowalska z Torunia przed Aliną Podbielską i Agnieszką Korczyńską obie z Torunia. Z niewielką stratą do zwycięskiej trójki na czwartej pozycji na metę wbiegła Dorota Szumska mieszkanka naszej Gminy. W czołowej czwórce biegu młodzieżowego znaleźli się dwaj mieszkańcy Gminy Łubianka i tak zwycięzcą biegu młodzieżowego został Marcin Wszelaki z Zamku Bierzgłowskiego drugie miejsce zajął Łukasz Wichrowski przed Rafałem Wszelakim obaj z Torunia na czwartej pozycji uplasował się Mateusz Rumiński z Zamku Bierzgłowskiego. Cieszy fakt sporego zainteresowania Biegiem mieszkańców naszej Gminy.
Kolejna edycja Grand Prix – Łubianka Cross odbędzie się w dniu 31 marca (czwartek). Start do Biegu nastąpi z dziedzińca zamkowego w Zamku Bierzgłowskim o godz. 17.00. Zapisy uczestników przyjmowane będą w biurze Biegu usytuowanego
na dziedzińcu zamku od godziny 16.00. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do aktywnej rywalizacji na trasie Biegu.

Andrzej Sierocki

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

III Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym
W sobotę 5 marca w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pigży już po raz trzeci spotkali się najlepsi tenisiści – amatorzy z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do rywalizacji stanęło prawie 60-ciu zawodników podzielonych na kategorie wiekowe  - wśród mężczyzn i w kategorii open wśród pań. O wysokim poziomie może świadczyć fakt, iż wśród zawodników nie zabrakło zawodników reprezentujących swego czasu kluby pierwszoligowe. Ostateczne rozstrzygnięcia w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:
mężczyźni kategoria wiekowa od 14 do 29 lat – 1 miejsce Grzegorzewski Artur z Torunia, 2 miejsce Grzegorzewski Dominik z Torunia, 3 miejsce Marunowski Piotr z Pigży; kategoria wiekowa od 30 do 44 lat – 1 miejsce Korman Krzysztof z Torunia, 2 miejsce Piotrkowski Krzysztof z Torunia, 3 miejsce Sebastian Iwanicki z Przeczna; kategoria wiekowa 45 lat i powyżej – 1 miejsce Marchlewski Adam z Torunia, 2 miejsce Nowak Erwin z Torunia, 3 miejsce Łuszczyk Dariusz z Głuchowa; kategoria kobiet – 1 miejsce Neulitz Gabriela z Pigży, 2 miejsce Michalak Monika z Pigzy, 3 miejsce Pilzak Ania z Leszcza.
Nagrodzeni zostali również najlepsi mieszkańcy gminy Łubianka. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się – Gabriela Neulitz, Piotr Marunowski, Sebastian Iwanicki i Józef Pawłowski.
Organizatorzy Mistrzostw Centrum Kultury w Łubiance i UKS przy Szkole Podstawowej w Pigży ufundowali dla najlepszych pamiątkowe dyplomy i puchary.
Zajęcia samoobrony dla dorosłych
Niespełna dwa miesiące temu zakończył się kurs samoobrony dla pań z terenu Gminy Łubianka. Tym razem proponujemy stałe treningi karate z elementami samoobrony zarówno dla pań jak i panów.
Zajęcia rozpoczną się 1 kwietnia o godz.16:30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance. Spotkania prowadzić będzie pan Adam Witkowski- instruktor rekreacji ruchowej o specjalności samoobrona z Toruńskiego Klubu Kyokushin Karate Do. Miesięczny koszt zajęć wyniesie 30 zł za osobę.Wszystkie zainteresowane osoby (bez względu na wiek) zapraszamy w piątek 1 kwietnia na pierwszy trening. Zapisy przyjmowane będą na miejscu.
W „Kosza” najlepsza Pigża
W niedzielę, 20 marca na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łubiance rozegrany został Gminny Turniej Koszykówki. Do rozgrywek stanęło 7 drużyn reprezentujących następujące sołectwa - Pigża (2 drużyny), Dębiny, Łubianka, Warszewice, Brąchnowo i Bierzgłowo. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach. Zwycięzcy grup zagrali w finale o Mistrzostwo Gminy Łubianka, natomiast drużyny z drugich miejsc spotkały się w meczu o trzecie miejsce. Ostateczna kolejność: I miejsce Pigża (Mrowiński Rafał, Mrowiński Grzegorz, Insadowski Mariusz, Paradowski Tomasz, Zimmer Zbigniew), II miejsce Dębiny (Sergiel Marek, Rzepka Paweł, Rzepka Piotr, Surowiec Szymon, Kardas Marcin, III miejsce Łubianka (Krzysztof Amtmański, Piotr Amtmański, Szymon Rusak, Roch Ziółkowski, Sebastian Szpejankowski, Szymon Kalota, Dawid Futyma), IV miejsce Warszewice, miejsca V-VII Brąchnowo, Bierzgłowo, Pigża II. Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary.
Gala Łyżwiarska
Zapraszamy do wyjazdu na imprezę artystyczno – sportową kończącą międzynarodowe zawody w jeździe figurowej na lodzie - Nestle Kangus Cup - w klasie dziecięcej i młodzieżowej. Podczas rewii wystąpią najlepsi zawodnicy mistrzostw, odbędą się pokazy jazdy synchronicznej na lodzie oraz gościnnie wystąpią mistrzowie Polski w jeździe figurowej na lodzie. Cała gala zapowiada się niezwykle interesująco nie tylko dla miłośników tej widowiskowej dyscypliny. Pokazy odbędą się 3 kwietnia o godz. 16.00 w Toruniu na Tor-Torze. Całkowity koszt wyjazdu 5 zł od osoby. Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy w Centrum Kultury do środy 30 marca. Wyjazd o godz. 15.00. Dla osób chcących dotrzeć na rewię własnym środkiem lokomocji oferujemy bezpłatne wejściówki – prosimy jednak taką ewentualność zgłosić do 30 marca.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00, tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18  
fax 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️