Nr 4/2009 (180)

WÓJT W RADZIE PREZYDENCKIEJ

Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, zatroskany o przyszłość rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich, powołał w dniu  2 kwietnia 2009r. Radę do Spraw Wsi i Rolnictwa. Członkostwem w Radzie został zaszczycony Wójt Gminy Łubianka Jerzy Zająkała. Wśród kilkunastu członków Rady znajdują się wybitne autorytety naukowe, przedstawiciele podmiotów i zawodów mających znaczące doświadczenie   i osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. W gronie tym zasiada dwóch wójtów; Mariusz Poznański (Wójt Gminy Czerwonak w woj. wielkopolskim) będący od 15 lat przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP oraz Jerzy Zająkała. Nominacja wójta Zająkały jest z jednej strony uszanowaniem i podkreśleniem osiągnięć gminy Łubianka, będącej wynikiem 19 – letniej, zespołowej pracy mieszkańców gminy pod przywództwem wójta a z drugiej jest sposobnością do artykułowania problemów i sugestii rozwiązań służących poprawie sytuacji na obszarach wiejskich. Jest też powiązana z członkostwem w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli i pełnieniem przez wójta Zajakałę funkcji przewodniczącego Komisji Zrównoważonego Rozwoju tego Komitetu. Zadaniem prezydenckiej Rady do Spraw Wsi    i Rolnictwa jest prowadzenie stałego monitoringu sytuacji na obszarach wiejskich, przygotowywanie projektów inicjatyw legislacyjnych dotyczących przedmiotowych zagadnień oraz podejmowanie innych działań służących zabezpieczeniu interesów mieszkańców wsi i zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. Wójt będzie przedstawiał na łamach naszego Informatora relacje z aktywności w tym zakresie.

drukuj (WÓJT W RADZIE PREZYDENCKIEJ)

 • autor: Bartosz Lewandowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125