Informator Gminny - Nr 12/2008 (176)

DZIEŃ JANA PAWŁA II

Jak co roku, 17 grudnia obchodzić będziemy Dzień Jana Pawła II w Gminie Łubianka. Program obchodów przedstawia się następująco: o godz. 1030 złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową; o godz. 1100 msza św. w kościele w Bierzgłowie; około godz. 1200 w Centrum Kultury w Łubiance część artystyczna połączona z prezentacją multimedialną przygotowaną przez Zespół Szkół w Łubiance pod kierunkiem p. Krzysztofa Kępskiego. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w uroczystościach.

drukuj (DZIEŃ JANA PAWŁA II)

 • autor: Marlena Gizińska
SPOTKANIE PRZY CHOINCE

Świąteczny nastrój powoli zaczyna nas wszystkich ogarniać. Zatem zapraszamy na spotkanie przy choince, które planujemy 21 grudnia o godz. 1600 przed Urzędem Gminy. W tym miejscu stanie piękna choinka, przy której harcerze przekażą betlejemskie światło dla mieszkańców naszej gminy. Uczniowie z Zespołu Szkół w Łubiance pod kierunkiem p. Teresy Głębockiej wykonają kolędy. Nie zabraknie też Mikołaja, który już dopytywał przez e-mail, jak do nas trafić. Otrzymał szczegółowe informacje, więc na pewno do nas dotrze. Gorąco zapraszamy.

drukuj (SPOTKANIE PRZY CHOINCE)

 • autor: Marlena Gizińska
V WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

8 listopada 2008r. w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim odbył się „V Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tobie Polsko”. Projekt ten został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego (5.000 zł), Starostwo Powiatowe w Toruniu (2.500 zł), Urząd Gminy w Łubiance (3.000 zł). Organizatorami projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Gminny Łubianka „Przyszłość” w Łubiance, ZS w Łubiance, Akcja Katolicka w Bierzgłowie i Urząd Gminy w Łubiance. Opiekę nad projektem sprawował pracownik Urzędu Gminny Anna Filus. W projekcie uczestniczyło 90 dzieci z terenu 3 powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego i toruńskiego.

Przed południem na sali rycerskiej ogłoszono wyniki III Konkursu literacko – plastycznego „Polska – Moja Ojczyzna”. Nadesłane prace oceniało niezależne jury. Nagrodę specjalną dla najlepszej pracy literackiej otrzymali Justyna Słoma z SP w Wybczu (kat.IV-VI) oraz Michał Guziewicz z Gimnazjum w Łubiance. W konkursie plastycznym I miejsce zajęli: Amelia Jasińska z SP w Wybczu (kat. I-III), Arkadiusz Podkański z ZS w Łubiance (kat. IV-VI) i Karolina Iwicka z Gimnazjum w Łubiance (kat. gimnazjum). Specjalne wyróżnienie otrzymali uczniowie Oddziału Edukacyjno-Terapeutycznego w Zamku Bierzgłowskim. W godzinach popołudniowych dzieci i młodzież uczciły 90 rocznicę odzyskania Niepodległości piosenką patriotyczną podczas Festiwalu Pieśni Patriotycznej.

W konkursie muzycznym I miejsce zdobyli: Monika Lubawińska, Natalia Marszałkowska, Wiktoria Gołębiewska, Patrycja Rzepa pod opieką  p. E. Tutak ze SP z Wybcza (kat.7-9 lat); Paulina Rumińska, Natalia Szczypińska, Eryk Klyszcz, Filip Krzemieniecki pod opieką p. T. Nawrockiej z SP z Brzozówki (kat.10-12 lat); Kamila Duczman, Sylwia Sadowska, Dorota Cimoch pod opieką p. J. Błaszczyka z placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie (kat. 13-15 lat). Specjalną nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego otrzymali: Joanna Majewska ze Szkoły Podstawowej w Kończewicachpod opieką p. K Ziółkowskiej oraz Katarzyna Drozdowska, Karolina Przekwas, Paulina Młodzianowska i Emilia Zielińska pod opieką p. T. Głębockiej z ZS w Łubiance. Nagrody wręczali Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Łubiance Jacek Żebrowski. Festiwalowe spotkanie uświetnił występ chóru „Alebabki” i „Marwojki” oraz koła teatralne z ZS w Łubiance, a także spotkanie z kombatantami II wojny światowej i wykład dr historii Tomasza Rabanta przedstawiciela Oddziału IPN w Gdańsku, delegatura w Bydgoszczy nt.: „Zbrodnie hitlerowskie na Pomorzu jesienią 1939 r.” W uroczystości udział brało wielu znakomitych gości m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Toruniu, Urzędu Gminny w Łubiance, wójtowie sąsiednich gmin, kombatanci.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadania m.in. p. T. Głębockiej, H. Jaworskiej, G. Plaskiewicz, M. Wiatr, E. Zglinickiej.

drukuj (V WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ)

 • autor: Anna Filus
BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE

Od trzech lat na terenie naszej Gminy z inicjatywy jednego z mieszkańców Łubianki oraz przy bardzo dużym zaangażowaniu Sołtysa p. Jacka Ziółkowskiego, organizowana jest akcja „Bądź widoczny na drodze”. W godzinach

popołudniowych nasi dzielni druhowie z OSP Łubianka przy wsparciu Policji z Chełmży obdarowują mieszkańców naszej Gminy kamizelkami odblaskowymi. Do chwili obecnej rozdano blisko 2000 kamizelek. W naszej szkole podstawowej wszystkie dzieci z klas 0-3 oprócz „odblaskowych śliniaków” otrzymały dodatkowo zawieszki do tornistrów. Całość została zakupiona ze środków własnych właściciela firmy transportowej Parol oraz Sołtysa Łubianki. W tym roku udało nam się dodatkowo pozyskać środki z funduszu prewencyjnego Inspektoratu PZU w Toruniu. Zakupione z tych środków kamizelki p. Jacek Ziółkowski przekazał Sołtysom naszej Gminy oraz Proboszczom naszych parafii.

Korzystając z okazji, organizatorzy tej akcji apelują do mieszkańców naszej Gminy o używanie otrzymanych kamizelek, gdyż akcja ta nie jest żadną formą reklamy i nie jest nastawiona na zysk finansowy a wynika jedynie z troski o życie i zdrowie nas samych.

Apelujemy również do kierownictwa szkół oraz grona pedagogicznego o zachęcanie uczniów do ubierania się w otrzymane „śliniaki odblaskowe”, które zwiększają ich bezpieczeństwo na drodze i pomagają uniknąć tragedii.

Pragniemy również serdecznie podziękować strażakom OSP Łubianka, Komendantowi Policji w Chełmży oraz funkcjonariuszom tej placówki a także p. Dariuszowi Szczepańskiemu Dyrektorowi Inspektoratu PZU w Toruniu za ich bezinteresowną pomoc, dzięki której ta akcja ma szansę dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców naszej Gminy.

drukuj (BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE)

 • autor: Jacek Ziółkowski, Janusz Steinke
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wnioski o pomoc de minimis

W okresie od 1 grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 r. można składać „Wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie”. Do wniosku należy załączyć oryginał faktury potwierdzającej zakup materiału siewnego. Materiał ten powinien być wysiany w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r. Minimalne ilości wysiewu poszczególnych gatunków w kg na 1 ha to, m.in.: 150 - pszenicy zwyczajnej, pszenżyta, owsa, 130 – żyta populacyjnego, jęczmienia, 140 – mieszanek zbożowych, 80 – żyta mieszańcowego, 200 – grochu siewnego, 2500 – ziemniaków. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym to: 100 zł w przypadku zbóż, 160 zł w przypadku roślin strączkowych, 500 zł w przypadku ziemniaków. Wnioski można wysyłać listem poleconym lub składać je osobiście w Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy, 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57. Druki wniosków wraz z pomocą w ich wypełnieniu można uzyskać m.in. w Urzędzie Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy.

XIV Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance

... odbędzie się 7 stycznia 2009 r. (środa) w Centrum Kultury w Łubiance, początek eliminacji o godz. 1100. Jest to jedna z najstarszych, odbywających się w naszej gminie imprez cyklicznych. Poziom swojej wiedzy fachowej mogą tu sprawdzić, a zarazem podnieść, wszyscy rolnicy bez względu na wiek, mieszkający na terenie gminy Łubianka, którzy prowadzą własne gospodarstwa rolne. Mogą startować też osoby pracujące w gospodarstwach rolnych rodziców lub innych członków swojej rodziny, pod warunkiem, że nie są one jednocześnie zatrudnione na pełnym etacie poza gospodarstwem. KWR w Łubiance jest od wielu lat rozgrywany w trzech kategoriach: indywidualnej, zespołowej (trzech rolników reprezentuje swoje sołectwo) i młodzieżowej (do 28 lat, tym razem ostatnim rocznikiem zaliczanym do tej kategorii jest 1980). Corocznie w Konkursie można było zdobyć wiele wartościowych nagród, których dzięki licznym sponsorom starczało dla wszystkich uczestników. Organizator – Urząd Gminy w Łubiance prosi kandydatów do udziału w Konkursie oraz instytucje i przedsiębiorstwa, które chciałyby sponsorować gminną rywalizację rolników i jednocześnie zareklamować swoją działalność w środowisku wiejskim o zgłaszanie się do Referatu Rolnictwa pokój nr 5 lub telefonicznie nr kom. 508 221 398 (Tadeusz Wierzbowski) do dnia 23 grudnia 2008 r. Finał KWR w Łubiance z udziałem 6 najlepszych w eliminacjach rozpocznie się 7 stycznia 2009r. o godz. 1300, a wśród zgromadzonej podczas finału publiczności zostaną rozlosowane upominki. Zapraszamy !

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka przypomina Państwu obowiązujące w grudniu terminy oraz przedstawia przyszłoroczny, zmieniony (wywozy będą przeprowadzane od poniedziałku do wtorku następnego tygodnia) harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu naszej gminy. Grudniowy harmonogram: Pigża, Leszcz: 1/15 grudnia (pon.); Warszewice, Biskupice: 2/16 grudnia (wt.); Zamek Bierzgł., Bierzgłowo, Łubianka – osiedle: 3/17 (śrd), Łubianka: 4/18 (czw.); Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno: 5/19 (pt.); Brąchnowo: 8/22 (pon.)

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 ROK

Pigża

Leszcz

Warszewice Biskupice

Kozielec Łubianka-osiedle

Łubianka

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

styczeń

5/19

6/20

7/21

8/22

luty

2/16

3/17

4/18

5/19

marzec

2/16

3/17

4/18

5/19

kwiecień

6/20

7/21

8/22

9/23

maj

4/18

5/19

6/20

7/21

czerwiec

1/15

2/16

3/17

4/18

lipiec

6/20

7/21

8/22

9/23

sierpień

3/17

4/18

5/19

6/20

wrzesień

7/21

8/22

9/23

10/24

październik

5/19

6/20

7/21

8/22

listopad

2/16

3/17

4/18

5/19

grudzień

30XI/14XII

1/15

2/16

3/17

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 730 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

Ponadto przypominamy Państwu, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie. Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna we wtorki od godz. 845 do 1600 a w pozostałe dni tygodnia od godz. 800 do 1430.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 800 do 1100 oraz od 1430 do 1530 od poniedziałku do piątku.

 • autor: Zbigniew Adamczyk
SUKCESY UCZNIÓW SP W PIGŻY

Dnia 14 listopada br. w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się podsumowanie konkursu na projekt odznaki sprawnościowej pn. „ Znam i przestrzegam zasady ruchu drogowego”. W konkursie wzięły udział przedszkola i szkoły podstawowe z całego województwa toruńskiego. Wśród 250 prac konkursowych spełniających kryteria regulaminowe znalazło się pięć projektów nadesłanych przez nauczycieli naszej szkoły p. Wioletę Nowicką i p. Małgorzatę Cieślik. Jury konkursu złożone z przedstawicieli WORD w Toruniu oraz wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wyróżniło 10 prac oraz jedną uhonorowaną I nagrodą.

Z wielką radością pragniemy oznajmić, iż wyróżnienie otrzymała ucz. kl. VI A Emilia Wierzbicka, natomiast I nagrodę zdobyła ucz. kl. I Julia Nowicka. Projekt naszej pierwszoklasistki zostanie wykorzystany do wykonania odznaki, która będzie przyznawana dzieciom i uczniom korzystającym z zajęć w Centrum Edukacji Komunikacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

drukuj (SUKCESY UCZNIÓW SP W PIGŻY)

 • autor: Małgorzata Cieślik
WOJCIECH MACHNICKI „TYLKO” TRZECI W POWIECIE TORUŃSKIM

W dniu 20 listopada 2008 r. odbyły się we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego eliminacje XVIII Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez K-P Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W naszym powiecie odpowiedzialnym za przeprowadzenie eliminacji był PZDR w Toruniu z/s w Chełmży, a odbyły się one w Małej Nieszawce (gm. Wielka Nieszawka), gdzie o zwycięstwo i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez K-P Izbę Rolniczą, Starostwo Powiatowe w Toruniu, większość Urzędów Gmin naszego powiatu oraz PZU S.A. rywalizowało 31 uczestników z 5 gmin, w tym 10 rolników gminy Łubianka. Władze zgoła nierolniczej gminy Wielka Nieszawka na organizację i nagrody przeznaczyły ok. 3 tysiące zł. Specjaliści z dziedziny rolnictwa z Minikowa, Przysieka i Zarzeczewa przygotowali według opinii uczestników trudny test złożony z 56 pytań. Po sprawdzeniu testów okazało się, że dwaj bracia Wałachowscy z (gm. Chełmża) „zmiażdżyli” swoimi wprost niewiarygodnymi wynikami pozostałych uczestników. Piotr Wałachowski prawidłowo odpowiedział na 55 pytań myląc się tylko raz (!!!), a jego starszy brat Mariusz uzyskał „zaledwie” 46 punktów, nie pozostawiając wątpliwości kto zabierze do domu puchar i 2 markowe piły. Wyrównana rywalizacja toczyła się o następne miejsca, a nasi rolnicy godnie reprezentowali swoją gminę, m.in. trzeci był Wojciech (Łubianka) z wynikiem 39 pkt. Wśród następnych ośmiu było sześciu zawodników z naszej gminy (szczegóły w wersji internetowej artykułu). Wojewódzki Finał XVIII Olimpiady odbył się 3 grudnia w Zespole Szkół w Kowalu, gdzie najlepszym okazał się Jacek Wiciński (pow. żniński). Machnicki Brąchnówka

drukuj (WOJCIECH MACHNICKI „TYLKO” TRZECI W POWIECIE TORUŃSKIM)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Za nami 11 kilometrów!

11 listopada 2008r. odbył się na terenie Gminy Łubianka XII Bieg Niepodległości. Zawodnicy startujący sprzed Urzędu Gminy w Łubiance pokonali 11-kilometrową trasę, która biegła przez: Łubiankę, Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski, Leszcz i Pigżę. W biegu głównym oraz w biegach dziecięcych uczestniczyło łącznie ponad 500 zawodników i zawodniczek z całej Polski.

Wyniki klasyfikacji generalnej przedstawiają się następująco:

I miejsce – Marek Wojtas (Tuchola, niezrzeszony); II miejsce – Tomasz Drąg (KM „Truchcik” Łubianka); III miejsce – Kamil Sieracki (SL WKS Zawisza Bydgoszcz).
Klasyfikacja drużynowa: I miejsce – KM „Truchcik” Łubianka; II miejsce - LLKS "Ziemi Kociewskiej" Skórcz; III miejsce - KM UMK Toruń.

Jak co roku, zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami oraz wzięli udział w losowaniu nagród rzeczowych, wśród których główną nagrodą był laptop. Ponadto, dziewięćdziesiąty zawodnik na mecie otrzymał aparat cyfrowy.

Organizatorzy – Urząd Gminy Łubianka oraz Centrum Kultury w Łubiance – składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włożyli trud w przygotowanie biegu. Wspólnymi siłami po raz kolejny nasza impreza sportowo-rekreacyjna zyskała godną oprawę oraz wysokie oceny uczestników i kibiców.

Ostatnia edycja Grand Prix Łubianka Cross

W niedzielę 21 grudnia o godz. 1300 w Zamku Bierzgłowskim wystartuje ostatnia – 12 edycja GP Łubianka Cross o Puchar Wójta. Zapraszamy serdecznie biegaczy – zarówno zawodowców, jak i tych, którzy trenują amatorsko. Zawodnicy startują na trzech dystansach: najmłodsi (szkoła podstawowa) – 2 km., gimnazjum – 4 km., kategoria open – 8 km. Trasa biegnie przez malownicze tereny pradoliny Wisły. Po biegu, jak zawsze, zapraszamy na kiełbaski prosto z grilla i ciepłą herbatę!

Spotkania szachistów

W każdy wtorek o godz. 1800 na terenie Centrum Kultury odbywają się spotkania sekcji szachowej. Od kilku lat jej członkowie aktywnie uczestniczą w turniejach szachowych na terenie Torunia i okolic. Sekcja liczy 8 zawodników, którzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych szachami na swoje spotkania. Więcej informacji na temat osiągnięć sportowych jest zamieszczanych na tablicy w siedzibie Centrum Kultury.

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Marlena Gizińska
Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym

14 grudnia br. o godz. 10.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Pigży odbędą się kolejne Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym. Informacje i zapisy: Centrum Kultury w Łubiance (Tel.: 056 6788698) lub w dniu rywalizacji w biurze zawodów.

drukuj (Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym)

 • autor: Łukasz Rząd
LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ

ADK – AUTO S.C. informuje o planowanym otwarciu Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów (luty 2009) przy ul. Bydgoska 26B (z gł. skrzyżowania 800 m w kierunku Złejwsi Wlk.). Stacja będzie oferować pełny zakres badań technicznych dotyczących: samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli i motorowerów, autobusów, ciągników rolniczych, przyczep i naczep, pojazdów skierowanych przez policję lub starostę, do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR), rejestrowanych za granicą (pierwsza rejestracja), pojazdów zasilanych gazem, pokolizyjnych, nadawanie numerów identyfikacyjnych, pojazdów marki „SAM” oraz pojazdów zabytkowych, przeglądy „VAT”.

Planowane godziny otwarcia: pon. - pt: 8:00 - 20:00, sob: 8:00 - 15:00.Zapraszamy wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych do odwiedzenia naszej stacji. Przez pierwsze dwa miesiące od otwarcia nasi wykwalifikowani diagności BEZPŁATNIE sprawdzą ustawienie świateł i stan amortyzatorów.

drukuj (LOKALNI PRZEDSIĘBIORCY INFORMUJĄ)

Wydawca:

Urząd Gminy, 

Aleja Jana Pawła II nr 8  87-152  Łubianka

tel. 678-82-17; 678-82-18   

fax.  678-82-19 

e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl  

strona:  www.lubianka.eu

drukuj ()

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️