Informator Gminny - Nr 4/2009 (180)

INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka informuje, że od dnia 21 kwietnia br. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/136/2009 Rady Gminy w Łubiance z dnia 6 lutego br.

   Zgodnie z tymi taryfami obowiązująca cena za dostarczoną wodę wynosi 2,00 zł/m3 (brutto), a za odbiór ścieków 3,11 zł/m3 (brutto). Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy posiadającym zaległości w opłatach za dostarczaną wodę więcej niż za dwa pełne okresy obrachunkowe, że obowiązująca od 7 stycznia 2002r. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747) daje w takich przypadkach przedsiębiorstwom komunalnym możliwość  zamknięcia dostawy wody.

   Ponadto informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. obowiązują następujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych    i transport nieczystości ciekłych:

1) za jednorazowe opróżnienie i przekazanie do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych:

▪ z pojemnika o pojemności 120 l – 9,00 zł (brutto),

▪ z pojemnika nietypowego lub dostarczane na wysypisko własnym transportem – 160,50 zł (brutto),

▪ ziemia i odpady z cmentarzy – 66,34 zł (brutto),

2) za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych – 12 zł/1m3. Podstawą wprowadzenia powyższych stawek jest Uchwała Nr XXVIII/137/2009 Rady Gminy w Łubiance z dnia 6 lutego br. Przypominamy, że opłaty za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu. Informujemy, że od dnia 19 marca br. Gminne Składowisko Odpadów będzie czynne w poniedziałki i środy od godz. 800 do 1500 oraz w piątki od godz. 800 do 1700. Ponadto osoby dowożące odpady własnym transportem mogą dokonywać opłat za dostarczone śmieci bezpośrednio na składowisku.

Kasa Gospodarstwa Pomocniczego jest czynna we wtorki od  godz. 845 do 1600 a w pozostałe dni tygodnia od  godz. 800 do 1430. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 800 do 1100 oraz od 1430 do 1530 od poniedziałku do piątku.

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️