Informator Gminny - Nr 06/2006 (143)

"Jak można kochać Boga który jest niewidzialny,

nie kochając człowieka który jest obok nas?"

 

                                                                    Jan Paweł II

 

 

PODĄŻAMY ZA WSKAZANIAMI JANA PAWŁA II

W dniu 18 maja br. odbyła się w naszej gminie ważna i podniosła uroczystość poświęcona osobie Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozpoczęła ją Msza Św. w kościele parafialnym w Bierzgłowie, której przewodniczył ks. dr Rajmund Ponczek. W liturgii Mszy Św. aktywny udział brali mieszkańcy gminy, w tym dzieci, które kilka dni wcześniej przystąpiły do I Komunii Św., przedstawiciele poszczególnych stanów (kobiety, mężczyźni, rolnicy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych). Modlitwę wiernych przedstawił wójt Jerzy Zająkała. Liturgię Mszy Św. wspaniale uświetnił chór "Fordonia" wraz z towarzyszącym zespołem z Bydgoszczy. Po Mszy Św. nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez mieszkańców gminy tablicy pamiątkowej dedykowanej Janowi Pawłowi II, umieszczonej na budynku Urzędu Gminy. Odsłonięcia tablicy dokonali radni z okręgu Łubianka Renata Kozieł i Zbigniew Cywiński, sołtys Jacek Ziółkowski oraz wójt Jerzy Zająkała. Poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Proboszcz Rajmund Ponczek. Kolejno w sali rycerskiej średniowiecznego zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy w Łubiance poprzedzona koncertem chóru "Fordonia" zaprezentowanym w kaplicy zamkowej. Wójt Gminy przedstawił obszerne wystąpienie poświęcone osobie i naukom Jana Pawła II. Punktem kulminacyjnym sesji było przyjęcie Deklaracji, w której Rada Gminy jednomyślnie zadeklarowała przyjmowanie postaw zgodnych ze wskazaniami Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zarekomendowała przyjęcie takich postaw przez mieszkańców gminy. Określiła równocześnie zestaw przedsięwzięć honorujących osobę Ojca Świętego, służących pamięci o Papieżu i Jego Dziele. Poniżej przedstawiamy tekst Deklaracji licząc na jej akceptację i wdrożenie przez całą wspólnotę lokalną naszej gminy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

D E K L A R A C J A

Rady Gminy w Łubiance

przyjęta w dniu 18 maja 2006 r.

 

Powodowani głęboką troską o prawidłowy rozwój gminy i pomyślność mieszkańców, w dążeniu do powszechnego zaistnienia wzajemnego szacunku człowieka do człowieka i poszanowania dobra wspólnego oraz w celu stworzenia realnych możliwości stosowania i wykorzystania wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Gminy Łubianka - Rada Gminy Łubianka deklaruje i rekomenduje powszechne przyjęcie następujących postaw oraz postanawia podjąć niżej określone przedsięwzięcia:

 

1.      Uznaje się, że pontyfikat Jana Pawła II jest niewyczerpanym źródłem dobra a jego owocami są wzorce pożądanych postaw w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Zdecydowaną wolą Rady Gminy Łubianka jest szerokie upowszechnienie tych wzorców jako drogi służącej pomyślności mieszkańców i dobru wspólnemu.

2.      Ustanawia się w gminie Łubianka Dzień Jana Pawła II, który będzie organizowany każdego roku w dniu 17 grudnia, w rocznicę nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. Zakres obchodów Dnia ustala każdorazowo Wójt Gminy.

3.      Postanawia się, że Gminna Biblioteka Publiczna w Łubiance oraz biblioteki szkolne będą gromadziły poważne pozycje bibliofilskie poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego naukom, udostępniając je czytelnikom - mieszkańcom gminy.

4.      Postanawia się, że Gmina Łubianka oraz jej jednostki organizacyjne będą dbały o miejsca i obiekty na terenie gminy Łubianka poświęcone bądź dedykowane osobie Jana Pawła II oraz patronowane przez Jego Osobę.

5.      Zaleca się, aby szkoły podstawowe i gimnazja istniejące na terenie gminy Łubianka uwzględniały w realizowanych programach dydaktyczno – wychowawczych treści przedstawiające osobę Jana Pawła II oraz nauki wyrażane w encyklikach, listach pasterskich i innych dokumentach bogatej twórczości intelektualnej Jana Pawła II.

6.      Zachęca się szkoły i gimnazja z terenu gminy Łubianka do organizowania współzawodnictwa uczniów poświęconego osobie i naukom Jana Pawła II.

7.      Wskazuje się, że Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie utworzy w jednej z posiadanych sal lekcyjnych Izbę Pamięci Jana Pawła II, którą udostępni okazjonalnie w celach wychowawczych uczniom innych szkół i pozostałym mieszkańcom gminy.

8.      Wskazuje się, że Centrum Kultury w Łubiance będzie organizowało okazjonalne wystawy poświęcone Janowi Pawłowi II i Jego Dziełu. Ekspozycja wystaw będzie miała miejsce w Centrum Kultury w Łubiance lub innych obiektach publicznych.

9.      Postanawia się, że corocznie październikowa edycja biegów organizowanych w cyklu Grand Prix Łubianki będzie nosiła nazwę Bieg Jana Pawła II. Organizatorzy zapewnią należny osobie Patrona poziom sportowy i organizacyjny biegu.

10.  Wójt Gminy uwzględni w stosownych dokumentach finansowych gminy niezbędne środki umożliwiające realizację przedsięwzięć określonych w pkt. 2 – 9. Rada Gminy Łubianka równocześnie apeluje o poważne i efektywne włączenie się mieszkańców gminy w realizację wymienionych przedsięwzięć licząc na ich wielkoduszność i zaangażowanie.

 

                                                                Jerzy Zająkała

KLUB MARATOŃSKI „TRUCHCIK” ŁUBIANKA WICEMISTRZEM POLSKI W BIEGU MARATOŃSKIM
 • maraton

W dniu 21 maja odbył się XXIV Maraton Toruński. Tradycyjnie większa część trasy maratonu wiodła przez teren gminy Łubianka. Mimo niesprzyjających warunków (chłodny silny wiatr) w maratonie wzięła udział rekordowa liczba uczestników- ponad 350. Maraton zakończył się generalnie sukcesem zawodników KM „Truchcik” Łubianka. Zwycięzcą biegu  został Artur Pelo reprezentujący SKLA M&S Słupsk z czasem <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2:26,45. Drugie miejsce zajął Tomasz Drąg z czasem 2:27,10 - trener KM „Truchcik” Łubianka. Rewelacyjne 14 miejsce zajął Mariusz Trzeciak z Pigży z czasem 2:47,02 poprawiając swój rekord życiowy o blisko 12 minut. Kolejnym zawodnikiem Klubu na mecie na 22 miejscu był Sławomir Szumski uzyskując czas 2:52,20. Jako czwarty z zawodników Klubu na mecie zameldował się Zbigniew Ordon z Łubianki z czasem 3:15,46 zajmując 57 miejsce. Zawodnicy Ci reprezentowali Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka w Mistrzostwach Polski w Biegu Maratońskim pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zajmując doskonałe drugie miejsce. W ramach Biegu maratońskiego rozegrano również Mistrzostwa Powiatu w Biegu Maratońskim. Mistrzynią Powiatu zastała Dorota Szumska z Wybczyka zdobywając ten tytuł po raz trzeci. Mariusz Trzeciak wzorem roku ubiegłego został natomiast wicemistrzem Powiatu w Biegu Maratońskim. Doskonale zaprezentowali się również pozostali zawodnicy  Klubu. W debiucie w biegu maratońskim Sławomir Zieliński osiągnął czas 3:30,37 zajmując 114 miejsce  natomiast Ireneusz Zieliński z czasem 3:53, 47 zajął 201 miejsce (obaj Warszewice). Wspomnieć również należy o wyniku Wójta Gminy Łubianka Jerzego Zająkała,  który ukończył swój 12 maraton na 171 miejscu z czasem 3:45,21 co jest jego rekordem życiowym w biegu maratońskim. Kolejni zawodnicy reprezentujący KM „Truchcik” Łubianka którzy ukończyli bieg maratoński to: Marcin Gajewski – 172 miejsce, Sławomir Trzymkowski – 177 miejsce, Andrzej Jałocha – 213 miejsce, Jan Jałocha – 254 miejsce, Piotr Gajewski – 271 miejsce, Andrzej Zasacki – 315 miejsce, Zbigniew Adamczyk – 321 miejsce. W ramach imprez towarzyszących przy Biegu Maratońskim rozegrano Bieg Zdrowych Miast na dystansie 10 km w silnej międzynarodowej obsadzie. Drużyna Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka w składzie: Adam Kachniarz, Piotr Marunowski, Bartek Kudliński (wszyscy zawodnicy z Pigży) zajęła II miejsce. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Biegu Maratońskiego: wolontariuszom, druhom OSP z Bierzgłowa, Biskupic, Brąchnowa i Łubianki oraz wszystkim kibiciom, którzy tak licznie wspierali biegnących w ich wysiłku. Wysiłek organizacyjny i życzliwe przyjęcie przez mieszkańców gminy jak co roku został dostrzeżony oraz bardzo dobrze oceniony przez samych zawodników jak i liczne media komentujące przebieg imprezy.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                                          Andrzej Sierocki

ZŁOTE GODY

W maju br. Państwo Monika i Eugeniusz Sobańscy z Dębin obchodzili Jubileusz  50-lecia małżeństwa. Jubilaci wychowali czterech synów i dwie córki. Uczestnicząc w rodzinnej uroczystości Wójt Gminy Jerzy Zająkała, wręczył Jubilatom nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz album poświęcony osobie Ojca Świętego Jana Pawła II – Najpierwszego Polaka oraz Honorowego Obywatela Gminy Łubianka. Spotkanie, które uświetnił swą obecnością Ksiądz Proboszcz Wacław Dokurno, odbyło się we wspaniałej, uroczystej i rodzinnej atmosferze. Wójt złożył w imieniu wspólnoty samorządowej gminy wyrazy szacunku i podziękowania za przykładne życie rodzinne oraz udział w dokonaniach lokalnej wspólnoty. Wraz z kwiatami przekazał także życzenia wszelkiego dobra dla Jubilatów i ich rodziny.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                                                            Teresa Ziółkowska-Rusak

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY

W kwietniowym Informatorze Gminnym informowaliśmy o podjęciu przez Radę Gminy w Łubiance uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy. Przewidywaliśmy, że  wybory do MRG odbędą się w czerwcu br. Jednakże wobec dużej ilości uchwał rad gmin publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego nasza uchwała została opublikowana dopiero w końcu maja br. Jej wejście w życie następuje 14 dni po opublikowaniu. Z tych względów nie zostały zorganizowane zapowiadane w kwietniowym Informatorze spotkania informacyjne w gimnazjach adresowane do młodzieży. Uwzględniając okres wakacyjno - urlopowy, w którym nie organizuje się jakichkolwiek wyborów - wybory do Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance odbędą się w III dekadzie września br. Zainteresowani mają zatem nieco więcej czasu na odpowiednie przygotowanie się do tego ważnego wydarzenia. W sierpniowym numerze Informatora zostanie opublikowany kalendarz wyborczy określający zarówno dzień wyborów jak i wszelkie procedury wyborcze. Przypominam także, że treść naszej uchwały jest dostępna na stronie internetowej gminy: (www.lubianka.pl).

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

                                                             Jerzy Zająkała

Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY „PIWNICY”

Od kilku miesięcy mieszkańcy Pigży i okolicznych miejscowości licznie odwiedzają świetlicę, która przypominamy - została utworzona w dużej mierze dzięki funduszom przekazanym przez Fundację Wspomagania Wsi. W świetlicy codziennie przebywa średnio ok. 35 osób (w tym najwięcej dzieci, dość duża grupa młodzieży i kilku dorosłych), są to w większości mieszkańcy Pigży, ale regularnie też  przyjeżdżają  osoby z innych miejscowości. Dużym zainteresowaniem cieszą się stanowiska komputerowe z dostępem do internetu (chętni  muszą zapisywać się tydzień wcześniej, lecz w przypadku pilnych spraw, np. wysłania podania o pracę można skorzystać bez kolejki). Mini biblioteczka zyskała sobie już 21 nowych czytelników. Opiekunka pracująca w świetlicy udziela pomocy w odrabianiu lekcji co odzwierciedla się w lepszych efektach w nauce. Dzięki znajdującym się w świetlicy grom zręcznościowym i edukacyjnym odwiedzający mogą spędzić czas aktywnie i w szerszym gronie osób, a podarowany przez Wójta telewizor  umila dodatkowo czas przebywającym w świetlicy. W Piwnicy odbywają się też spotkania młodzieżowe, które prowadzi ks. Proboszcz Adam Ceynowa. Dużym zainteresowaniem cieszy się koło plastyczne, które wykonało już ok. 500 pięknych prac. Ostatnią imprezą organizowaną przez świetlicę we współpracy z Sołectwem Pigża i miejscową grupą młodzieży był Dzień Dziecka, fundusze na imprezę przekazało sołectwo. Były konkursy, ognisko, kiełbaski i słodycze, które podarował dla dzieci ks. Proboszcz Adam Ceynowa. Dziękujemy młodzieży z Pigży, która okazuje się cały czas niezawodna i angażuje się w prace remontowe w świetlicy „Piwnica”. Ostatnim efektem tej pracy jest nowa mozaika z płytek na schodach i w korytarzu. Po ilości osób odwiedzających świetlicę i na podstawie opinii dzieci i młodzieży spisanych w zeszycie „Uwagi i pomysły dotyczące działalności świetlicy” widać, jak bardzo potrzebne jest tworzenie świetlic na wsi. Jesteśmy zadowoleni z tego przedsięwzięcia i cały czas staramy się o środki na doposażenie świetlicy i urozmaicenie organizowanych w niej zajęć, ponieważ wiemy, że warto.

 

                                                                      Wiesław Żyłkowski<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ZAPRASZAMY DO WOLONTARIATU

Ze względu na dużą ilość  osób odwiedzających i niewielkie pomieszczenia w świetlicy, chcemy zorganizować zajęcia  w plenerze w okresie letnim, lecz  nie chcemy też  zarazem ograniczać i tak wąskiego dostępu do Internetu. Zapraszamy osoby pełnoletnie (studentów, rodziców, babcie, dziadków), które mają trochę wolnego czasu i chcą zrobić coś dla innych do pomocy  opiekunowi świetlicy. Uzyskana pomoc umożliwi jednoczesne prowadzenie gier i zabaw w plenerze i zarazem korzystanie ze świetlicy. Wolontariusz (ochotnik na pomocnika) sam ustala jak często i w jakich godzinach byłby skłonny współpracować. Osoby chętne prosimy o kontakt z opiekunem świetlicy. Przyda się jakakolwiek pomoc. Z góry serdecznie dziękujemy!

 

                                                                      Wiesław Żyłkowski

STYPENDIUM DLA MATURZYSTÓW „DYPLOM Z MARZEŃ”

W poprzednim Informatorze sygnalizowaliśmy już o stypendiach dla tegorocznych maturzystów. Program stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, a do współpracy włączyło się nasze Stowarzyszenie. W ramach projektu dwóch tegorocznych maturzystów z naszej gminy otrzyma stypendia  w wysokości  3500 zł każde. Stypendia mogą dostać tegoroczni maturzyści, którzy na świadectwie maturalnym w przypadku starej matury osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,0, a w przypadku nowej matury sumę punktów powyżej 90. Dochód stypendysty nie może przekraczać 504 zł. na jednego członka rodziny, a w przypadku osoby niepełnosprawnej 583 zł. Wnioski o stypendia trzeba złożyć do końca lipca 2006, posiadamy gotowe formularze do wypełnienia. Szczegółowych informacji o programie stypendialnym udziela Anna Soczyńska (Centrum Kultury w Łubiance). Można też kontaktować się telefonicznie pod numerem 678-86-98. Informujemy też absolwentów gimnazjów, aby składając dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych od razu zainteresować się o stypendiami socjalnymi, ponieważ prawie każda szkoła posiada fundusze na ten cel. Wnioski trzeba składać zazwyczaj do 20 sierpnia, a wiele osób dowiaduje się o tym gdy już minął termin i wtedy jest niestety za późno.

 

                                                                     Wiesław Żyłkowski<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Wnioski o dopłaty uzupełniające do buraków cukrowych<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Plantatorzy buraków cukrowych (posiadający umowy z cukrownią) powinni do dnia 30 czerwca 2006 r. złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR wnioski o dopłaty uzupełniające do uprawy buraków cukrowych. Od 12 czerwca br. plantatorzy zapraszani będą imiennie do biura Cukrowni Chełmża na konkretny dzień i godzinę, gdzie podpisywać będą w/w wnioski.

„Dni Pola” w Grubnie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku zaprasza rolników na tradycyjne „Dni Pola” do Grubna (teren miejscowego Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Praktycznego) w dniach 24-25 czerwca 2006 r. W programie szczególnie godne obejrzenia są poletka z kolekcją odmian roślin uprawnych (zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny motylkowe, kukurydza) oraz roślin energetycznych. Można będzie porównać skutki wpływu na rośliny różnych dawek nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. Ponadto udzielane będą konsultacje, swoje oferty przedstawią firmy wytwarzające środki do produkcji rolniczej i odbędą się kiermasze.

Wyjazd szkoleniowy do Minikowa i Chrząstowa

W dniach 1-2 lipca 2006 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie organizuje XXIX Targi Rolno-Przemysłowe „AGRO-TECH”, w których udział weźmie ok. 400 wystawców z kraju i zagranicy. Mocnym punktem są tu zwykle pokazy pracy maszyn rolniczych (m.in. ciągników rolniczych, opryskiwaczy polowych, rozsiewaczy nawozów mineralnych, ładowaczy teleskopowych i agregatów uprawowych) i kiermasze. Targom towarzyszy VII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych (świnie, owce, kozy, drób i in.) oraz tym razem II Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego (która w roku ubiegłym odbywała się w Szepietowie, na Podlasiu). Wyjazd do Minikowa organizuje Referat Rolnictwa UG w Łubiance (gdzie przyjmowane są zapisy i wpłaty) w dniu 1 lipca br (sobota). Odjazd sprzed UG w Łubiance o godz. 8.00. Wszystkiego o roślinach uprawnych uczestnicy wyjazdu będą mogli dowiedzieć się zwiedzając pola Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie od tamtejszych specjalistów. Koszt udziału 8 zł od osoby (dofinansowanie Gminy Łubianka).

K-P Izba rolnicza doradza rolnikom

W ramach działania „Pomoc Techniczna” K-P Izba Rolnicza organizuje dodatkowe dyżury ekspertów w biurze Izby w Przysieku. Przedmiotem konsultacji mogą być: Renty strukturalne, Programy rolno-środowiskowe i Zalesienia oraz informacje nt. pozyskiwania finansowego wsparcia inwestycji w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013. Dyżury: 22-23 czerwca (godz. 11.00-19.00), 24 czerwca (godz. 9.00-17.00), 13-14 lipca (godz. 11.00-19.00), 15 lipca (godz. 9.00-17.00), tel. 056/ 678-92-40 lub 41.

 

                                                                   Tadeusz Wierzbowski

DWIE WYCIECZKI W LIPCU

Lato (pogodne) jest najbardziej odpowiednią porą roku do odbywania podróży krajoznawczych i wypoczynku. Gmina Łubianka proponuje swoim mieszkańcom udział w 2 wycieczkach: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

¨        W dniach 6-9 lipca br. (czwartek-niedziela) odbędzie się wyjazd turystyczno-rekreacyjny w Góry Stołowe i do Pragi. W jej programie przewidziano, m.in.: zwiedzanie najatrakcyjniejszych fragmentów Gór Stołowych – jednego z pasm Sudetów o urozmaiconych formach skalnych (Szczeliniec Wielki, Błędne Skały), Jaskini Niedźwiedziej, wizyty w znanych sanktuariach w Wambierzycach i na Górze Iglicznej oraz krótki wypoczynek w popularnych uzdrowiskach górskich, jakimi są Kudowa Zdrój i Duszniki Zdrój, a także rejs statkiem po Odrze we Wrocławiu. Przebojem imprezy będzie prawdopodobnie zwiedzanie stolicy Republiki Czeskiej – Pragi, jednego z najpiękniejszych miast tej części Europy. Koszt uczestnictwa ok. 380 zł od osoby.

¨        Dnia 22 lipca br. (sobota) już po raz piąty (od 2002 r.) zapraszamy do wypoczynku na plaży, tym razem w Krynicy Morskiej – letniskowej miejscowości na Mierzei Wiślanej, położonej między Morzem Bałtyckim, a Zalewem Wiślanym. Koszt uczestnictwa 35 zł od osoby. Możliwość rejsu statkiem po Zalewie Wiślanym do Fromborka (po uprzednim zgłoszeniu i za dodatkową opłatą).

W obu przypadkach ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia w UG w Łubiance pokój nr 5 lub pod tel. 508 221 398.

 

                                                                  Tadeusz Wierzbowski

GOPS INFORMUJE

Informujemy, że od dnia 19 czerwca br. można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  odbierać formularze  do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2006/2007.

 

                                                                                   Anna Filus

MOŻESZ UNIKNĄĆ ZATRUĆ POKARMOWYCH

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu w związku ze zbliżającym się latem, a co za tym idzie podwyższonymi temperaturami przesyła informacje dotyczące podstawowych zasad higieny oraz przechowywania żywności, które mają pomóc nam w unikaniu zatruć pokarmowych. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Oto podstawowe zasady sprzyjające zdrowiu:

1.      Starannie myj ręce, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed przygotowaniem i spożywaniem posiłków, po dotykaniu pieniędzy.

2.      Przechowuj żywność łatwo psującą się w niskiej temperaturze (szczególnie potrawy z dodatkiem majonezu, ciasta z kremem, lody oraz inne rozdrobnione produkty).

3.      Nie zamrażaj powtórnie raz rozmrożonej żywności.

4.      Dokładnie myj owoce i warzywa.

5.      Dbaj o czystość pomieszczeń i sprzętu kuchennego.

6.      Kupuj żywność z wiadomego i pewnego źródła, sprzedawaną w sposób higieniczny i w odpowiednich warunkach.

7.      Przechowuj osobno  surowce i produkty gotowe do spożycia (np. mięso i wędliny).

Najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych są potrawy przygotowane na bazie jaj, takie jak: sernik na zimno, kremy, befsztyk tatarski oraz różnego rodzaju sałatki, wyroby w galarecie, pasty mięsne i rybne. Jaja przed użyciem należy umyć i wyparzać przez 10 sekund, a następnie umyć ręce chroniąc produkty przed wtórnym zakażeniem.

 

                                                             Mirosława Rozwadowska
MINIOLIMPIADA SPORTOWA W ZAMKU BIERZGŁOWSKIM

Koło Gospodyń Wiejskich i Rada  Sołecka z Zamku Bierzgłowskiego serdecznie zapraszają  wszystkie dzieci z terenu gminy wraz z dziećmi specjalnej troski na miniolimpiadę sportową pod hasłami  „SPORT NA WESOŁO” i „POWITANIE WAKACJI”, która odbędzie się dniu 25 czerwca(niedziela) 2006 roku o godzinie 13.00  na boisku w Zamku Bierzgłowskim. W bogatym programie m.in. występy zespołów wokalnych, przejażdżka bryczką wokół zamku, konkurencje sportowe i inne atrakcje. Przewidujemy upominki dla każdego dziecka. Nie zabraknie smakołyków przygotowanych przez panie z KGW. Serdecznie zapraszamy!!!

 

                                                                            Elżbieta Iwicka<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Z CENTRUM, KULTURY I BIBLIOTEKI

Finał Gminnych Rozgrywek Piłkarskich<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Wszystkich kibiców i fanów piłki nożnej informujemy, że turniej finałowy Gminnych Rozgrywek Piłkarskich zostanie rozegrany 25 czerwca o godz. 13.00 na boisku w Bierzgłowie. Impreza zapowiada się niezwykle ciekawie – zapraszamy do kibicowania. Będzie to wspaniała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, całymi rodzinami i w gronie przyjaciół, a jednocześnie - mamy nadzieję - niezapomniane piłkarskie przeżycie).    

Wakacje tuż tuż

 Rok szkolny jeszcze  trwa, jednak coraz częściej myślami jesteśmy przy wakacjach. Jak w poprzednich latach, przewidujemy szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Odbędą się ciekawe zajęcia artystyczne i sportowe, ogniska, dyskoteki oraz wycieczki. Bliższe informacje podane będą najpóźniej na początku lipca kurendą do wszystkich mieszkańców, rozwieszone zostaną też plakaty na tablicach informacyjnych. Program jest w trakcie przygotowań, wszystko wskazuje na to, że szykują się odjazdowe wakacje.

Mistrzostwa Gminy Oldboy’ów w Piłce Nożnej

Nasza propozycja - Mistrzostwa Gminy Oldboy’ów cieszy dużym zainteresowaniem. Wiemy na pewno że kilka drużyn czyni już przygotowania do turnieju.  Przypominamy, że do gry będą dopuszczeni zawodnicy na stałe mieszkający w naszej gminie, urodzeni w 1971 roku i starsi. Drużyny liczą 8 osób. Mistrzostwa odbędą się 2 lipca na boisku w Bierzgłowie o godz. 13.30. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 czerwca. Zapraszamy do udziału i gorącego dopingu.

Piękny ogród

Przypominamy o konkursie na „ Najpiękniejsze Ogrody Gminy Łubianka”. Ogrody do konkursu można zgłaszać tylko do 16 czerwca (włącznie) w Centrum Kultury w Łubiance.

 

                                              Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą  w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00.  tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:

Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl http://www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️