Nr 5/2009 (181)

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY

W dniu 17 kwietnia 2009r. odbyła się sesja absolutoryjna Rady Gminy Łubianka. W ramach sesji dokonano oficjalnego podsumowania wykonania budżetu gminy za rok 2008. Wójt Jerzy Zająkała przedstawił szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu informując, że dochody gminy  w minionym roku zostały osiągnięte w kwocie 15.324.507 zł., co stanowiło 99 % planu dochodów. Wójt przedstawił również wyniki wykonania planu wydatków. Budżet roku 2008 został zamknięty nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 433.000 zł. Wójt oraz Radni RG zgodnie uznali, że rok 2008 był okresem największych inwestycji w historii gminy Łubianka. Dzięki efektywnej współpracy naszej gminy z samorządem województwa kujawsko – pomorskiego, w której gmina Łubianka uczestniczyła także finansowo (łącznie ponad 1 mln. zł), została kompletnie przebudowana droga wojewódzka nr 553 łącząca gminę z Toruniem. Wójt podkreślił wielkie zaangażowanie Zarządu Województwa  z p. Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele, który przeznaczył na ten cel ponad 22 mln. zł. Pozostałe inwestycje naszej gminy zostały szczegółowo opisane w Informatorze Gminnym nr 1 ze stycznia br. Łączna wartość inwestycji wykonanych w gminie Łubianka w roku 2008 wyniosła ponad 28 mln. zł, w tym zaangażowanie województwa wyniosło ponad 22.000.000 zł.a gminy Łubianka ok. 6.000.000.  W czasie sesji Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Cywiński odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy, w których RIO jednoznacznie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Rzepka zapoznał obecnych z opinią Komisji w tej sprawie i przedstawił wniosek o udzieleni Wójtowi Jerzemu Zająkała absolutorium. W przeprowadzonym głosowaniu wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem wójtowi absolutorium. Wójt Jerzy Zająkała serdecznie podziękował Radzie za jednomyślne udzielenie mu absolutorium i złożył gorące podziękowania wszystkim partnerom wielkiej pracy wykonanej w minionym roku.

 • autor: Bartosz Lewandowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️