Informator Gminny - Nr 4/2009 (180)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA WARSZEWICE

Na sesji w dniu 26.03.2009 r. Rada Gminy przystąpiła do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla sołectwa Warszewice. Zmiany dotyczą terenów określonych w Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy na cele terenów kultu     religijnego, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, produkcyjno – usługowej i lokalizacji potencjalnych złóż kruszywa. Zachęcam właścicieli nieruchomości w sołectwie Warszewice do składania wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia tych terenów. Wnioski należy składać  w terminie 06.04.br – 27.04.br. Wniosek musi zawierać dane adresowe wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (numer działki), której dotyczy i wnioskowane do zmiany przeznaczenie – zgodnie ze Studium

drukuj (PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA SOŁECTWA WARSZEWICE)

 • autor: Piotr Skiba

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️