Informator Gminny - Nr 02/2007 (153)

„Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką  pracę”

                                                                     Jan Paweł II

drukuj ()

WYBORCZE ZEBRANIA SOŁECKIE

W dniach od 22.01 do 6.02 2007 we wszystkich 12 sołectwach gminy Łubianka odbyły się sprawozdawczo- wyborcze zebrania sołeckie. Przy  dużym zaangażowaniu mieszkańców (w kilku sołectwach były rekordowe frekwencje, największa w Biskupicach – 109 osób, tj. 33 % uprawnionych) wyłonione zostały nowe władze sołeckie na kadencję 2006 – 2010. W 10 sołectwach wybrani zostali ponownie sołtysi pełniący dotychczas tę funkcję. W 2 sołectwach nastąpiła zmiana sołtysa:

·          w Biskupicach p. Jana Gumowskiego, który był sołtysem przez 33 kolejne lata zastąpił p. Stanisław Deruś,

·          w Bierzgłowie p. Tadeusza Grabowskiego zastąpił p. Roman Krupa.

Kolejną kadencję funkcję sołtysa będą pełnili:

·          w Brąchnowie – p. Mieczysława Maćkowska,

·          w Dębinach – p. Mirosław Barnat,

·          w Łubiance – p. Jacek Ziółkowski,

·          w Pigży – p. Stanisława Neulitz,

·          w Przecznie – p. Tadeusz Gendek,

·          w Warszewicach – p. Bolesław Szczechowski,

·          w Wybczu – p. Stanisław Rusin,

·          w Wybczyku – p. Tadeusz Sadowski,

·          w Wymysłowie – p. Jan Janiszewski,

·          w Zamku Bierzgłowskim – p. Hieronim Iwicki.

We wszystkich sołectwach zostały także wybrane pełne składy rad sołeckich, którym zgodnie ze statutami sołectw przewodniczą sołtysi. Rada i Wójt Gminy życząc jak najlepszych owoców tych wyborów liczą na konstruktywną współpracę z wybranymi reprezentantami sołectw.

komentarze (1) (WYBORCZE ZEBRANIA SOŁECKIE)

drukuj (WYBORCZE ZEBRANIA SOŁECKIE)

 • autor: Jerzy Zająkała
WIADOMOŚCI SESYJNE

W dniu 8.02.2007r. Rada Gminy w Łubiance odbyła kolejną VI już Sesję poprzedzoną Sesją Roboczą w dniu 6.02.2007r. Obradom przewodniczył Zbigniew Cywiński – Przewodniczący Rady Gminy w Łubiance. Po konstruktywnych dyskusjach Rada Gminy przyjęła jednogłośnie następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Łubiance ( działka nr 21/1 ).
 • uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy w sołectwie Zamek Bierzgłowski (znajdująca się na gruntach prywatnych dotychczasowa ul. Reymonta uzyskała nazwę ul. Sarnia),
 • uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Łubianka (Złota -boczna od ul. Zamkowej).
 •  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej w Pigży (w celu poszerzenia drogi).
 • uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy,
 •  uchwałę w sprawie zmian w statutach sołectw,
 • uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości poręczeń.

W Sesji uczestniczyli także m.in. sołtysi gminy Łubianka, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów UG.

komentarze (0) (WIADOMOŚCI SESYJNE)

drukuj (WIADOMOŚCI SESYJNE)

 • autor: Barbara Kowalska
X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJA NA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA

Już po raz dziesiąty młodzi zawodnicy uczcili pamięć znakomitego trenera Adama Filemonicza, który był zawodnikiem a następnie szkoleniowcem związanym z Toruniem. My wszyscy  pamiętamy go jako jednego z założycieli drużyny hokeja na trawie w Gminie Łubianka. Z drużyną tą, którą nazwał „Bałagany”, spędził ostatnie lata swojej kariery trenerskiej. Pamięć patrona Memoriału im. Adama Filemonowicza w hokeju na trawie uhonorowała Kadra Narodowa Seniorów obecna podczas otwarcia, które odbyło się 19 stycznia 2007r. w Zespole Szkół w Łubiance. Podczas uroczystego rozpoczęcia Memoriału sympatycy hokeja na trawie mogli podziwiać występ uczennic Gimnazjum w Łubiance. Dziewczęta przygotowane przez panie Honoratę i Elżbietę Żeglarskie zaprezentowały program taneczny. Inaugurację zawodów uświetnił akompaniamentem muzycznym Michał Socha. W tym roku w Memoriale brało udział 16 drużyn z Polski oraz 3 zespoły ze Słowacji 4 z Ukrainy i 1 z Białorusi. W Memoriale wzięły udział 3 zespoły z terenu naszej gminy: „Bałagany” I Łubianka w składzie: Walter Mateusz, Pouch Sylwester, Elsner Marcin, Wikariak Arkadiusz, Bałos Szymon, Raciniewski Mateusz, Kaczorowski Radosław, Romanowski Szymon (zajęły 15 miejsce). „Bałagany” II Łubianka w składzie: Wszelaki Marcin, Durda Jakub, Włoch Aleksander, Rumiński Mateusz, Kukowski Jakub, Walter Rafał, Amtmański Wojciech, Tężycki Adrian oraz „Kraby” Pigża w składzie: Wojda Konrad, Selner Sebastian, Rygiel Bartek, Kowalski Kamil, Wiciński Rafał, Wiciński Maciej, Syrocki Paweł, Olszewski Mikołaj; który otrzymał puchar dla najmłodszej drużyny biorącej udział w Memoriale. Zawody odbywały się w 3 salach gimnastycznych: Gimnazjum w Brąchnowie, Ośrodku Sportu i Turystyki w Chełmży oraz Zespołu Szkół w Łubiance. W turnieju uczestniczyli chłopcy urodzeni w latach 1994 i młodsi. Rozegrano 132 mecze eliminacyjne i 24 finałowe oraz 132 kolejki rzutów karnych. Poziom turnieju był bardzo wyrównany oraz niezwykle emocjonujący. Najlepszy okazał się zespół KS „Pomorzanin Toruń”, który w meczy finałowym pokonał 4:2 drużynę LKS Gąsawa. Miejsce trzecie zajęły Mustangi Michałkowice po emocjonującym meczu z SP 3 Toruń. Osiem najlepszych drużyn otrzymało puchary,  zaś każdy z zespołów dyplomy, zawodnikom trzech najlepszych drużyn i ich trenerom rozdano medale. Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali okolicznościowymi medalami, pamiątkowymi kalendarzami zaprojektowanymi z okazji Jubileuszowego Memoriału oraz nagrodami rzeczowymi. W trakcie zakończenia Memoriału goście mieli okazję zobaczyć występ dzieci Klubu Młodego Artysty „Iskierka” z Bierzgłowa oraz młode piłkarki klubu „Bałagany”. Podczas imprezy obecni byli między innymi: Prezes PZHT Andrzej Grzelak, Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała, Sekretarz Generalny PZHT Marek Cichy, Starosta Powiatu Toruńskiego Mieczysław Graczyk, przewodniczący Rady Gminy Łubianka Zbigniew Cywiński, Wiceburmistrz Miasta Chełmży Marek Kuffel, I zastępca przewodniczącego Kujawsko – Pomorskiego LZS Michał Marszałkowski, Wiceprezes KS „Pomorzanin” Andrzej Affelt, radni Gminy Łubianka, reprezentanci Rady Młodzieży PZHT, sponsorzy, wychowankowie Adama Filemonowicza oraz sympatycy hokeja na trawie. Nagrody dla uczestników memoriału ufundowali: Urząd Gminy Łubianka, Komendant OSP Łubianka, „AMA” Łubianka, PPH „TEKTOR” Łubianka, GS „Samopomoc Chłopska” Łubianka, FZ „RODAR” Łubianka, SMB „AGMAR” Łubianka, FHU „KRAB” Piegża, FH „PETER” Warszewice, FH „WRZOS” Łubianka, FHU A. Finc Warszewice, PPH M. i J. Cieślewicz–Łubianka, PHUP E. Tchorzewski–Łubianka, FP-C S.K. Finc-Unisław, J. Sadowski Bierzgłowo,SS-P „DAMABAR” Wybcz, Apteka „KONWALIA” Toruń, ZS J. Dynasiński-Wybcz, FH E. i Z. Cywińscy-Łubianka, Kwiaciarnia „ANTURIUM” Łubianka, PA „ESKULAP” Łubianka, Gospodarstwo Pomocnicze przy UG w Łubiance, Z. Drapiewski-Łubianka, FH E. i P. Dzius-Łubianka, Kółko Rolnicze Wybcz, Sołectwo Wybcz, B. Szczechowski-Warszewice, H. Kowalski-Wybcz, B. Mietła-Grzybno, Ł i J Pawlikowscy Głażewo, A.Delik-Unisław, S. Sawina-Grzybno,GR „FARMAPOL” Siemoń, PW „Jaku” Zławieś Wielka, wydawnictwo „VIA” Toruń, pieczarkarnia B. Kępiński Toruń,  Gimnazjum Brachnowo, Zespół Szkół w Łubiance. Nad organizacją i przebiegiem Memoriału czuwał komitet w składzie przewodniczący: B. Kowalski, członkowie: M. Klammer, M.Kowalski,  M. Janiszewska, R. Dubicki. Wszystkim serdecznie dziękujemy!!! Informacje dotyczące Memoriału dostępne są również na stronie internetowej: www.balagany.republika.pl

komentarze (0) (X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJA NA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA)

drukuj (X JUBILEUSZOWY MIĘDZYNARODOWY MEMORIAŁ HOKEJA NA TRAWIE IM. ADAMA FILEMONOWICZA)

 • autor: Patrycja Wiatr
XXV MARATON TORUŃSKI TUŻ TUŻ…

Zawodnicy KM „Truchcik” Łubianka kontynuują  przygotowania do jubileuszowego XXV Maratonu Toruńskiego. Treningi odbywają się w każdy czwartek w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Pigży o godz. 18.00. Przed treningiem na sali gimnastycznej każdy według własnego uznania i możliwości pokonuje dystans ok. 5km, 10 km, lub 20km. Celem zawodników Klubu jest obrona zdobytego w ubiegłym roku tytułu Klubowego Wicemistrza Polski w Biegu Maratońskim. W ramach XXV Maratonu Toruńskiego rozegrane zostaną również biegi na: 5 km, 10 km oraz bieg półmaratoński (21,1 km) z metą w Biskupicach. Tegoroczny Maraton Toruński posiadał będzie szczególną oprawę z okazji swego XXVlecia. Jego organizacją zajmie się powołane specjalnie w tym celu Stowarzyszenie Maraton Toruński, któremu przewodniczy Wójt Jerzy Zająkała. Jedną z wielu przewidzianych atrakcji będzie możliwość wylosowania samochodu osobowego wśród wszystkich, którzy ukończą Bieg Maratoński. Na liście startowej znajduje się już ponad 500 zawodników i jest to dowód profesjonalizmu organizatorów Biegu. Maraton Toruński aspiruje do miana najlepszych maratonów w Polsce, a obecne pozytywne poczynania organizatorów wychodzące naprzeciw oczekiwaniom zawodników pozwalają przypuszczać, iż na starcie Maratonu Toruńskiego w dniu 20 maja 2007 zamelduje się ponad 1000 zawodników i zawodniczek z kraju i świata oraz kolejnych 500 uczestników w biegach towarzyszących. Nadarza się doskonała okazja do podjęcia wyzwania i spróbowania swoich sił w biegu maratońskim lub w jednym z biegów towarzyszących w jednej z największych w Polsce imprez masowych, szczególnie że większość trasy maratońskiej prowadzi przez tereny Gminy Łubianka (Pigża, Łubianka, Biskupice, Brąchnowo). Wszystkich chętnych, którzy podejmą wyzwanie i odważą się zmierzyć z 42,195 km trasą zapraszamy do wspólnych treningów w gronie zawodników KM „Truchcik” Łubianka. Dla tych którzy uznają, że okres na przygotowanie się do Maratonu Toruńskiego jest zbyt krótki informuję, iż jednym z kolejnych tegorocznych celów zawodników Klubu Maratońskiego jest udział w biegu maratońskim w Poznaniu, który w roku bieżącym odbędzie się 17 października. Maraton Poznański jest oceniany od wielu lat jako najlepsza impreza masowa w Polsce. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ok. 3000 zawodników, co jest absolutnym rekordem frekwencji w Polsce. Wśród zgłoszonych do Maratonu Toruńskiego pojawiły się już pierwsze nazwiska mieszkańców Gminy Łubianka oraz osób z nią związanych i są to: Dorota Szumska (Mistrzyni Powiatu Toruńskiego w Maratonie), Ireneusz Zieliński, Sławomir Zieliński (obaj debiutowali w maratonie w ubiegłym roku ze znakomitymi rezultatami), Mariusz Trzeciak (Wicemistrz Powiatu Toruńskiego w Maratonie), Zbigniew Ordon, Sławomir Trzymkowski, Sławomir Szumski, Andrzej Zasacki, Andrzej Sierocki, Jerzy Zająkała, Zbigniew Adamczyk. Wystarczy do nich dołączyć. Fachowych informacji odnośnie prowadzenia treningu, który pozwoli na komfortowe, swobodne pokonanie trasy maratońskiej udzieli trener Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka Tomasz Drąg-  wielokrotny uczestnik biegów maratońskich oraz ich zwycięzca legitymujący się rekordem życiowym wynoszącym 2 godziny 22 minuty. Więcej informacji o Maratonie Toruńskim na stronie  www.maraton.pl.

drukuj (XXV MARATON TORUŃSKI TUŻ TUŻ…)

 • autor: Andrzej Sierocki
ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

We wszystkich krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 będzie obowiązywał nowy budżet. Polscy rolnicy będą mogli w dalszym ciągu liczyć na pomoc finansową UE w celu dostosowania swoich gospodarstw do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Warto więc już teraz orientować się (chociaż tylko w ogólnym zarysie) w założeniach powstającego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z Działania „Renty strukturalne” będą mogli skorzystać producenci rolni, którzy zdecydują się na zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej i przekażą gospodarstwa rolne następcom lub innym producentom rolnym. Pomoc będzie skierowana do producentów rolnych będących w wieku przedemerytalnym, podlegających ubezpieczeniu społecznemu (KRUS), którzy prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym będącym ich własnością (bądź własnością ich małżonka) i którzy zdecydują się na przekazanie posiadanego gospodarstwa rolnego. Są dwie możliwości przekazania gospodarstwa rolnego: następcy bądź na powiększenie gospodarstwa rolnego innemu producentowi rolnemu.

Następca musi spełniać następujące warunki:

·          nie ukończył 40 roku życia,

·          po raz pierwszy podejmuje się prowadzenia gospodarstwa rolnego,

·          posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej,

·          przedłoży plan rozwoju przejmowanego gospodarstwa rolnego,

Grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego mogą być przekazane na powiększenie gospodarstwa rolnego innego producenta rolnego, który spełnia następujące warunki:

§          jest producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia,

§          posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolnej,

Beneficjentem Działania „Renty strukturalne” może być osoba fizyczna – producent rolny, który:

v       ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego,

v       zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,

v       prowadził działalność rolniczą na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej ostatnie 10 lat, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o pomoc,

Kryteria dostępu:

Do złożenia wniosku uprawniony jest producent rolny, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 3 ha oraz przekaże gospodarstwo rolne.

a)        w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz następcy gospodarstwo rolne musi być przekazane w całości temu następcy w sposób trwały (nie licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne). W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego powierzchnia przekazywanego gospodarstwa na rzecz następcy nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie wynosi ona 7,6 ha). Warunek minimalnej powierzchni gospodarstwa rolnego nie dotyczy zstępnych producenta rolnego,

b)        w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na powiększenie innego gospodarstwa rolnego (nie licząc działki, którą producent rolny może pozostawić sobie na potrzeby własne) powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie ok. 7,6 ha).

Poziom wsparcia.

Podstawowa wysokość pomocy wynosi 150 % najniższej emerytury (obecnie wynosi ona 597,46 zł). Wysokość renty strukturalnej może zostać zwiększona o 100 % kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka, tak więc łączna wysokość pomocy nie może wynosić więcej niż 250 % kwoty najniższej emerytury. Pomoc wypłaca się nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65 roku życia. Szacowana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 50,4 tysiące.  Zasady przyznawania pomocy finansowej z PROW na lata 2007-2013 mogą się jeszcze w ograniczonym zakresie zmieniać. Szczegóły PROW regulować będą rozporządzenia ministra rolnictwa. Wnioski o pomoc z PROW przyjmowane będą przez ARiMR prawdopodobnie od drugiego kwartału 2007 roku.

*     *     *

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi projektu „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na lata 2007-2013” wyjaśniam, że:

Ø       zbiorniki na gnojówkę i płyty obornikowe można będzie budować korzystając z pomocy finansowej z Działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (omówione w „Informatorze Gminnym” nr 11/2006). Wysokość dofinansowania dla rolników m.in. Gminy Łubianka będzie wynosić 40 kosztów kwalifikowanych lub w przypadku młodych rolników (do 40 lat) 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Tylko rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na terenie gmin zaliczonych do OSN (obszarów szczególnie narażonych, tj. tych gdzie stwierdzono nadmierne skażenie wód gruntowych i obowiązują przepisy Dyrektywy Azotanowej) mogą skorzystać z pomocy w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

o pomoc finansową z Działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (omówione w „Informatorze Gminnym” nr 12/2006) mogą ubiegać się te osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 40 roku życia oraz nie posiadają gospodarstwa rolnego. Ponadto wielkość przejmowanego przez nich gospodarstwa powinna być nie mniejsza niż średnia w danym województwie (obecnie 12,6 ha).

komentarze (0) (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ)

drukuj (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski
GOPS INFORMUJE

Pomoc żywnościowa

Podobnie jak w ubiegłym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance we współpracy z „Caritas” Diecezji Toruńskiej, organizuje akcję pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Łubianka. Pomocą objęte zostaną osoby i rodziny, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 580 zł ( dochód z 1 ha przeliczeniowego = 207 zł ).W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance wraz z udokumentowanymi dochodami netto za m-c styczeń 2007 r. do 26 lutego 2007 r. Nadmieniamy, że wniosek powinien zawierać imiona i nazwiska oraz numery PESEL wszystkich członków w rodzinie. Wnioski niekompletne i  składane po wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęte!

Druki  wniosków do  PFRON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance posiada druki wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących programów:

-          „Pegaz 2003” dotyczący dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

-          „Komputer dla Homera” – dotyczący pomocy przy zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Wnioski należy składać w placówce PFRON przy ul. Sz. Chełmińska 28 w Toruniu do 15 marca 2007 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Turnusy rehabilitacyjne dla  dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R w Grudziądzu uprzejmie informuje, że w czasie tegorocznych wakacji  organizowane będą turnusy rehabilitacyjne dla  dzieci rolników.

- dla dzieci  z chorobami układu ruchu w Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba” w  Piwnicznej  w terminie  od 26.06 do 06.08.2007 r.

- dla dzieci  z chorobami układu oddechowego w zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Dukat” w Dąbkach w terminie  od 04.08 do 24.08.2007 r.

Zasady kierowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

-          podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko, pozytywnie    zaopiniowany i przyjęty do realizacji przez Lekarza Inspektora Oddziału Regionalnego KRUS,

-          rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w kwocie  200 zł,

-          koszt podróży dziecka w obie strony pokrywają rodzice,

-          dzieci w czasie turnusu ubezpieczone będą o nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 zł przez Centralę KRUS.

Chętnych prosimy o kontakt z O/R KRUS w Grudziądzu (tel. 0564621241 wew. 305). Ilość miejsc ograniczona.   

komentarze (0) (GOPS INFORMUJE)

drukuj (GOPS INFORMUJE)

 • autor: Janusz Brzoska
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Akcję "Sprawdź swój słuch" organizuje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łubiance Specjalistyczny Gabinet Protetyki Słuchu z Torunia z ulicy  Szerokiej 5  prowadzony przez audioprotetyka Leszka Rejowskiego. Gabinet zajmuje się specjalistycznym dopasowaniem aparatów słuchowych i zaprasza na bezpłatne badania słuchu (dla osób z niedosłuchem) oraz darmowe sprawdzanie aparatu słuchowego pacjenta .  Chętni mogą się zgłaszać w poniedziałek, 26 lutego 2007 roku. Na badanie należy się zarejestrować wcześniej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łubiance   tel. 056 678-86-16. Jeśli u badanej osoby stwierdzona zostanie wada słuchu , specjaliści pomogą jej w doborze najlepszego aparatu słuchowego  i poinformują o możliwościach otrzymania dofinansowania do aparatu słuchowego .

komentarze (0) (BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU)

drukuj (BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU)

 • autor: Małgorzata Rejowska
BĄDŹ BEZPIECZNY NA CO DZIEŃ

W trosce o bezpieczeństwo dzieci w dniu 12.01.2006r. odbył się w Szkole Podstawowej w Wybczu konkurs edukacyjny  pt. „Bądź bezpieczny na co dzień”. W prosty sposób przypomniano uczniom  zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz spędzania wolnego czasu. Na pytania z Kodeksu Drogowego odpowiadały trzy drużyny. Dodatkowo uczniowie pokazali scenki ostrzegające dzieci np. przed wpuszczaniem obcych do domu. Było dużo śmiechu i radości podczas rozwiązywania zagadek. Uczniowie przypomnieli w co musi być wyposażony rower, aby uznać go za sprawny. W spornych kwestiach pomagał nam zaproszony gość- sierżant sztabowy Jarosław Chiliński. Obecni byli również sponsorzy plakietek odblaskowych oraz nagród tzn. sołtysi  sołectw: z Wybcza- pan Stanisław Rusin, z Wybczyka-  pan Tadeusz Sadowski (jako sołtys i radny), z Dębin- pan Mirosław Barnat. Swoją obecnością zaszczycili nas radni: pan Janusz Szczęsny i pan Paweł Rzepka.  Toruński oddział WORD-u ofiarował nam znaczki odblaskowe oraz książki. Wszystkim sponsorom, gościom serdecznie dziękujemy.

komentarze (0) (BĄDŹ BEZPIECZNY NA CO DZIEŃ)

drukuj (BĄDŹ BEZPIECZNY NA CO DZIEŃ)

 • autor: Krystyna Klimczak
Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

I Mistrzostwa Gminy Łubianka w Piłce Nożnej Halowej

W niedzielę 14 stycznia w sali gimnastycznej Gimnazjum w Brąchnowie rozegrano I Mistrzostwa Gminy Łubianka w Piłce Nożnej Halowej. W turnieju udział wzięło 14 drużyn reprezentujących poszczególne sołectwa gminy Łubianka (łącznie ok. 100 zawodników). Pięciogodzinna rywalizacja wyłoniła najlepszych. Pary półfinałowe Przeczno – Bierzgłowo 4:3; Pigża – Dębiny 1:1 i 5:6 w rzutach karnych. W wielkim finale spotkały się Przeczno i Dębiny. Po emocjonującej grze ostatecznie zwyciężyły Dębiny 4:2 – skład mistrzowskiego   zespołu: Jarosław Marszałkowski – kapitan, Marcin Barnat, Krzysztof Lasek, Szymon Surowiec, Łukasz Kuk, Marcin Kryczka. Trzecie miejsce zajęła Pigża. Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi nagrodami.

Turnieje o Mistrzostwo Gminy Łubianka w Siatkówce

W dwie kolejne niedziele – 28 stycznia i 4 lutego  rozegrano turnieje o Mistrzostwo Gminy Łubianka w Siatkówce mężczyzn i kobiet. W turnieju męskim udział wzięło 8 drużyn. Rywalizacja przebiegała w dwóch grupach, w których rozegrano mecze systemem każdy z każdym. Do finału awansowali zwycięzcy grup, a drużyny z trzecich miejsc zagrały w meczu o trzecie miejsce. W finale spotkały się dwie drużyny z Pigży, gdzie w niezwykle dramatycznym braterskim pojedynku zwyciężyła drużyna Pigża I (skład: Sławomir Kędzierski – kapitan, Piotr Zimmer, Tomasz Paradowski, Waldemar Kędzierski, Mariusz Insadowski, Antoni Wiligalski, Rafał Tarczykowski, Dariusz Michalak), drugie miejsce Pigża II, pozostałe miejsca - 3.Dębiny, 4. Brąchnowo, 5-6 Bierzgłowo, Biskupice, 7-8 Przeczno, Słomowo. W turnieju pań wystąpiły cztery drużyny. Rozegrały zawody systemem każdy z każdym i na tej podstawie wyłoniony został Mistrz Gminy Łubianka 2007. Pierwsze miejsce zajęły zawodniczki z Brąchnowa i to w ich rękach przez rok pozostanie tytuł Mistrza Gminy (skład: Patrycja Syrocka – kapitan, Iwona Zakrzewska, Katarzyna Brzoska, Marta Maćkowska, Izabela Olszewska, Aleksandra Maćkowska, Dorota Walter Joanna Puczkarska), 2 miejsce Bierzgłowo, 3 miejsce Bałagany Łubianka, 4. Przeczno. Najlepsze drużyny w obu turniejach zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami.

Mistrzostwa Gminy Łubianka w Koszykówce

Mistrzostwa Gminy Łubianka w Koszykówce rozegrano w niedzielę 11 lutego w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brąchnowie. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn. Ostatecznie udział w fazie głównej turnieju wzięły 4 które rozegrały turniej systemem każdy z każdym. Poziom rozgrywek był bardzo wyrównany o czym może świadczyć fakt, że nie było drużyny bez porażki. O ostatecznej kolejności zadecydowała różnica małych punktów. Mistrzem Gminy Łubianka w Koszykówce na rok 2007 została drużyna z Brąchnowa – skład: Przemek Jakubski – kapitan, Michał Lewandowski, Mateusz Piórkowski, Bartek Piórkowski i Paweł Puszkarski, drugie miejsce Dębiny, trzecie miejsce Pigża, czwarte miejsce Warszewice. Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami. 

Kolejne turnieje

Dużym zainteresowaniem cieszy się program sezonu halowego przygotowany przez Centrum Kultury w Łubiance. Poniżej przedstawiamy zawody, które pozostały jeszcze do przeprowadzenia. Zapraszamy nie tylko zawodników ale i kibiców, którzy będą mogli gorącym dopingiem wesprzeć swoich zawodników.

25 luty -  Mistrzostwa Gminy Łubianka w Siatkówce 35+ (udział biorą zawodnicy 35 letni i starsi - w drużynie minimum 2 kobiety) - godz. 13.00 sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

4 marzec – Otwarte Mistrzostwa Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym (udział biorą zawodnicy z całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) - godz. 10.00; sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pigży;

11 marzec – Mistrzostwa Gminy Łubianka Futsala 35+ (udział biorą zawodnicy 35 letni i starsi, o udziale decyduje rok urodzenia) – godz. 13.00 – sala gimnastyczna Gimnazjum w Brąchnowie;

Uwaga: Wszystkie zawody z wyjątkiem Otwartych Mistrzostw w Tenisie Stołowym przeznaczone są dla mieszkańców gminy Łubianka. W turniejach wziąć udział mogą osoby, które najpóźniej w dniu imprezy ukończyły 16 lat (wyjątek stanowi osobista zgoda na udział i obecność rodzica lub prawnego opiekuna  w trakcie zawodów). Turnieje dla oldboyów przeznaczone są dla zawodników urodzonych w 1972 roku i starszych. W razie jakichkolwiek wątpliwości (dotyczących wieku lub miejsca zamieszkania) uczestnicy będą proszeniu o okazanie się dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub w przypadku osób nieletnich legitymacją szkolną). W celu optymalnego przygotowania turniejów zgłoszenia będą przyjmowane do ostatniego wtorku przed imprezą. Szczegółowe regulaminy dostępne będą w Centrum Kultury w Łubiance na 2 tygodnie przed zawodami. Uczestników obowiązuje strój sportowy i czyste halowe obuwie sportowe na przebranie. Zawody sportowe są okazją do promocji zdrowego stylu życia oraz zachęcenia dzieci  i młodzieży do wyboru stylu życia bez uzależnień – zachowania niegodne sportowców i kibiców (kłótnie, wulgaryzmy, picie alkoholu i palenie papierosów) będą piętnowane przez organizatorów.

Bal karnawałowy

13 lutego odbył się bal karnawałowy dla dzieci z terenu naszej gminy. Na dzieci czekało wiele atrakcji i konkursów, a także słodki poczęstunek. Uczestnicy byli pięknie i pomysłowo przebrani. Można było spotkać biedronkę, Robin Hooda, Kota w butach, kowboja, elfy, Indianina, supermana, Power Rangersa, Batmana  nie zabrakło również księżniczek. Najważniejszym punktem imprezy był wybór króla i królowej balu.  Wygrali: Kacper Samoraj i Anna Orzechowska, którzy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami. Wykonali oni dla wszystkich królewski taniec. Po balu zostały nam już tylko piękne wspomnienia i oczekiwanie na kolejny, który odbędzie się za rok.

komentarze (0) (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

drukuj (Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI)

 • autor: Danuta Lewandowska, Paweł Puczkarski
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17

drukuj (Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!)

Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl 
http://www.lubianka.pl
http://www.bip.lubianka.lo.pl

drukuj (Wydawca:)

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️