Informator Gminny - Nr 04/2007 (155)

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam  włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”

Jan Paweł II

SESJA ABSOLUTORYJNA

W dniu 20 kwietnia br. odbyła się sesja Rady Gminy Łubianka, w ramach której została przeprowadzona procedura w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubianka absolutorium za rok 2006. Sprawozdanie z wykonania budżetu było wcześniej przedmiotem badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy oraz Komisję Rewizyjną i Budżetową Rady Gminy Łubianka. Komisja Budżetowa złożyła wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium a wniosek ten uzyskał pozytywną opinię RIO w Bydgoszczy. Na sesji Wójt Jerzy Zająkała przedstawił obszerny komentarz do złożonego sprawozdania, po czym w głosowaniu Rada Gminy Łubianka jednomyślnie udzieliła Wójtowi absolutorium za rok 2006.Dochody gminy w 2006 r. wyniosły 12.278.198 zł. a wydatki 13.786.774 zł. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków uzyskano ponad 97 % stopień ich wykonania w stosunku do założonego planu. Deficyt budżetowy wyniósł 1.508.576 zł. i był mniejszy od zaplanowanego o ponad 60.000 zł. Równocześnie wydatki rozwojowe gminy w roku 2006 pochłonęły ok. 3.400.000 zł. i złożyły się na nie wydatki inwestycyjne, kapitalne remonty oraz przygotowanie projektów rozwojowych. Wśród najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych Wójt wymienił m. in.:

·          rozbudowę Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie,

·          budowę stadionu sportowego w Pigży,

·          modernizację centrum Łubianki oraz Centrum Kultury,

·          termo-modernizację Zespołu Szkół w Łubiance,

·          modernizację dróg gminnych,

·          rozbudowę remizy OSP w Wybczu.

Wójt przekazał podziękowania wszystkim uczestnikom wykonania ubiegłorocznego budżetu, w tym w szczególności Radzie Gminy poprzedniej i obecnej kadencji, współpracownikom z Urzędu Gminy, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Na sesji zostały także podjęte uchwały w sprawach: wynagrodzenia wójta (od 1.05.br. będzie wynosiło 8.460 zł. brutto), budżetowych gminy (pożyczka dla Fundacji Ziemia Gotyku), zakupu działki w Łubiance przy ul. Chełmińskiej, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Łubianka (wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania, jest dostępny na stronie internetowej gminy oraz będzie przedstawiony w następnym numerze Informatora).

komentarze (1) (SESJA ABSOLUTORYJNA)

 • autor: Jerzy Zająkała
XXV JUBILEUSZOWY MARATON TORUŃSKI

Już za niespełna miesiąc, w dniu 20 maja br. odbędzie się XXV Maraton Toruński. Kiedy trzy lata temu, z inicjatywy wójta gminy Łubianka nastąpiło porozumienie Torunia, Łubianki i Łysomic w sprawie przygotowań do 25. Maratonu Toruńskiego, mieliśmy bardzo ambitne plany osiągnięcia 1000 uczestników. Dzisiaj wiemy, że nasze plany są w pełni realne. W ubiegłym roku powstało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Toruniu, które przejęło od TKKF organizację maratonu. Prezesem Stowarzyszenia został wójt Jerzy Zająkała. Wszyscy członkowie zarządu Stowarzyszenia są nie tylko sprawnymi organizatorami, lecz także doświadczonymi maratończykami. Przygotowania do maratonu wkroczyły w decydującą fazę. Na miesiąc przed maratonem posiadamy ponad 850 zgłoszeń uczestnictwa. Możemy zatem być pewni, że “pęknie” magiczna liczba 1000 uczestników. To dla nas także wielkie wyzwanie organizacyjne. Jak zapewne pamiętamy ponad połowa maratonu przebiega przez teren gminy Łubianka. Start do biegu nastąpi o godz. 9.00 z Placu Teatralnego w Toruniu, a 10 minut wcześniej rozpoczną swoją rywalizację zawodnicy na rolkach oraz na sportowych wózkach inwalidzkich. Rolkarze są nowością w naszym maratonie ale niewątpliwie ich obecność doda kolorytu imprezie. Równocześnie pamiętajmy, że szybkość, z jaką będą się poruszali jest znacznie większa niż biegaczy. W Pigży (przy ul. Wojewódzkiej) pierwsi rolkarze są spodziewani ok godz. 9.15, w Łubiance o 9.20 – 30, w Biskupicach o 9.35 itd. Pierwszych biegaczy natomiast można spodziewać się w Pigży (ul. Wojewódzka) ok. 9.35, w Łubiance (centrum) ok. 9.50, w Biskupicach (skrzyżowanie ulic Ks. Szulca i Kościelnej) ok. 10.05 – 10.00. W tym miejscu będzie znajdował się półmetek maratonu oraz meta półmaratonu. Przewidziane są szczególne atrakcje dla kibiców, w tym losowanie atrakcyjnych nagród. Bardzo liczymy na wspaniały doping kibiców z naszej gminy. O mistrzostwo Polski będzie rywalizował nasz Klub Maratoński “Truchcik” w Łubiance (ubiegłoroczny wicemistrz Polski), który ma duże szanse na zwycięstwo. Trasa maratonu jest praktycznie taka sama jak w ubiegłym roku i w dalszej części przebiega przez Brąchnowo i Pigżę (centrum) do Torunia. Z naszego Klubu Maratońskiego będzie biegło w maratonie co najmniej 20 zawodników, w tym także wójt gminy. W ramach maratonu odbędą się także biegi towarzyszące, w tym wspomniany wcześniej półmaraton oraz biegi na 5 oraz 10 km. Gorąco zachęcam mniej doświadczonych biegaczy z naszej gminy do udziału w biegach na tych krótszych dystansach. Biegi te będą zorganizowane w Toruniu. Z maratonu będzie przeprowadzona po raz pierwszy w Polsce bezpośrednia relacja w TVP 3. Ze względu na jubileuszowy charakter biegów organizatorzy rozlosują szczególnie atrakcyjne nagrody, m.in. samochód osobowy, sprzęt RTV i AGD oraz sportowy. Głównymi sponsorami Maratonu Toruńskiego są: BUDLEX w Toruniu, PKS – Connex w Toruniu, MARWIT w Złejwsi Wlk. oraz UNICAR-DWA w Toruniu. Patronami medialnymi są zaś: TVP 3, Gazeta Pomorska oraz Radio PIK.

komentarze (0) (XXV JUBILEUSZOWY MARATON TORUŃSKI)

 • autor: Jerzy Zajakała
MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

17 kwietnia  2007 r. w sali Centrum Kultury w Łubiance odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej przygotowanego przez Komitet Regionów. W tym roku brali w nim  udział uczniowie z Estonii, Irlandii, Włoch, Litwy, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski. Nagrodą jest wizyta laureatów konkursu
w instytucjach europejskich i udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli w dniach 6-7 czerwca 2007 r. 23 uczniów z Gimnazjów w Łubiance i Brąchnowie miało za zadanie udzielić odpowiedzi na 30 pytań testowych w języku angielskim oraz napisać pracę pisemną w języku polskim na jeden z czterech tematów:

·          Jakie były, Twoim zdaniem, dobre i złe strony Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich 50 lat?

·          Bogactwo Europy leży w jej różnorodności. W jaki sposób wartość ta znajdowała swój wyraz na przestrzeni ostatnich 50 lat?

·          Jakie są Twoje poglądy na temat prób podejmowanych przez UE na rzecz rozwiązywania problemów młodzieży i co można Twoim zdaniem poprawić pod tym względem?

·          W jaki sposób europejskie regiony mogą odegrać większą rolę jako pośrednik pomiędzy UE a jej obywatelami?

Nad przebiegiem konkursu czuwała i prace uczniów oceniała komisja złożona  z nauczycieli  Gimnazjów w Brąchnowie i Łubiance. W jej skład weszli: Anna Borkowska, Józefa Łapczyńska, Maria Szymańska, Elżbieta Zglinicka i Jacek Zywert. Najlepszy wynik w konkursowych zmaganiach osiągnął uczeń klasy III c Gimnazjum w Łubiance – Przemysław Pawłowski (zwycięzca ubiegłorocznej edycji). Drugą lokatę wywalczył uczeń tej samej klasy – Michał Madej. Trzecie miejsce przypadło dwójce uczniów – Agnieszce Karweckiej (Gimnazjum w Łubiance), która w ścisłym finale konkursu znalazła się po raz trzeci i Sebastianowi Maćkowskiemu, uczniowi Gimnazjum w Brąchnowie. W związku z tym, że Agnieszka Karwecka i Przemysław Pawłowski są laureatami poprzednich edycji konkursu i mieli już okazję podziwiania uroków belgijskiej stolicy, zgodnie z regulaminem konkursu otrzymają oni nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Łubianka.

Natomiast do  Brukseli polecą Michał Madej i Sebastian Maćkowski. Serdecznie gratulujemy!

komentarze (0) (MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Elżbieta Zglinicka
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

K-P Izba Rolnicza szkoli rolników

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zaprasza rolników Gminy Łubianka na szkolenie nt. „Spełnienie standardów w dziedzinie ochrony środowiska, zwierząt i konsumenta, a uzyskanie dopłat bezpośrednich”. Szkolenie przeprowadzone zostanie w 2 blokach po 2 dni.

·          I Blok odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2007 r. (środa i czwartek) od godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance o tematyce dotyczącej, m.in. wymogów ochrony środowiska oraz zasad dobrej kultury rolnej (1. dzień), a także zdrowia ludzi, zwierząt i zdrowotności roślin (2. dzień, m.in. lekarze wet. Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej),

·          II Blok odbędzie się w dniach 23 maja 2007 r. (środa) od godz. 10.00 w Centrum Kultury w Łubiance, tematyka dotycząca wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt oraz profilaktyki weterynaryjnej. Dodatkowo 24 maja 2007 r. (czwartek) o godz. 10.00 wyjazd do przykładowego gospodarstwa rolnego (sprzed UG w Łubiance).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Ze względu na wagę poruszanych zagadnień i ograniczoną ilość uczestników tego cyklu szkoleń konieczne jest dokonanie zapisu w UG w Łubiance Referat Rolnictwa do dnia 11 maja br. (piątek). Decyduje kolejność zapisu.

Wnioski o płatności bezpośrednie do 15 maja

Wypełnione „Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatność cukrową na rok 2007” wraz z właściwymi załącznikami rolnicy powinni składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 do dnia 15 maja 2007 (wtorek). W przypadku nie dotrzymania tego terminu wnioski będą przyjmowane do dnia 9 czerwca br., ale za każdy dzień roboczy potrącony będzie 1 % wysokości należnej kwoty płatności. Pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać w UG w Łubiance od pracowników Referatu Rolnictwa (pokój nr 5) w dniach i godzinach pracy Urzędu oraz dodatkowo w dniu 12 maja br. (sobota) w godzinach 8.00-14.00. Ta pomoc świadczona także przez pracowników K-PODR w Minikowie jest bezpłatna.

Wnioski o dofinansowanie materiału siewnego do 30 czerwca

Druki oraz pomoc w wypełnieniu „Wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany” można uzyskać w UG w Łubiance w Referacie Rolnictwa. Z pomocy „de minimis”, może skorzystać każdy rolnik, który jesienią ub.r. lub wiosną br. nabył materiał siewny lub sadzeniakowy w stopniu elitarny lub kwalifikowany, pod warunkiem, że obsieje (obsadzi) tym materiałem działkę rolną o minimalnej powierzchni 0,10 ha w określonych minimalnych ilościach (np. pszenica i pszenżyto po 150 kg/ 1 ha, żyto i jęczmień 130 kg/ 1 ha, ziemniaki 2500 kg/ 1 ha) i złoży wypełniony wniosek wraz z odpowiednimi fakturami (oryginały lub poświadczone kopie) do Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy, 85-605 Bydgoszcz, ul. Kasztanowa 57. Wysokość dopłat wynosi: zboża 50 zł do 1 ha, strączkowe 60 zł do 1 ha i ziemniaki 300 zł do 1 ha. W przypadku rolników, którzy nie są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Producentów (CRP) prowadzonym przez ARR należy również złożyć wypełniony formularz rejestracyjny. Na każde gospodarstwo rolne przeznaczono w pomocy „de minimis” kwotę 3000 EURO do wykorzystania w latach 2007-08.

komentarze (0) (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
KOMUNIKAT KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODR

Zapraszamy na III Forum Energetyki Odnawialnej 18 maja 2007 roku w Przysieku. Celem Forum jest upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii oraz wskazanie społecznego i ekonomicznego aspektu ich wdrażania na poziomie lokalnym. Na III Forum Energetyki Odnawialnej zapraszamy w szczególności przedstawicieli samorządów lokalnych województwa kujawsko-pomorskiego, a także rolników zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach i produkcją biodiesla. Tematyka konferencji to m.in. : planowanie przestrzenne produkcji biomasy na przykładzie powiatu lidzbarskiego, produkcja estrów, wymagania jakościowe, technologia produkcji FAME, wykorzystanie energetyczne surowców roślinnych, wiatrownie - zasady i przepisy dotyczące instalacji wiatraków, wykorzystanie energii słońca - kolektory słoneczne, urządzenia (produkcja peletów, zrębków, piece do spalania biomasy),możliwości dofinansowania inwestycji związanych z energetyką odnawialną.  

komentarze (0) (KOMUNIKAT KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODR)

 • autor: Stanisław Szwejka
BANK DANYCH O DZIAŁKACH BUDOWLANYCH

W związku z rosnącym zainteresowaniem działkami budowlanymi na terenie Gminy Łubianka, Urząd Gminy wychodząc naprzeciw zainteresowanym, proponuje osobom posiadającym tereny budowlane, stworzenie Banku Informacji o Terenach Budowlanych. Osoby posiadające na terenie Gminy Łubianka tereny budowlane (zarówno działki budowlane jak i tereny na które wydano decyzję o warunkach zabudowy) i mające zamiar zbyć te tereny, proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Gminy w Łubiance, pok. 17 i wypełnienie stosownej ankiety. W ankiecie znajdować się będzie: imię i nazwisko właściciela, jego adres, dane dotyczące działki oraz informacja o zgodzie na zamieszczenie swoich danych osobowych w internecie. Powyższe informacje będą zamieszczane i aktualizowane na stronach internetowych Gminy. Dane zawarte na stronie internetowej nie będą stanowiły oferty w myśl Kodeksu cywilnego a jedynie informację o możliwości kontaktu z danym właścicielem terenu.

komentarze (1) (BANK DANYCH O DZIAŁKACH BUDOWLANYCH)

 • autor: Piotr Skiba
INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje, że od dnia 21 kwietnia br. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr VII/22/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 26 marca br. Zgodnie z tymi taryfami obowiązująca cena za dostarczoną wodę wynosi 1,56 zł/m3 (brutto), a za odbiór ścieków 2,74 zł/m3 (brutto). Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy posiadającym zaległości w opłatach za dostarczaną wodę większe niż za dwa pełne okresy obrachunkowe, że obowiązująca od 7 stycznia 2002 r. ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747) daje w takich przypadkach przedsiębiorstwom komunalnym możliwość  zamknięcia dostawy wody. Ponadto informujemy, że od dnia 2 maja br. obowiązują następujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych: za jednorazowe opróżnienie i przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

a)      z pojemnika o pojemności 120 l – 5,62 zł (brutto),

b)      kontenery – zbiorczy wywóz nieczystości, dwukrotnie w miesiącu -  2,50 zł od osoby (netto),

c)       z pojemnika nietypowego lub dostarczane na wysypisko własnym transportem – 74,90 zł (brutto),

Podstawą wprowadzenia powyższych stawek jest uchwała nr VII/26/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 26 marca 2007 r.

komentarze (0) (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk
KONKURS „KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „ Przyszłość”, serdecznie zaprasza do udziału w konkursie artystycznym pt. ”Każdy inny wszyscy równi”. Hasło jest jednocześnie tematem imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych, która odbędzie się 10 czerwca 2007 r. od godziny 1300 w świetlicy wiejskiej w Biskupicach, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy. Konkurs polega na zaprezentowaniu  pracy lub programu artystycznego, nawiązujących do tematu przewodniego imprezy „Każdy inny wszyscy równi”, który dotyczy problemu niepełnosprawności. Najciekawsze prace lub prezentacje artystyczne zostaną nagrodzone. Osoby chętne prosimy o kontakt najpóźniej do 31.05.2007 r. pod nr tel. 678-82-18 wew. 52.

komentarze (0) (KONKURS „KAŻDY INNY WSZYSCY RÓWNI”)

 • autor: Janusz Brzoska
ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Gmina Łubianka organizuje dla swoich mieszkańców wycieczki. Najbliższe propozycje to:

·          26 maja br. (sobota) dla seniorów do Wielkopolski, w programie: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie k. Poznania – zwiedzanie z przewodnikiem i posiłek oraz zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie – dawniejsza siedziba rodu Raczyńskich (w tym: galeria obrazów, a w parku jedne z najstarszych dębów w Polsce) – zwiedzanie z przewodnikiem. Koszt uczestnictwa 35 zł od osoby z dofinansowaniem Gminy Łubianka. Wyjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 6.00.

·          12-15 lipca 2007 r. (czwartek-niedziela) dla mieszkańców gminy na Litwę, w programie: zwiedzanie Wilna z przewodnikiem (w tym, m.in.: Ostra Brama, katedra p.w. św. Stanisława, cmentarz na Rossie, Uniwersytet Wileński, panorama miasta z wieży telewizyjnej), zamek wielkich książąt litewskich w Trokach (na wyspie jeziora Galve), Litewskie Muzeum Ludowe w Rumszyszkach i krótki wypoczynek nad Niemnem w uzdrowisku Druskienniki oraz dodatkowo w Polsce: zwiedzanie Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku, pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach i rejs statkiem po jeziorze Wigry na Pojezierzu Suwalskim. Przewidziano jeszcze dodatkowe niespodzianki. Koszt ok. 480 zł od osoby. Wyjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 5.00.

Dokonanie zapisu (w UG w Łubiance, pokój nr 5) potwierdzonego wpłatą (odpowiednio: 35 i 200 zł) upoważnia do wyboru miejsca w autokarze. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.

komentarze (0) (ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
SPOTKANIE TEATRALNE W WARSZEWICACH

28 marca Szkoła Podstawowa w Warszewicach już po raz siódmy gościła młodych aktorów, uczestników VII Międzyszkolnego Konkursu Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej. Uczniowie z 9 szkół podstawowych i gimnazjów z 3 gmin powiatu toruńskiego inscenizowali poezję Wandy Chotomskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz prozę Małgorzaty Musierowicz. Jury oceniało, m.in. walory interpretacyjne występu, oryginalność prezentacji i wartość artystyczną zastosowanych środków wyrazu. Najbardziej spodobały się występy: kategoria klas III – IV:  Marceliny Grabowskiej z Łubianki, Agnieszki Ryłowicz z Łubianki i Izabeli Jahn z Kończewic. kategoria klas V – VI:             Zuzanny Sołtysiak z Warszewic, Agaty Ziółkowskiej z Kończewic, Pauliny Szarek i Mai Figurskiej z Warszewic, Katarzyny Drozdowskiej z Łubianki i Weroniki Pleskot z Warszewic. kategoria gimnazjalna: Mateusza Burdacha i Marty  Rutkowskiej z Łubianki i Alicji Hermann z Brąchnowa.

komentarze (0) (SPOTKANIE TEATRALNE W WARSZEWICACH)

 • autor: Hanna Wojnowska
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Wanda Chotomska w bibliotece

Z dużym entuzjazmem odpowiedzieli mieszkańcy naszej gminy na propozycję spotkania autorskiego z pisarką wielkiego formatu Wandą Chotomską. W spotkaniu mogło wziąć udział 100 osób i już na trzy tygodnie przed przyjazdem gościa wszystkie miejsca były zarezerwowane.  16 marca o godzinie 12.30 sala była wypełniona po brzegi i z niecierpliwością czekaliśmy na przyjazd autorki. Jej przybyciu towarzyszyły oklaski, okrzyki i uśmiechy zgromadzonych.  Wanda Chotomska opowiadała o swojej twórczości, uczyła dzieci rymowania i rapowała z nimi. Został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Bohaterowie Wandy Chotomskiej”, na który zgłoszono 198 prac. Po  zakończeniu uroczystości blisko półtorej godziny pani Chotomska rozdawała  autografy w formie wierszowanych dedykacji wpisanych do książek jej autorstwa. Spotkanie wzbudziło w uczestnikach  chęć poznania całej twórczości pisarki i na zawsze zostanie w  pamięci.

Zaproszenie na spotkanie autorskie

 Zapraszamy dzieci i młodzież na spotkanie z pisarką i dziennikarką Kaliną Jerzykowską, które odbędzie się 16 maja 2007 r. w Bibliotece w Łubiance. Na jej dorobek pisarski składają się między innymi: „W moim ogrodzie mieszka czarodziej”, „Opowiastki ortograficzne”, „Mucha pod Grunwaldem”, „Kantor wymiany liter”. Oprócz tego napisała wiele innych książek, które  uczą  i są okraszone solidną porcją humoru.  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zapisywanie się w bibliotece lub pod numerem telefonu 056 678-83-95.

VI  Wielkanocny Konkurs Plastyczny

Już po raz szósty dzieci i młodzież z gminy Łubianka tłumnie uczestniczyły w wielkanocnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury. W tym roku zadaniem było wykonanie baranka wielkanocnego. Na konkurs napłynęło blisko 200 prac wykonanych różnymi technikami. Ostatecznie jury nagrodziło następujące prace: kategoria dzieci przedszkolne i klasa „0” - I miejsce Ewa Żuchowska, II miejsce Filip Sobański, III miejsce Aleksandra Murawska; kategoria klasy I-III szkoły podstawowej – I miejsce Martyna Dynasińska, II miejsce Julia Sołtysiak i Katarzyna Socha; III miejsce Michalina Żebrowska i Natalia Balcerowicz; kategoria klasy 4-6 szkoły podstawowej – I miejsce Tymon Cichocki, II miejsce Kinga Marszałkowska, III miejsce Justyna Słoma; kategoria gimnazjum – I miejsce Marta Blachowska, II miejsce Anna Łukasz. Jury przyznało także 11 wyróżnień. Zwycięzcom wręczono nagrody. Prace można oglądać w Gminnej Bibliotece Publicznej.

X Bieg Samorządowy

Miło nam poinformować, że 3 maja 2007 r. o godz. 13.00 odbędzie się dziesiąta - jubileuszowa edycja Biegu Samorządowego oraz ósma edycja Mistrzostw Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długich. Bieg zorganizowany będzie na 15–kilometrowej, atrakcyjnej trasie z Łubianki przez Biskupice, Brąchnowo, Pigżę do Łubianki. Trasa w większości pokrywać się będzie z trasą Maratonu Toruńskiego, co z pewnością wpłynie pozytywnie na zainteresowanie uczestników, którzy będą mieli możliwość dodatkowego kontaktu z trasą maratonu. W Biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 03.05.2007 r. ukończą 16 lat, posiadają aktualne badania lekarskie bądź złożą oświadczenie o zdolności do biegu. Zawodnicy niepełnoletni muszą okazać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W Mistrzostwach Samorządowców będą klasyfikowani radni rad gmin i miast, rad powiatowych oraz Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie oraz marszałek i ich zastępcy, pracownicy urzędów gmin, miast, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego. Biegowi głównemu towarzyszyć będą biegi dziecięce i młodzieżowe, które odbędą się w centrum Łubianki i na trasie biegu głównego na dystansach od 200 do 4000 m: 200 m kat. do 6 lat - 2001 rocznik i młodsi; 600 m kat. od 7 do 10 lat 2000 – 1997; 2000 m kat. od 11 do 13 lat 01996 – 1994; 4000 m kat. od 14 do 16 lat (1993 – 1991).Przewidujemy łącznie ponad 500 uczestników - mieszkańców gminy, naszego województwa oraz kraju. Wśród uczestników zostaną rozlosowane  liczne i wartościowe nagrody rzeczowe. Będą także atrakcje dodatkowe oraz tradycyjna grochówka. Organizując X Bieg Samorządowy w Łubiance mamy okazję uczczenia 17-tej rocznicy powołania samorządów. Mamy też świetną okazję promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień. Zapraszamy szczególnie mieszkańców naszej gminy do jak największego udziału w tym wydarzeniu. Zapisy do biegu głównego od godz.11.00, zapisy do biegów dziecięcych od 11.30. Liczymy zarówno na szeroki udział w Biegu jak i na gorący doping na trasie.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puczkarski
PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁUBIANKA

PKS Connex Toruń Sp. z o.o. zatrudni kierowców posiadających prawo jazdy Kat. D, zamieszkałych w Łubiance lub okolicy. Prosimy również o kontakt osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji a zainteresowane są podjęciem pracy w naszym Przedsiębiorstwie  w charakterze kierowcy autobusowego. Chętni którzy nie mają wymaganych uprawnień tj. kat. D zostaną skierowani na kurs specjalistyczny, za który nie będą ponosić odpłatności. Oferujemy pracę, która rozpoczynać się będzie i kończyć na terenie gminy Łubianka.  Prosimy wszystkie zainteresowane osoby o kontakt telefoniczny: 056 654 79 50 wew. 54 lub osobisty: Toruń ul. Poznańska 290e ( w godz.7-14).  

komentarze (0) (PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁUBIANKA)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY

·          Pani  Hanna Durda  poinformowała nas o otwarciu kwiaciarni „Hanulka”, ul. Bydgoska 10. Czynne pon-ptk 8.00-16.00, sob 8.00-14.00.

·          Pani Anna Walter poinformowała nas o otwarciu salonu fryzjerskiego „Anna”, ul. Bydgoska 10. Czynne pon - ptk 9.00-18.00, sob 9.00-16.00.

komentarze (0) (DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE GMINY)

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

komentarze (0) (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️