Nr 5/2009 (181)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Biuro Powiatowe ARiMR przedłuża czas pracy

Ze względu na zbliżający się końcowy termin przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych na rok 2009, który mija dnia 15 maja, Biuro Powiatowe ARiMR w Toruniu, ul. Rejtana 2-4 przedłuża czas pracy: w dniach 4-8 maja w godz. 600-2200, dnia 9 maja w godz. 815-1615, w dniach 11-13 maja w godz. 600-2200, w dniach 14-15 maja w godz. 600-2400. Po 15 maja wnioski będą przyjmowane, lecz wielkość płatności zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości dni zwłoki.

Dofinansowanie do utylizacji padłych zwierząt

Pomoc finansowa ARiMR do odbioru, transportu                       i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego gatunków: bydło, owce, kozy, świnie i konie oraz jego unieszkodliwienia zgodnie                    z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosił w terminie ustawowym do BP ARiMR padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej Agencji, czyli poniesie 100 % kosztów związanych z utylizacją zwierząt.

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw

W dalszym ciągu istnieje możliwość dopełnienia obowiązku ubezpieczenia plantacji roślin uprawnych na minimum 50 % powierzchni ogólnej upraw polowych od przynajmniej jednego ryzyka, np. od gradobicia. Ubezpieczenia prowadzą PZU, TUW i Concordia.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️