Informator Gminny - Nr 8/2005 (133)

INFORMATOR GMINNY

Nr 8/2005 (nr kolejny 133)
Łubianka, dnia 17 sierpnia 2005 r.

ODNOWIONY URZĄD

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawnie prowadzimy prace remontowe budynku Urzędu Gminy w Łubiance. Wykonawcy części prac remontowych pozyskani w wyniku przetargu praktycznie zakończyli prace (wymiana stolarki, nowa instalacja centralnego ogrzewania, część prac budowlanych). Obecnie trwają prace wykończeniowe wykonywane przez grupę remontową utworzoną spośród mieszkańców naszej gminy. Grupa remontowa wykonała między innymi wszelkie prace elektryczne, ściany działowe pomiędzy pomieszczeniami biurowymi, sufity, podłogi, montaż stolarki wewnętrznej oraz prace malarskie. Przyjmujemy z radością fakt, że to właśnie mieszkańcy naszej gminy wykonali prace, które będą służyły zarówno obecnemu jak i przyszłym pokoleniom naszych mieszkańców. Z uznaniem obserwujemy zaangażowanie członków grupy remontowej i wysoką jakość wykonywanych prac. Prace remontowe z dużym zaangażowaniem koordynuje Mirosław Jakubski.
W dniu 1 września br. zostaną oddane do użytku pomieszczenia biurowe znajdujące się na I piętrze głównego budynku Urzędu. Będą w nich pracowali następujący pracownicy:
biuro nr 12 - Anna Przybylska (Sekretariat),
biuro nr 13 - Jerzy Zająkała (Wójt Gminy)
biuro nr 14 - Mirosława Plejer - Rozwadowska (Sekretarz Gminy),
biuro nr 16 - Marzena Klusek (sprawy działalności gospodarczej), Krzysztofa Zielińska (sprawy edukacji, zdrowia oraz kadrowe UG), płk Wiesław Majcherek (sprawy zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i wojskowej),
biuro nr 18 - Referat Gospodarki Przestrzennej, Zamówień, Inwestycji i Rozwoju; Piotr Skiba (Kierownik Referatu), Mirosław Bartnicki (podziały nieruchomości), Piotr Dembek (pozyskiwanie środków rozwojowych), Mirosław Jakubski (inwestycje i remonty), Jacek Murawski (warunki zabudowy), Andrzej Sierocki (sprawy drogownictwa, zamówienia publiczne).
Od sierpnia br. w odnowionej części parteru budynku pracują:
biuro nr 5 - Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy; Tadeusz Wierzbowski (Kierownik Referatu), Stanisław Deruś (melioracje i bezpieczeństwo pracy),
biuro nr 6 - Referat Księgowości, Podatków i Opłat; Ewa Piotrowska - Kędziora (Kierownik Referatu - Skarbnik Gminy),
biuro nr 7 - Referat Księgowości, Podatków i Opłat; Ewa Siemianowska (podatki i opłaty), Magdalena Walter (ewidencje, windykacja należności),
biuro nr 9 - Referat Księgowości, Podatków i Opłat; Krystyna Kozieł (Kasjer).
Zakończenie modernizacji budynku Urzędu (poza elewacją, którą planujemy na rok przyszły) przewidujemy w październiku br. Równocześnie przepraszamy za niedogodności w obsłudze, z którymi mieszkańcy mogą spotkać się w okresie zmian miejsca pracy pracowników. Będziemy starali się je minimalizować.

Jerzy Zająkała

DOŻYNKI GMINNE ’2005 W PRZECZNIE

W dniu 4 września br. odbędzie się Święto Plonów w Gminie Łubianka. Starostami Dożynek Gminnych będą: Danuta Chlebosz z Wybczyka i Mirosław Barnat z Dębin. Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą Dożynkową w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Przecznie o godz. 15.00. W kościele tym zakończono w sierpniu br. renowację barokowej podłogi drewnianej z końca XVII w., która jest unikatem w skali kraju. Po Mszy Św. nastąpi Biesiada Dożynkowa w świetlicy wiejskiej w Dębinach. Zainauguruje ją wystąpienie Wójta, przewidziane są także wystąpienia gości. W naszych dożynkach będą także uczestniczyli Jan Krzysztof Ardanowski – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Stanisław Golonka – Wójt Gminy Łososina Dolna, który przybędzie do nas wraz z Przewodniczącą Rady Gminy oraz innymi przedstawicielami tej partnerskiej gminy. Następnymi punktami rolniczych uroczystości będzie wręczenie odznaczeń, uhonorowanie projektantów i twórców wieńców dożynkowych oraz część artystyczna. Wójt Gminy serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w Dożynkach Gminnych, a na zakończenie biesiady wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Dębinach na poczęstunek, po którym nastąpi zabawa taneczna. W tym samym terminie wzorem lat poprzednich Gmina Łubianka będzie reprezentowana na Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie przez ok. 50 osób, a wieniec dożynkowy na to święto przygotuje Sołectwo Wybcz.

Tadeusz Wierzbowski

JUBILEUSZOWY, SETNY WYJAZD

Wyjazd mieszkańców gminy Łubianka na Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie do Częstochowy w dniu 4 września br. będzie setnym, zorganizowanym przez Urząd Gminy w Łubiance. Inicjatorem znakomitej większości z nich oraz bezpośrednim wykonawcą spraw organizacyjnych i programowych, można by rzec „duszą” wszystkich 99 dotychczasowych wyjazdów był pan Tadeusz Wierzbowski (aktualny kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy UG w Łubiance). Spośród organizowanych od 1992 r. wyjazdów 78 miało charakter  szkoleń rolniczych. Nasi rolnicy poszerzali swoją wiedzę fachową odwiedzając, m.in.:
- placówki naukowo-badawcze, w tym: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Instytut Zootechniki w Balicach, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Poznaniu-Strzeszynie, Hodowlę Roślin w Strzelcach, Hodowlę Ziemniaka w Zamartem, Zakład Doświadczalny Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze, Gospodarstwa Doświadczalne ATR Bydgoszcz w Mochełku i „Farol” w Falęcinie, Zootechniczne Zakłady Doświadczalne w Mełnie i Grodźcu Śląskim, Centrum Hodowlane „Agro-Wronie” we Wroniu, Stację Badawczą Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie i inne,
- zakłady przemysłu rolno-spożywczego, w tym: Zakłady Mięsne w Ostródzie-Morlinach i Grudziądzu, firmy: „Central Soya” w Osnowie, „LNB” w Kiszkowie, „Dolpasz” i „Pilmet” we Wrocławiu, „Agromet” w Brzegu, „BASF” i „Kongskilde” w Kutnie i in.,
- liczne gospodarstwa indywidualne o różnym profilu produkcji rolniczej na terenie kilku województw, m.in. zrzeszone w Lubawskim Towarzystwie Producentów Trzody w gminie Lubawa i wdrażające Polsko-Kanadyjski Program Mleczny w dawnym województwie siedleckim,
- cykliczne targi i wystawy rolnicze, takie jak: „Polagra” i „Polagra-Farm” oraz „Ferma Bydła” i „Ferma Świń i Drobiu” w Poznaniu, Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Warszawie, „Agro Show” w Więckowicach i Bednarach, „Euroferma” w Sielinku, „Agro-Tech” w Minikowie, „Ferma Bydła, Świń i Drobiu” w Olsztynie, „Dni Pola” w Lubaniu i Chrząstowie,
- Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie w łączności z Krajową Wystawą Rolniczą w Częstochowie.
Zorganizowano 8 zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla rolników, podczas których zrealizowano 56 punktów szkoleniowych w Niemczech (18), Danii (9), Francji (8), Holandii (7), Austrii (7), Szwecji (4), Szwajcarii (2) i Słowacji (1), przejazdem odwiedzając też Czechy, Luksemburg i Liechtenstein. W trakcie tych wyjazdów najczęściej wizytowano m.in.:
• indywidualne gospodarstwa rolne (27),
• zakłady przemysłu rolno-spożywczego (8),
• ośrodki szkoleniowe i szkoły rolnicze (4),
• Izby Rolnicze i związki rolników (4),
• instytucje naukowo-badawcze i hodowlane (4),
• spółdzielnie rolnicze (3) i in.
Wyjazdy zagraniczne były również dla ich uczestników okazją do ogólnego poznania krajów Europy Zachodniej, tj. standardu życia mieszkańców, organizacji pracy i funkcjonowania instytucji użyteczności publicznej, kultury, architektury, krajobrazów itd.
21 wycieczek o różnorakiej tematyce i celu było przeznaczonych dla ogółu lub określonych grup mieszkańców gminy Łubianka. Były to m.in. wyjazdy:
• rekreacyjne dla emerytów i rencistów (6),
• na Zawody o Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem (4),
• na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Błoniach w Krakowie (1) i „Śladami Jana Pawła II” (2),
• rekreacyjne i krajoznawcze krajowe i zagraniczne, w tym: do Lwowa, Kaliningradu, „Śladami Adama Mickiewicza i Elizy Orzeszkowej” na Białoruś, czy w Tatry Słowackie.
Z okazji przygotowania jubileuszowego, setnego wyjazdu w imieniu wspólnoty lokalnej naszej gminy wyrażam wielkie uznanie dla wspaniałej, pożytecznej i efektywnej pracy Pana Tadeusza Wierzbowskiego jako organizatora gminnych wyjazdów edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych. Organizując wyjazdy mieszkańców gminy Pan Tadeusz wspaniale łączy swoje wysokie zdolności organizatorskie z potrzebami i oczekiwaniami naszych mieszkańców.

Jerzy Zająkała

UDANY WYPOCZYNEK WAKACYJNY

W dniach od 3 do 12 lipca Gmina Łubianka gościła dzieci z Gminy Łososina Dolna (położonej niedaleko Nowego Sącza), łącznie  55 osób w tym 4 opiekunów. Uczestników kolonii w Łubiance powitał Wójt Jerzy Zająkała wspominając o początkach wzajemnej współpracy między naszymi gminami. W trakcie pobytu dzieci mieszkały w Zespole Szkół w Łubiance. Program ich wizyty przygotowany przez naszą Gminę był bardzo bogaty. Codziennie uczestnicy mieli różnego typu atrakcje: wyjazdy do Torunia między innymi połączone ze zwiedzaniem Starego Miasta, muzeów i planetarium. Obejrzeli również zabytki naszej Gminy: warownię krzyżacką w Zamku Bierzgłowskim, kościoły w Bierzgłowie i Biskupicach. Świątynie i zamek  wzbudziły w  dzieciach duże zainteresowanie, ponieważ w ich gminie tego typu budowle zabytkowe nie występują. Poznali Centrum Radioastronomii UMK w Piwnicach i tam ogromne wrażenie zrobił na nich potężny  radioteleskop i inne urządzenia służące do obserwacji nieba. Odbyła się także rywalizacja sportowa z naszą młodzieżą, w której nie wynik był najważniejszy, ale wspólna zabawa. Zawodnicy UKS „Bałagany” pokazali ćwiczenie związane z hokejem na trawie, a widzowie sami mogli się przekonać czy tak łatwo jest operować laską hokejową. Było przy tym wiele śmiechu i radości. Ponieważ pogoda w tym czasie sprzyjała, więc nie ma się co dziwić, że chętnie przebywali   nad jeziorem w Zalesiu. Byli także  na wyciecze w Gdyni, a tu  szczególne wrażenie na nich zrobił widok morza, gdyż większość dzieci  widziało je po raz pierwszy w życiu Zachwyceni byli także programem o ogniu, który obejrzeli w planetarium. Pobyt zakończyło ognisko w Zamku Bierzgłowskim, na którym pani Sekretarz Mirosława Plejer Rozwadowska wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy panem Janem Sierockim wręczyli  drobne upominki uczestnikom pobytu w Łubiance. Przybyłym gościom przedstawiony został krótki program artystyczny przygotowany dzieci , w którym dominowały pieśni góralskie. W dzień wyjazdu uczestnicy kolonii  w Łubiance serdecznie  podziękowali  Dyrektorowi Zespołu Szkół panu Jackowi Żebrowskiemu za przygotowanie zakwaterowania i panu Romanowi Dubickiemu za organizację pobytu i opiekę w jego trakcie. Dzieciom z Łososiny Dolnej pobyt w Łubiance tak się podobał, że chciały jeszcze tu zostać. Pani Halina Stanuch kierownik grupy naszych gości jak i pozostałe opiekunki były bardzo zadowolone z warunków  pobytu w Łubiance. Stwierdziły, że wypoczynek był bardzo udany i należy tę formę współpracy miedzy naszymi gminami kontynuować, a nawet poszerzyć. W tym samym czasie 51 uczniów szkół podstawowych naszej gminy (z Łubianki, Warszewic, Pigży, Wybcza) przebywało w otoczonej zielenią Tęgoborzy w gminie Łososina Dolna koło Nowego Sącza „... gdzie szum wiatru niesie zapach skoszonych traw i powiew wspomnień z dzieciństwa, gdzie lustra rzek i Jeziora Rożnowskiego odbijają w sobie błękit nieba, gdzie gościnni mieszkańcy uchylą serca wszystkim przybyłym...”. O tym zapewniał wójt gminy Łososina Dolna, pan Stanisław Golonka w przesłanym nam wcześniej folderze. Dziesięć dni spędzonych na terenie regionu nowosądeckiego utwierdziło nas w słuszności tychże słów. Zostaliśmy przyjęci przez samego pana wójta i przewodniczącą Rady Gminy- panią Barbarę Cetnarowską z typowo góralską gościnnością w Urzędzie Gminy. Tam mieliśmy możliwość obejrzeć Salę Tradycji oraz wystawę czasową poświęconą naszemu wielkiemu rodakowi- papieżowi Janowi Pawłowi II. Na Lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej mieliśmy okazję nie tylko zobaczyć startujące szybowce, ale także przebywać we wnętrzu innych samolotów. Wiele miejsc powiązanych jest tu z legendą, tak jak np. Kapliczka Św. Ducha w Łyczance, czy też zdobyta przez nas Góra Zamczysko (607 m n.p.m.) w Białowodzkim Rezerwacie, z której roztaczały się przepiękne widoki na góry. Odwiedziliśmy Rozlewnię Wód w Krynicy Zdrój, gdzie panie objaśniały nam właściwości lecznicze wybranych wód mineralnych oraz wskazywały ich pochodzenie. Ale zapewne większą atrakcją była dla dzieci wysoka zjeżdżalnia na Górze Parkowej. Rzeka Łososina, choć tak bardzo różniąca się od naszych rzek z powodu kamienistego dna i nieznacznej głębokości, dostarczyła dzieciom wiele radości i zabawy. Pod okiem przewodnika zwiedziliśmy w Zakopanem Muzeum Tatrzańskie, przeszliśmy Krupówkami oraz wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę. Zachwycaliśmy się po raz kolejny panoramą gór, szczególnie podczas zjazdu wyciągiem krzesełkowym z Butorowego Wierchu do Zakopanego. Niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich była wizyta u państwa Stanisławy i Władysława Kmiecików, którzy udostępnili nam zebrane przez siebie wykorzystywane dawniej różnego rodzaju wytwory pracy, chociażby takie jak: żarna, dzieże, skopki, maślnice, przetaki, drewniane misy itp. Rzeźby w drewnie wykonane przez panią Stanisławę, w tym także oryginalnie zdobione ule, świeżo wypieczony chleb z miodem przygotowany specjalnie dla nas przez państwa Kmiecików- wszystko to razem tworzyło atmosferę baśniowej krainy, w której z przyjemnością wszyscy chcieliby pozostać. Wielu wrażeń i widoków dostarczyła nam także wycieczka autokarowa Doliną Popradu, zwiedzanie Sądeckiego Parku Etnograficznego czy rejs statkiem po przepięknym Jeziorze Rożnowskim, a także występy gościnne zespołu ”Nawojowiacy” w strojach regionalnych po mszy w Kościele Św. Mikołaja w Tabaszowej. Choć pogoda nie zawsze nam sprzyjała, to wykorzystaliśmy to by wzajemnie poznać się z rówieśnikami z Tęgoborzy wspólnie organizując i bawiąc się podczas rozgrywek sportowych i dyskotek. Swoją wdzięczność za serdeczne przyjęcie i gościnę uczniowie wyrazili wobec pana Wójta pani dyr.- Zofii Cięciwy, pań sprzątaczek i kucharek oraz wszystkich innych poprzez wręczenie kwiatów, toruńskiego piernika oraz odśpiewanie przygotowanej przez siebie piosenki. Zachwycające krajobrazy, niezwykła gościnność, drewniane kościoły, owiane legendą kapliczki- wszystko to zachęca, by powrócić w tamte strony za rok!

Sylwia Obuszewska, Roman Dubicki

WYCIECZKA SENIORÓW

Gmina Łubianka już po raz siódmy organizuje wycieczkę przeznaczoną dla emerytów i rencistów naszej gminy. Tym razem w dniu 10 września br. (sobota) o godz. 7.20 sprzed Urzędu Gminy w Łubiance nastąpi wyjazd do Kwidzyna i Grudziądza. W pierwszym z tych miast zwiedzimy z przewodnikiem zabytkową katedrę i zamek biskupów historycznej diecezji pomezańskiej oraz na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych "Miłosna" odwiedzimy w towarzystwie przewodnika stadninę koni, a także odbędziemy przejażdżkę tramwajem konnym. W Grudziądzu przewidziano spacer z przewodnikiem po zabytkowym centrum miasta. Powrót ok. godz. 18.15. Cena uczestnictwa w wyjeździe wynosi 20 zł od osoby. Resztę kosztów organizacyjnych ponosi Gmina Łubianka. Osoby chętne do wyjazdu proszone są o zgłaszanie się do UG w Łubiance (Referat Rolnictwa OŚiBP). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisu.

Tadeusz Wierzbowski

Z CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Na zakończenie wakacji
Wakacje dobiegają końca, kończy się również program wakacyjny przygotowany przez instytucje z naszej gminy. Propozycja nasza do tej pory cieszy się dużym powodzeniem - byliśmy już kilka razy nad morzem, zwiedziliśmy Wielkopolskę, uczestniczyliśmy w odjazdowych imprezach artystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Do finału zmierza również liga wakacyjna o najlepszego sportowca i drużynę wakacji, w której regularnie uczestniczy ok. 80-ciu młodych sportowców. Ostatni etap rozgrywek zaplanowany jest na 22 sierpnia w Dębinach gdzie Na zakończenie wakacji
Wakacje dobiegają końca, kończy się również program wakacyjny przygotowany przez instytucje z naszej gminy. Propozycja nasza do tej pory cieszy się dużym powodzeniem - byliśmy już kilka razy nad morzem, zwiedziliśmy Wielkopolskę, uczestniczyliśmy w odjazdowych imprezach artystycznych i sportowo-rekreacyjnych. Do finału zmierza również liga wakacyjna o najlepszego sportowca i drużynę wakacji, w której regularnie uczestniczy ok. 80-ciu młodych sportowców. Ostatni etap rozgrywek zaplanowany jest na 22 sierpnia w Dębinach gdzie najlepsze drużyny zostaną nagrodzone pucharami i medalami.
Program zorganizowany jest przez Centrum Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną wraz z Filią w Dębinach, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość”, Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Świetlicę Terapeutyczną.
25-lecie powstania NSZZ Solidarność
Z okazji 25-rocznicy powstania NSZZ Solidarność – związku zawodowego i wielkiego ruchu społecznego , który przywrócił wolność Rzeczypospolitej , Centrum Kultury przygotowuje wystawę okolicznościową, której otwarcie nastąpi 31 sierpnia o godz. 10.00.           
Plan wakacji w Gminie Łubianka na okres od 18 sierpnia:
17.08 - dyskoteka dla dzieci i młodzieży (od godz. 16.00 do 20.00 otwarta dyskoteka dla dzieci i młodzieży; od 20.00 do 22.30 dyskoteka dla młodzieży od 14 do 18 lat) świetlica wiejska w Brąchnowie – wstęp 3 zł od osoby (zostanie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu do Rudnika dzieci z Oddziału Terapeutycznego
19.08 – ARTYSTYCZNY PIĄTEK – świetlica wiejska w Wybczyku godz. 11.00
22.08  SPORTOWY PONIEDZIAŁEK, boisko przy świetlicy wiejskiej w Dębinach – Finał rozgrywek o najlepszego sportowca i drużynę wakacji (wręczenie nagród, medali i pucharów dla najlepszych) godz. 11.00
23.08 ZABAWOWY WTOREK – zabawa taneczna dla dzieci przedszkolnych i klas 0-3 w Łubiance godz. 11.00
24.08 WYCIECZKOWA ŚRODA wyjazd do Torunia (kino, zwiedzanie starówki, piernikowy plac zabaw) godz. 9.00
25.08 INTEGRACYJNY CZWARTEK - „Palcem po mapie” Świetlica terapeutyczna w Łubiance (zabawy edukacyjne) godz. 11.00
31.08. godzina 10.00 otwarcie wystawy z okazji 25-rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
ZAPRASZAMY TAKŻE:
1) Na zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej, które odbywają się na małej sali Centrum Kultury w Łubiance codziennie od 11.00 do 15.00 z wyjątkiem dni wycieczkowych- zajęcia prowadzi pani Beata Prowadzisz.
2) Do czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej codziennie w poniedziałki, wtorki i czwartki od 13.00 do 18.00; środy i piątki od 12.00 do 15.00.
3) Na wakacje z książką we wtorki i czwartki od 14.00 do 15.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej
III Turniej Sołectw 
W niedzielę 28 sierpnia o godz.13.30 w Brąchnowie rozpocznie się Turniej Sołectw – coroczna rywalizacja o najlepsze sołectwo w gminie. Do wygrania są puchary, medale i pieniądze do budżetów wiejskich. Zawody przyciągają wielu kibiców dopingujących swojemu sołectwu i oczywiście drużyny złożone z mieszkańców poszczególnych wsi. Tegoroczna zmagania przebiegać będą w następujących konkurencjach: jazda na rowerze z jajem, sztafeta biegowa 4x1km, rzut jajem, przeciąganie liny kobiet i mężczyzn, rzuty karne kobiet, strzały piłką do celu, konkurs wiedzy o gminie i samorządzie, rzut gumiakiem i konkurs szachowy. Na końcową klasyfikację składają się punkty wywalczone w poszczególnych konkurencjach. Do walki staną zapewne wszystkie sołectwa w gminie Łubianka – Bierzgłowo, Biskupice Brąchnowo, Warszewice Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Przeczno, Wymysłowo, Pigża i Łubianka. Przygotowaniem drużyn zajmuje się bezpośrednio sołtys lub osoba przez niego wyznaczona. O obiektywny arbitraż na miejscu dba kolegium sędziowskie złożone z przedstawicieli każdego sołectwa biorącego udział w turnieju, które rozstrzyga najbardziej kontrowersyjne sytuacje. Oprócz głównej rywalizacji będzie wiele atrakcji towarzyszących. Imprezę zakończy zabawa taneczna tradycyjnie trwająca do białego rana. Zachęcamy by w turnieju uczestniczyły wszystkie sołectwa z naszej gminy. Szczegółowe regulaminy zostały przesłane na początku sierpnia do sołtysów. Organizatorem imprezy jest – Centrum Kultury w Łubiance i Sołectwo Brąchnowo- ubiegłoroczny triumfator Turnieju.

Anna Soczyńska, Paweł Puczkarski

ZAMEK BIERZGŁOWSKI

Z historii gminy, część 17

W  1903 r. Zamek Bierzgłowski nabyło państwo pruskie. W 1909 r. na majątku  były, między innymi, następujące budynki: dom mieszkalny, budynki gospodarcze, przybudówka, cieplarnia, dom ogrodniczy, szopy na narzędzia, owczarnia, stodoła z przybudowanym ustępem, obora i stodoła z przybudowanymi szopami, stajnia dla koni, budynek bramny itd. Wszystkie budynki miały wartość 2880 marek. W 1910 r. zbudowano dom dla robotników sezonowych.  W 1917 r. zbudowano spichrz, kurnik i stodołę. Do majątku należał też na folwarku trojak z oborą dla bydła, stodoła, owczarnia ze źrebiarnią oraz czworak z oborą i ustępem. We wsi znajdowała się także szkoła z oborą i ustępem. W roku 1908 powstała szkółka wiejska w Zamku Bierzgłowskim. W 1911 r. podjęto prace nad rekonstrukcją zamku bierzgłowskiego według wskazówek słynnego architekta i historyka sztuki, który zyskał duży rozgłos jako projektant i kierownik restauracji zamku w Malborku – Konrada Steinbrechta. Podczas tych prac rozebrano nadwyrężoną pożarem ścianę wewnętrzną kapitularza, zastępując ją nową ścianą z muru pruskiego i po zrekonstruowaniu, według istniejących śladów sklepienia refektarza, nakryto całość jednolitym dwuspadowym dachem ceramicznym. W 1919 r. majątkiem zarządzał Erwin Hasbach. We wsi było 3 posiadaczy, nadinspektor Jahn Karl, nauczyciel Eduard Neumann, rentier Otto Pöhler, leśniczy Hermann Schaffmann. Po podpisaniu traktatu wersalskiego na podstawie ustawy z 1920 r. właścicielem Zamku Bierzgłowskiego został Skarb Państwa Polskiego. W 1921 r. Zamek Bierzgłowski miał 17 budynków mieszkalnych, 246 ludności, (w tym 119 mężczyzn, 127 kobiet), 224 katolików, 22 ewangelików, 229 Polaków, 17 Niemców. Stopniowo następowała parcelacja majątku. W latach 1926 – 1935 powstało 38 osad. Obszar dworski Zamek Bierzgłowski zniesiono i połączono go z obwodem gminnym Bierzgłowo. W roku 1929 zamek przejęła w stanie wielkiego zaniedbania Stolica Biskupia w Pelplinie, początkowo jako dzierżawę, zaś cztery lata później, na własność. W skrzydle południowym, czyli w mieszkaniu byłego dzierżawcy, urządzono kilka pokoi dla przebywających tu co roku kleryków w czasie letnich wakacji. Biskup chełmiński urządził oprócz letniska dla kleryków, także dom wypoczynkowy dla duchowieństwa i diecezjalny dom rekolekcyjny dla wszystkich stanów. Postanowił przebudować skrzydło południowe zamku oraz dokonać rekonstrukcji skrzydła zachodniego, czyli dokończyć dzieła, rozpoczętego przez władze pruskie w 1911 r. W 1936 r., odbyło się otwarcie i poświęcenie odnowionego zamku. Na  uroczystość przybyło kilkudziesięciu zaproszonych gości, m. in. prymas Polski ksiądz kardynał Hlond, wojewoda pomorski minister Raczkiewicz, inspektor armii generał Bortnowski, dowódca Okręgu VIII generał Thommee, prezydent miasta Torunia, członkowie kapituły chełmińskiej i profesorowie seminarium duchownego z Pelplina, delegaci biskupi, kilku prałatów i proboszczów, oraz świeckich szambelanów papieskich. Udział wzięli także zaproszeni artyści, czynni przy rekonstrukcji zamku. Aktu poświęcenia dokonał gospodarz zamku biskup Okoniewski. W zamku miały odbywać się kilkudniowe serie rekolekcji od października aż do końca maja dla wszystkich stanów. Zamek obsługiwały siostry franciszkanki.
(Tekst opracowano na podstawie materiałów ze zbiorów Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Toruniu, opracowania naukowego Ryszarda Kowalskiego i dokumentacji Urzędu Gminy w Łubiance).


w następnym numerze ciąg dalszy

Hanna Wojnowska

ERRATA
Z przykrością informujemy, iż na łamach  lipcowego  Informatora Gminnego  (7/2005) pojawił się błąd w dacie pierwszej tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.  W części wydań udało nam  się skorygować tę pomyłkę, niemniej przepraszamy tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd. Jednocześnie informujemy, że prawidłowa data wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to 9 października 2005 roku. 
POSZUKUJEMY PRACY
Młoda i dyspozycyjna mieszkanka gminy Łubianka poszukuje pracy. Ukończony kurs kas fiskalnych, komputerowy oraz urządzeń biurowych. Język angielski w stopniu podstawowymi język  niemiecki w stopniu komunikatywnym. Praktyka w charakterze sprzedawcy konfekcji, również w sklepie spożywczym. Kontakt: 678-85-96, kom. O661-451-740
Wydawca:
Urząd Gminy 
Aleja Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
tel. 678-82-17; 678-82-18; fax. 678-82-19
e-mail: Lubianka@zgwrp.org.pl

drukuj całą stronę

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️