Nr 5/2009 (181)

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – CO BĘDZIE, JEŻELI NIE PÓJDĘ GŁOSOWAĆ ?

Odpowiadając krótko „Województwo kujawsko – pomorskie może nie mieć swojego reprezentanta (posła) w Parlamencie Europejskim”, a taki wyborca, dezerterując straci nie tylko realny wpływ na wybór posła, ale także moralny tytuł do wypowiadania się, a szczególnie kontestowania zakresu  i skuteczności działania PE. To przecież byłaby niepowetowana strata i szkoda.   7 czerwca 2009r., czyli już za miesiąc, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce będziemy wybierali 50 posłów do Parlamentu Europejskiego. Ustalając metodologię przydziału ilości mandatów poselskich na poszczególne okręgi wyborcze (województwa, bądź ich części), ordynacja wyborcza ustaliła bezpośrednią zależność pomiędzy ilością przyznania tychże mandatów dla danego okręgu wyborczego a frekwencją wyborczą w województwie   i kraju. Naturalnie, podział mandatów odbywa się  z uwzględnieniem wyników uzyskanych przez poszczególne komitety wyborcze (partie polityczne), ale to, w jakim województwie dana partia uzyska mandat zależy od poparcia     i frekwencji wyborczej w tych województwach. Może się zatem zdarzyć, że przy małej frekwencji w naszym województwie i znacząco wyższych frekwencjach w innych, żadna partia nie uzyska mandatu w woj. kujawsko – pomorskim i przez kolejne 5 lat nie będziemy mieli swojego reprezentanta (posła) w Parlamencie Europejskim. Byłoby to bardzo niekorzystne w dobie znacznego zwiększania roli tego Parlamentu na mocy mającego wejść w życie Traktatu Lizbońskiego. Jeżeli natomiast frekwencja w naszym województwie będzie wyższa od frekwencji w innych województwach, powstanie realna możliwość wyboru nawet dwóch posłów z naszego województwa. Trzeba w tym miejscu dodać, a czynię to w oparciu o moje pięcioletnie doświadczenia uczestnictwa we władzach Komitetu Regionów UE w Brukseli, że polityka europejska zmierza ewidentnie w kierunku regionalizacji, czyli wzrostu rangi regionów (województw) we władztwie europejskim. Stwarza to równocześnie nowe wyzwania w zakresie określenia godnej pozycji państw narodowych w strukturze władzy europejskiej. Widzimy zatem, jak ważne jest uczestnictwo poprzez oddanie swojego głosu w wyborach w dniu 7 czerwca br. Wśród przyczyn powodujących niechęć części Polaków do udziału w wyborach są przede wszystkim:

- błędne przekonanie, że europejska władza jest tak daleko        i zajmuje się takimi sprawami, które nie przekładają się na nasze codzienne życie i naszą przyszłość,

- negatywny  wizerunek  polityków  prezentowany  w mediach.

Jednoznacznie zatem stwierdzam, że prawo tworzone na poziomie UE ma bezpośredni wpływ na nasze życie codzienne. W morzu przykładów, które mógłbym przytoczyć, wymienię chociaż kilka:

1. Aktualnie trwają prace nad przepisami o wymaganiach energetycznych budynków powodującymi także dodatkowe koszty. Określenie tych parametrów będzie miało wpływ na każdego z nas. Przecież każdy gdzieś mieszka i jest bez znaczenia, czy mieszkamy we własnym budynku czy wynajętym. Jeżeli pozwolimy na ustalenie standardów ponad możliwości finansowe Polaków, bądź nie zabezpieczymy dofinansowania kosztów osiągnięcia tych nowych standardów z budżetu unijnego lub ew. krajowego, stworzymy poważny problem dla wielu Polaków.

2. Trwa przegląd Wspólnej Polityki Rolnej UE. Jego celem jest wyznaczenie strategii w tym zakresie po roku 2013. Niektóre państwa naciskają na odejście od płatności bezpośrednich dla rolników oraz dalszego ograniczania środków na rozwój obszarów wiejskich. Te regulacje będą dotykały ponad 38 % Polaków bezpośrednio, w tym wszystkich zamieszkujących gminy wiejskie bez względu na to czy zajmują się rolnictwem, czy wykonują inne zawody oraz pośrednio pozostałych 62 % Polaków, zamieszkujących miasta. Ponadto odpowiedzmy sobie na pytanie czy byłoby godziwe, aby polscy rolnicy, którzy dopiero w roku 2013 uzyskają (na mocy umowy            z Kopenhagi z roku 2003) 100 % dopłat bezpośrednich jakie przez cały okres (od 2004 r.) otrzymują rolnicy ze „starej piętnastki” – zostali ich pozbawieni ? Oczywiście byłoby to niegodziwe, a od roku 2013 nasi rolnicy winni przynajmniej przez następny 6 – letni budżet unijny otrzymywać dopłaty równe we wszystkich państwach członkowskich. Już te dwa przykłady potwierdzają ważność naszego udziału   w wyborach w dniu 7 czerwca.

   Jeśli chodzi o wizerunek polityków w mediach należy jednoznacznie stwierdzić, że media nie zachowują równowagi pomiędzy prezentacją przykładów „dobrej i złej roboty”. Media poświęcają wielokrotnie więcej uwagi zjawiskom negatywnym. Czytelnik, słuchacz lub obserwator już na podstawie samej proporcji kształtuje swój obraz polityków.      I chociaż zdarzają się w naszym tj. polityków gronie ,,czarne owce” to wielu posłów, marszałków województw, starostów, wójtów i burmistrzów oraz innych urzędników samorządowych i rządowych pracuje bardzo zaangażowanie w codziennym załatwianiu spraw obywatelskich i zapewnieniu Polakom lepszej przyszłości. Ufam, że media rychło dostrzegą potrzebę zrównoważenia wspomnianych proporcji, a Polacy zaczną traktować media jako tylko jedno ze źródeł informacji (a nie jedyne) i dostrzegą niezbędność własnej oceny sytuacji. Nie brak też „fałszywych proroków”, którzy z sobie tylko wiadomych powodów zniechęcają do udziału w wyborach.

Nie bójmy się polityki i nie separujmy się od niej. Jest ona niezbędnym elementem naszego społecznego życia. Zachęcamy także do zapoznania się z apelem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, którego treść jest dostępna na stronie internetowej http://www.lubianka.pl/index.php?strona=7977

Niech w dniu 7 czerwca br. żadnego z nas nie zabraknie  w lokalach wyborczych.

 • autor: Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️