Informator Gminny - Nr 11/2005 (136)

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

GMINNE EUROPOTYCZKI – RELACJA Z BRUKSELI

4 października 2005 roku odbył się konkurs pod hasłem „Gminne Europotyczki”, w którym uczniowie z gimnazjów w Brąchnowie oraz Łubiance mieli  możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej, regionu, samorządu terytorialnego oraz znajomości języka angielskiego. Nagrodę dla dwóch laureatów – wyjazd do Brukseli- ufundował Wójt Gminy, pan Jerzy Zająkała. Konkurs zorganizowali pan Jacek Zywert oraz pani Elżbieta Zglinicka – nauczyciele Zespołu Szkół w Łubiance. Po konkursowych zmaganiach okazało się, że stolicę Unii Europejskiej będą mogły zwiedzić Agnieszka Karwecka i Magdalena Śliwińska. 11 października, po przejechaniu 1200 km dziewczęta wraz z panem Wójtem i panią Elżbietą Zglinicką -opiekunką gimnazjalistek, dotarły do Brukseli. Program wyjazdu był bardzo bogaty. Dziewczęta uczestniczyły w posiedzeniu grupy politycznej Union for Europe of the Nations- European Allience, której członkiem jest pan Wójt. Jak się potem okazało były pierwszymi przedstawicielkami gimnazjum, które miały taką możliwość.  Obejrzały również budynek Komitetu Regionów „od  środka”, a także spotkały się z administratorem grupy politycznej, panią Bogną Rodziewicz. W czasie prezentacji mogły zapoznać się ze strukturą, kompetencjami i zadaniami Komitetu Regionów. Uczestniczki wyjazdu odwiedziły  również siedzibę Komisji Europejskiej  i na telebimie obejrzały fragment posiedzenia plenarnego. Nie zabrakło oczywiście pamiątkowych zdjęć przed budynkiem Parlamentu Europejskiego. Pobyt w Brukseli dał gimnazjalistkom nie tylko możliwość poznania miejsc związanych z  instytucjami unijnymi, ale również obejrzenia najciekawszych zakątków miasta. Dziewczęta odwiedziły Muzeum Historii Naturalnej, katedrę św. Michała, widziały Pałac Królewski i Pałac Sprawiedliwości, a z kopuły bazyliki Sacre - Coeur mogły podziwiać przepiękną panoramę Brukseli. Agnieszce i Magdzie bardzo spodobał  się również Grand Place, główny plac miasta z ratuszem, którego fasadę zdobią późnogotyckie rzeźby, a na 91-metrowej wieży znajduje się figura św. Michała, patrona miasta. Plac otoczony jest przepięknymi kamienicami. Szkoda tylko, że nie można było obejrzeć słynnego dywanu kwiatowego, który rozkładany jest na placu tylko w każdym parzystym roku. Jedna z uliczek odchodzących od placu prowadzi do Manneken Pis – fontanny z figurą chłopca, która jest symbolem Brukseli. Olbrzymia ilość sklepików kusiła  uczestniczki wycieczki różnorodnością pamiątek. Dziewczęta kupiły, między innymi, tradycyjne czekoladki, a także słynne brukselskie koronki. Pobyt gimnazjalistek w Belgii obfitował w różnego rodzaju niespodzianki- jedną z nich było przedłużenie wycieczki i możliwość zwiedzenia trzeciego co do wielkości miasta w Belgii- Liege. Tu najbardziej podobała się katedra św. Pawła i ratusz. Najciekawsze miejsca utrwalone zostały na fotografiach, więc po powrocie były doskonałą pomocą, by podzielić się wrażeniami z rodziną oraz koleżankami i kolegami w szkole. Tego typu wyjazdy dają niepowtarzalną okazję do poznania nowych miejsc i ludzi, kultury i tradycji innego narodu, jak również praktycznego wykorzystania języka obcego. Są motywacją dla młodzieży do dalszej pracy i angażowania się w działalność wykraczającą poza obowiązki szkolne. Laureatki konkursu zdobyły swoją wiedzę na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego oraz na spotkaniach Klubu Europejskiego i Koła Języka Angielskiego.

Elżbieta Zglinicka

WARTO SPRÓBOWAĆ

W serii artykułów o tym tytule będziemy prezentować Państwu ciekawe inicjatywy obywatelskie, jakie zrealizowano w kraju w oparciu o środki z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że lektura tych artykułów zaowocuje w przyszłości realizacją ciekawego pomysłu na terenie naszej gminy. Dzisiaj przedstawiamy projekt, jaki zrealizowały Panie z  Klubu Nowoczesnej Gospodyni ze wsi Czarnowo woj. mazowieckie. Wygrana dotacja w konkursie wyniosła 10 tys. Za te pieniądze 40 gospodyń otrzyma podstawowe stado kur rasy zielononóżka kuropatwiana, pozwalające na jego systematyczne powiększanie. Ponadto stworzona zostanie kolekcja lokalnych, ginących odmian roślin ozdobnych, a na jej bazie powstaną ogrody kwiatowe, z których w przyszłości pozyskiwane będą nasiona do sprzedaży. Uczestniczki projektu stworzą system sprzedaży kwiatów i roślin ozdobnych oraz ich nasion, a także jaj pochodzących od kur zielononóżek, które dzięki niskiej zawartości cholesterolu są bardzo poszukiwane na rynku. Dochód ze sprzedaży produktów zasili budżety rodzinne, oraz pozwoli na dalszy rozwój produkcji. Czekamy na Państwa pomysły, pytania i uwagi pod  tel.678-83-95, lub 678-86-98 Centrum Kultury w Łubiance.                                      

Wiesław Żyłkowski

MAMY PIENIĄDZE NA DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY

Świetlica Terapeutyczna uczestniczyła w  konkursie na realizację zadania „Doposażenie wiejskich świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży” organizowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Jak się okazało z pozytywnym skutkiem. Przyznano nam maksymalną kwotę jaką można było  uzyskać. Dodatkowo Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zasiliła nas  dotacją 2500 zł. Powyższy budżet pozwoli na zakup dwóch zestawów komputerowych, biurek, krzeseł obrotowych, DVD, odtwarzacza CD, stołu do tenisa i  piłkarzyków, nowe gry planszowe, materiały plastyczne oraz meble, które pozwolą na dostateczne zadbanie o wymienione rzeczy. Dzięki tak wyposażonej świetlicy dzieci i młodzież będą mogły bardziej atrakcyjnie wypełnić popołudniowy czas wolny. Czeka nas sporo  pracy z przystosowaniem  pomieszczenia, ale będziemy starali się o to, aby jeszcze w tym roku świetlica funkcjonowała w nowym  wizerunku.

Beata Prowadzisz

CZY BĘDZIE PRZEDSZKOLE?

Czy jest zapotrzebowanie na utworzenie przedszkola w naszej gminie, okaże się na zebraniu 15 grudnia br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Łubiance. Pierwszym i najważniejszym wskaźnikiem będzie liczba rodziców przybyłych na spotkanie. Na zebraniu przedstawimy kilka propozycji organizacji przedszkola i przypuszczalne koszty przypadające na jedno dziecko, po czym odbędzie się głosowanie. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”. 

Zarząd Stowarzyszenia „Przyszłość”

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

„Amnestia” dla ptaków domowych
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel złagodził przepisy dotyczące zapobiegania grypie ptasiej. Od 9 listopada br. kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie oraz inne bezgrzebieniowe, gołębie, bażanty i kuropatwy mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni (np. na terenie podwórza). Jednakże karmienie i pojenie ptaków domowych musi odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków.
Zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii

Od dnia 1 stycznia 2006 r. obowiązywać będą w Polsce przepisy UE określające wymagania dotyczące higieny pasz. Zgodnie z nimi, wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu lub dystrybucji środków żywienia zwierząt zobowiązane są do w/w dnia powiadomić właściwego terytorialnie dla miejsca prowadzenia działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dotyczy to m.in. gospodarstw rolnych. Odpowiednie druki zgłoszeń są dostępne w UG w Łubiance – w  Referacie Rolnictwa OŚiBP.
Płatności bezpośrednie od 1 grudnia 2005
Według oświadczenia Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, płatności bezpośrednie (dopłaty obszarowe)  będą przelewane na konta bankowe rolników od dnia 1 grudnia br. W pierwszej kolejności otrzymają je rolnicy w tych powiatach, w których wystąpiła w tym roku klęska suszy.
Realizacja zadań GSW w Łubiance
Gminna Spółka Wodna w Łubiance zakończyła sezon prac konserwacyjno – naprawczych urządzeń melioracji szczegółowych. Roboty wykonano zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 18.03.2005 i obejmowały one  między innymi:
1. Ręczne koszenie skarp i dna rowów oraz chemiczne niszczenie chwastów na długość 30.180 mb.
2. Mechaniczne odmulenie rowów koparką  „Waryński” na długość 6.080 mb.
3. Naprawę awarii melioracyjnych w ilości 17 sztuk.
Kurs chemizacyjny
Rolnicy, którzy nie posiadają aktualnego zaświadczenia uprawniającego do wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin mogą zapisywać się w Urzędzie Gminy w Łubiance (Referat Rolnictwa, OŚiBP) w celu odbycia kursu chemizacyjnego.

Tadeusz Wierzbowski

KLUB MARATOŃSKI „TRUCHCIK” ŁUBIANKA W MARATONIE POZNAŃSKIM

W dniu 16.10.2005r. zawodnicy Klubu Maratońskiego „Truchcik” Łubianka uczestniczyli w Maratonie Poznańskim w biegu głównym na dystansie 42,195 km oraz w biegach towarzyszących na dystansach: 10,6 km oraz 5,3 km. Wyniki osiągnięte przez wszystkich zawodników są następujące: w biegu maratońskim na pozycji 117 z czasem 2.58.58 do mety dobiegł Mariusz Trzeciak z Pigży. Biorąc pod uwagę iż był to dopiero drugi przebiegnięty maraton tego zawodnika to wynik osiągnięty należy uznać za rewelacyjny. 117 miejsce na 2,5 tysiąca startujących mówi samo za siebie. Kolejni nasi reprezentanci to Zbigniew Ordon z Łubianki, który osiągnął czas 3.38.26 i zajął miejsce 709 oraz Andrzej Zasacki z Pigży, który zakończył maraton z czasem 3.46.11 na miejscu 871.W Biegu Przemysła Marcin Banaszek – KM „Truchcik” Łubianka z czasem 39.01 zajął 76 miejsce. Kolejne miejsca zajęli Adam Kachniarz – 94 miejsce, Bartosz Wiligalski – 95 miejsce, Piotr Marunowski – 110 miejsce, Bartłomiej Kudliński – 178 miejsce. W biegu łącznie wystartowało  270 zawodników. W Biegu Maltańskim wśród 20 kobiet  9 miejsce z czasem 24.38 zajęła Agnieszka Matłosz – KM „Truchcik” Łubianka. Kolejne miejsca zajęły Agata Walter – 10 miejsce i Ola Lewandowska 13 miejsce. W  tym samym biegu wśród 60 mężczyzn Szymon Tutak  - KM „Truchcik” Łubianka z czasem 20.20  zajął 17 miejsce. Kolejne miejsca zajęli Mateusz Kuk – 19 miejsce, Marcin Zalewski – 24 miejsce, Tomasz Kozieł – 29 miejsce i Arkadiusz Janiszewski – 31 miejsce.

Andrzej Sierocki

X EDYCJA GRAND PRIX - ŁUBIANKA CROSS

W dniu 27.10.2005 r. odbyła się X edycja Grand Prix - Łubianka Cross o Puchar Wójta Gminy Łubianka. Na starcie do Biegu Głównego na dystansie 8 km stanęło 65 zawodników i zawodniczek. Do biegów młodzieżowych na dystansach 2 i 4 km zgłosiła się rekordowa liczba 80 uczestników głównie z terenu Gminy Łubianka reprezentując Gminne Szkoły Podstawowe i Gimnazja. Zwycięzcą Biegu Głównego na dystansie 8 km został Tomasz Drąg reprezentujący Klub Maratoński „TRUCHCIK” Łubianka z czasem 27.45 min (rekord trasy),  za nim do mety dobiegł reprezentujący TKKF „Rekreacja” Toruń Sławomir Szumski, a na trzeciej pozycji uplasował się zawodnik Klubu „Start Brzozówka” Krzysztof Góralski. Kolejne miejsca odpowiednio zajęli: czwarte Arkadiusz Piwoński XIII LO Toruń, piąte Tomasz Strzyżewski IV LO/MKL Toruń i Mariusz Trzeciak KM „TRUCHCIK” Łubianka. W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Karolina Korczyńska reprezentująca Klub „Biegusek” Toruń, jako druga na metę wbiegła Ewa Kowalska „Torec Toruń”, a trzecia linię mety przekroczyła Anna Arseniuk z Górska. W biegu młodzieżowym na dystansie 4 km poza konkurencją okazał się Łukasz Małek z Torunia z czasem 14.49 min, a  kolejne miejsca zajęli Szymon Tutak oraz Mateusz Kuk obaj z Gimnazjum w  Łubiance. Wśród dziewcząt z wyraźną przewagą do mety dotarła Agnieszka Matłosz z czasem 19.29 min., Agata Walter na drugiej pozycji, a  trzecia na mecie zameldowała się Adrianna Król-  wszystkie z   Gimnazjum w Brąchnowie. Po X edycjach Grand Prix - Łubianka Cross klasyfikacje prezentują się następująco:
- Mężczyźni: 1. Tomasz Strzyżewski – IV LO/ MKL Toruń  2. Mieczysław Kociucki – LKS Start Brzozówka  3. Piotr Bętkowski – „Biegusek” Toruń  4. Stefan Kamiński – TKKF Rekreacja Toruń  5. Mariusz Trzeciak – KM „TRUCHCIK” Łubianka  6. Arkadiusz Piwoński – XIII LO Toruń
- Kobiety: 1. Karolina Korczyńska – „Biegusek” Toruń  2. Ewa Kowalska – „Torec  Toruń” 3. Alina Podbielska – TKKF Rekreacja Toruń  4. Anna Arseniuk – Górsk  5. Longina Korczyńska – „Biegusek” Toruń 6. Agnieszka Korczyńska – „Biegusek” Toruń.
W ramach Grand Prix Szkół Gminy Łubianka zanotowano następujące wyniki: Szkoły Podstawowe – chłopcy (dystans 2 km)1. Patryk Jankowski – Szkoła Podstawowa w Wybczu 2. Paweł Zarzycki – UKS „Pigża” 3. Adrian Dziewa – UKS „Bałagany” 4. Damian Olech – Szkoła Podstawowa w Wybczu  5. Kamil Hopke – Szkoła Podstawowa Warszewice 6. Mateusz Lubawiński – Szkoła Podstawowa w Wybczu. Szkoły Podstawowe – dziewczęta (dystans 2 km) 1. Angelika Kurkowska – Szkoła Podstawowa w Łubiance  2. Alina Walter – Szkoła Podstawowa w Łubiance 3. Daria Noworacka – Szkoła Podstawowa w Łubiance 4. Magda Stec – Szkoła Podstawowa w Łubiance. Gimnazja – chłopcy (dystans 4 km)  1. Szymon Tutak – Gimnazjum Łubianka  2. Mateusz Kuk – Gimnazjum Łubianka 3. Marcin Zalewski – Gimnazjum Łubianka  4. Sławomir Banaszek – Gimnazjum Brąchnowo 5. Paweł Basa – Gimnazjum Łubianka 6. Tomasz Kozieł – Gimnazjum Łubianka. Gimnazja – dziewczyny (dystans 4 km) 1. Agnieszka Matłosz – Gimnazjum Brąchnowo  2. Agata Walter – Gimnazjum Brąchnowo  3. Adrianna Król – Gimnazjum Brąchnowo 4. Ola Lewandowska – Gimnazjum Brąchnowo 5. Milena Banaszek – Gimnazjum Brąchnowo 6. Iwona Zegan – Gimnazjum Brąchnowo.
Kolejna edycja Grand Prix – Łubianka Cross odbędzie się w dniu 11 grudnia 2005. Start do biegów nastąpi o godzinie 13.00 z dziedzińca zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim. Biuro zawodów przyjmuje zapisy do biegów do godziny 12.00. Szczegółowe wyniki wszystkich dotychczasowych edycji Grand Prix Łubianka Cross na stronie www.lubianka.pl. Osoba prowadząca Andrzej Sierocki tel. 0502559123

Andrzej Sierocki

GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM

W listopadzie odbyła się pierwsza edycja cyklu Grand Prix Gminy Łubianka w Tenisie Stołowym. Wystartowało 17 zawodników z całego powiatu toruńskiego. Wyniki pierwszego turnieju: I m. Sebastian Iwanicki z Przeczna, II m. Paweł Polikowski z Chełmży, III m. Dariusz Klawiński z Chełmna, IV m. Wiesław Żyłkowski z Brąchnowa, V m. Sławomir Trzymkowski z Torunia, VI m. Zbigniew Strzyżewski z Chełmży. Kolejna edycja Grand Prix odbędzie się w Szkole Podstawowej w Pigży 7 grudnia o godz. 18.00. Zapraszamy.

Sławomir Trzymkowski

ZAKOŃCZENIE SEZONU PIŁKARSKIEGO 2005

Zakończyły się rozgrywki ligowe Kujawsko -Pomorskiego Związku Piłki Nożnej sezonu 2005/2006- runda jesienna. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nich młodzi piłkarze Gminnego Klubu Sportowego SPARTA Łubianka, którzy w klasie juniorów młodszych zajęli 3-cie miejsce. Spośród rozegranych 9 spotkań wygrali 6,zremisowali 1 oraz ponieśli 2 porażki. W poszczególnych meczach uzyskano następujące wyniki- GKS-Pomorzanin2:0, GKS-Saturn Ostrowite 3:1 ,GKS-Sokół Radomin 3:1 GKS-TKP Toruń 2:6 ,GKS-Victoria Czernikowo 1:1 ,GKS-Drwęca Golub-Dobrzyń 3:4 ,GKS-Flisak Złotoria 2:1 ,GKS-Legia Chełmża 5:4 ,GKS-Mustang Ostaszewo 3:1.Bramki zdobyli: Piotr Pouch 10, Szymon Tutak 6, Krzysztof Elsner 4,Dawid Długoborski 1,Przemysław Jakóbczak 1,Mariusz Dwojacki 1, Mateusz Osiński 1.Ponadto w zespole grali: Michał Wróbel (kapitan) ,Adam Wiśniewski, Emil Kluska, Łukasz Jankowski, Damian Gładyszewski, Patryk Witkowski, Kamil Rzeżnik, Bartosz Mierzejewski, Arkadiusz Janiszewski, Paweł Basa, Artur Mądraszewski. Największym pechowcem zespołu okazał się Karol Laskowski, który w turnieju wakacyjnym złamał nogę i nie mógł grać przez całą rundę jesienną. Koledzy liczą, że wiosną Karol będzie trenował razem z nimi. We wrześniu nasi piłkarze wzięli udział w wycieczce do Bydgoszczy, gdzie kibicowali reprezentacji Polski do lat 16 podczas meczu z Norwegią w eliminacjach do mistrzostw Europy, wygranego przez naszych piłkarzy 2:0. Mecz odbył się przy sztucznym świetle, co na wszystkich zrobiło duże wrażenie. Po ostatnim meczu ligowym przy  wspólnym ognisku biesiadowali piłkarze, działacze i sympatycy naszego klubu wspominając jakże udany dla nas sezon. Dziękuję wszystkim za okazywaną pomoc i wyrazy sympatii, bez których nie byłoby możliwe branie udziału w rozgrywkach ligowych. Zachęcam chłopców urodzonych w roku 1991,92 i 93 do wstąpienia do naszego klubu.                   

Roman Blachowski

„NA MAŁYSZA” PO RAZ PIĄTY

Od 2002 r. mieszkańcy naszej gminy skutecznie kibicują Adamowi Małyszowi i jego kolegom podczas rozgrywanych w Zakopanem zawodów o Puchar Świata w Skokach Narciarskich. W dniach 27-29 stycznia 2006 r. odbędzie się ponownie wyjazd do zimowej stolicy Polski. Koszt udziału w nim wyniesie ok. 300 zł od osoby, w tym: przejazd komfortowym autokarem, 2 bilety wstępu na Stadion pod Krokwią, 5 posiłków, 2 noclegi. Dodatkowo tym razem będzie można (również za dodatkową opłatą) zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego w Zubrzycy Górnej na Orawie, Stary Smokovec – kurort w Tatrach Słowackich (wymagane aktualne paszporty lub dowody osobiste), a także odbyć atrakcyjną przejażdżkę saniami w Dolinie Kościeliskiej. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia programu wyjazdu. Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji biletów wstępu na konkursy skoków oraz noclegów, chętni do uczestniczenia w wyjeździe proszeni są o zgłoszenie się w UG w Łubiance (pokój nr 5) i uiszczenia wpłaty 100 zł od osoby do dnia 30 listopada br.

Tadeusz Wierzbowski

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

IX Bieg Niepodległości
Dużym sukcesem organizacyjnym zakończył się IX Bieg Niepodległości. Zarówno w biegu głównym jak i w biegach dziecięcych i młodzieżowych zanotowano rekordy frekwencji. Malowniczą trasę biegu głównego z Łubianki przez Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowki do Pigży pokonało 295-ciu zawodników i zawodniczek. W biegach dziecięcych i młodzieżowych które rozegrane zostały wokół Szkoły Podstawowej w Pigży i na części trasy biegu głównego wystąpiło ponad 200 młodych biegaczy. Łącznie więc w całej imprezie wzięło udział ponad pół tysiąca osób, w tym   Tomasz Drąg z Chełmna- wielokrotny mistrz maratoński i obecny trener Klubu Maratońskiego „Truchcik” oraz Poseł na Sejm RP pan Antoni Mężydło, będący w tak dobrej formie, że udało mu się o kilka sekund wyprzedzić pana Wójta Jerzego Zająkała, który, jak wiadomo, jest wielokrotnym uczestnikiem i zagorzałym fanem biegów. Na sukces imprezy zapracowały z pewnością wcześniejsze edycje Biegów Niepodległości, Biegów Samorządowych i cyklu Grand Prix organizowanych na terenie gminy Łubianka. Rywalizacja sportowa przebiegała pod dyktando zawodników już przed startem typowanych do zwycięstwa –Tomasza Drąga, Błażeja Brzezińskiego- młodego super talentu lekkoatletycznego z Bydgoszczy i Marka Wojtasa z Tucholi zwycięzcy z lat 2002-2003. Faworyci nie zawiedli – zwyciężył z czasem 34min.50 s. Tomasz Drąg, drugi był Błażej Brzeziński, trzeci Kamil Poczwardowski ze Szczutowa, czwarty Marek Dzięgielewski z Płońska a dopiero piąty Marek Wojtas. Wyniki w pozostałych kategoriach: - generalna kobiet:   I miejsce Agnieszka Lewandowska z Wąbrzeźna, II miejsce Ewa Kowalska, III miejsce Alicja Rybińska z Damasławka; wiekowa od 16 do 19 lat: I m. Błażej Brzeziński z Bydgoszczy, II m. Łukasz Szabelski z Brodnicy, III m. Remigiusz Białka z Inowrocławia; wiekowa do 29 lat: I m. Tomasz Drąg z Chełmna, II m. Kamil Poczwardowski ze Szczutowa, III m. Michał Brzeziński Bydgoszczy; wiekowa do 39 lat: I m. Marek Wojtas z Tucholi, II m. Grzegorz Maczyński z Bydgoszczy, III m. Cezary Bińkowski z Ostromecka; wiekowa do 49 lat: I m. Marek Dzięgielewski z Płońska, II m. Janusz Woźniak z Torunia, III m. Eugeniusz Suchomski z Laskowic Pomorskich; wiekowa do 59 lat: I m. Marek Czuk z Torunia, II m. Andrzej Burek ze Szczecina, III m. Ryszard Dembkowski z Torunia; wiekowa od 60 lat: I m. Henryk Witt z Torunia, II m. Kazimierz Leśniewski z Torunia, III m. Wiesław Guziejewski z Włocławka; mieszkańcy gminy Łubianka (kobiety): I m. Dorota Szumska z Wybczyka, II m. Aleksandra Staniszewska z Łubianki; mieszkańcy gminy Łubianka (mężczyźni): I. m. Mariusz Trzeciak z Pigży, II m. Zbigniew Ordon z Łubianki, III m. Adam Kachniarz z Pigży. Przyznano również nagrodę specjalną dla najstarszego uczestnika biegu – otrzymał ją już po raz kolejny 82-letni Jerzy Prejzner z Torunia. W biegach towarzyszących rywalizacja był równie zacięta - potencjalni uczestnicy Biegów Niepodległości w najbliższych latach błysnęli nie tylko frekwencją ale i wysokim wynikiem sportowym. W poszczególnych kategoriach najlepszymi okazali się ( miejsca I-III) – kat. do lat 6-ciu (dziewczynki): Buczkowska Sara z Trzebcza, Bartosińska, Weronika z Trzebicza, Soińska Daria z Inowrocławia, (chłopcy): Hencel Michał z Lipna, Purcelewski Wiktor z Pigży, Kowalski Adrian z Pigży; kat. 7-9 lat (dziewczynki): Zięba Jagoda z Bruków, Kowalska Monika z Łubianki, Dybowska Agata z Wytrębowic, (chłopcy): Kociewski Szymon Bruki, Jeżewski Mikołaj z Wałcza, Markowski Jakub z Torunia; kat. 10-12 lat (dziewczynki): Ciechanowska Iwona z Kowalewa, Krzemińska Magda z Bruków, Karnas Kinga z Solca Kujawskiego, (chłopcy): Karnas Tomasz z Solca Kujawskiego, Ciepliński Jakub z Mlewa, Komur Mateusz z Bruków; kat. 13-15 lat (dziewczynki): Hara Karolina z Podwieska, Jeżewska Maria z Chełma, Szczurek Ewa z Bruków, (chłopcy): Żurowski Marcin z Dubielna, Falkowski Damian z Kowalewa, Urtnowski Łukasz z Podwieska; uczestnicy cyklu Grand Prix kat. szkoła podstawowa (dziewczynki): Alina Walter, Daria Noworacka, Angelika Kurkowska, (chłopcy) Patryk Jeżewski, Tomek Blachowski, Damian Olech; kat. gimnazjum (dziewczyny): Agata Walter, Agnieszka Matłosz, Ola Lewandowska. Już za rok kolejny dziesiąty – jubileuszowy Bieg Niepodległości. Mamy nadzieję, że po raz kolejny rekordowy. 
Zaczęli obiecująco
Od zwycięstwa rozpoczęli sezon 2005/2006 szachiści CK Łubianka w A-klasie Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. Pokonali MGOK Mrocza 4:0 – co prawda walkowerem ale zwycięzców się nie sądzi. Rywal na pewno był w zasięgu naszych zawodników w ubiegłym sezonie przegrał z CK Łubianka 1:5. Z kolei druga drużyna CK Łubianka w składzie: Adam Strzyżewski, Wiesław Żyłkowski, Karol Dwojacki, Jan Nowacki, Kajetan Noworacki, Magdalena Dwojacka zremisowała w swoim debiucie ze Zrywem Jeżewo 3:3. Kolejne spotkania nasze drużyny rozegrają na wyjeździe w niedziele 27 listopada.
Gminny Turniej Tenisa Stołowego
3 grudnia o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Pigży odbędzie się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. Rywalizacja przebiegać będzie w kilku kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli). Najlepsi zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami i pucharami. Zgłoszenia przyjmowane będą w Centrum Kultury lub bezpośrednio przed zawodami. Organizatorem turnieju jest Centrum Kultury w Łubiance i UKS Pigża.
Przypominamy o konkursie na legendę
Tematem konkursu jest legenda, bądź ciekawa historia związana z naszą gminą (poszczególnymi miejscowościami). Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz klas 1-3 szkół gimnazjalnych. Osobno oceniane będą prace indywidualne i prace zespołowe. W przypadku pracy zbiorowej dopuszcza się maksymalnie 3 autorów. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięskie prace opublikowane będą w informatorze gminnym i prasie lokalnej. Prace pisemne na kartkach formatu A-4 przyjmujemy do 30 listopada 2005 r. w Centrum Kultury w Łubiance. Rozstrzygnięcie konkursu do 9 grudnia 2005 r.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje wsparciem wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy zwracają się o  taką pomoc i według ustawy o pomocy publicznej tę pomoc powinni otrzymać. Jednak wśród nas żyją rodziny, które są w wyjątkowo trudnej sytuacji, a posiadane przez Ośrodek środki finansowe nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb takich rodzin. Właśnie dlatego zwracamy się do Państwa, ludzi dobrej woli, z prośbą o pomoc. Nie pozostawajcie obojętni wobec krzywdy takich rodzin a w szczególności wobec dzieci żyjących w tych rodzinach. One nie są niczemu winne i liczą na Wasze dobre serca. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny niepełnej, 4-osobowej, z terenu naszej gminy. Potrzebne są ubranka dla nowo narodzonego dziecka (do 12 m-cy) oraz piec do ogrzewania pokoju. Zarówno my, jak i matka, będziemy wdzięczni za pomoc i wsparcie. Kontakt: GOPS Łubianka  Tel: 678-82-17 wew. 34

Janusz Brzoska

Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Cieszy nas fakt, że wielu osobom udało się już pomóc!
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin prowadzony przez certyfikowanego instruktora terapii uzależnień działa od czterech lat przy Urzędzie Gminy w Łubiance i służy pomocą w każdą środę od godziny 14.00 do 18.00   tel. (0 56) 678-82-17
Wydawca:
Urząd Gminy
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18 fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl   http://www.lubianka.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️