Nr 3/2009 (179)

Program rolnośrodowiskowy

W 2009 roku funkcjonuje jako jeden ze schematów pomocowych PROW 2007-20013 Program rolnośrodowiskowy, który realizować można  w gospodarstwach rolnych, w ramach określonych pakietów rolnośrodowiskowych (jest ich 9). W każdym pakiecie są warianty rolnośrodowiskowe, których wybór zobowiązuje do realizacji konkretnych szczegółowych zadań określonych         w rozporządzeniu .  Działania te zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz do zachowania różnorodności biologicznej na tych terenach.        W celu uzyskania zamierzonego efektu środowiskowego, program rolnośrodowiskowy powinien być realizowany przynajmniej przez kilka lat - dlatego jest to zobowiązanie wieloletnie, w którym przyjęto 5-letni okres realizacji. Pakiety to m.in. Pakiet 1.  Rolnictwo zrównoważone: realizacja zadań w ramach tego pakietu ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Główne wymogi przy realizacji tego pakietu: przestrzeganie odpowiedniego następstwa roślin i doboru roślin, ograniczenie nawożenia, opracowanie planu nawozowego, realizacja na obszarze całego gospodarstwa rolnego. Pakiet 3.  Ekstensywne trwałe użytki zielone: wymogi w tym pakiecie dotyczą ograniczenia nawożenia, ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu, w zależności od rodzaju wybranego wariantu oraz sposobu użytkowania danej działki: kośnego, pastwiskowego, czy kośno-pastwiskowego. Pakiet 8. Ochrona gleb i wód: podstawowe wymogi w tym pakiecie zmierzają do utrzymywania roślinności na gruntach ornych w okresie między dwoma plonami głównymi w formie zasiewu jednogatunkowego lub mieszanki kilku roślin oraz do zwiększenia udziału gleb z okrywą roślinną w okresie jesienno-zimowym. Wymogi obowiązujące we wszystkich pakietach -zgodnie z PROW 2007-2013, rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach wszystkich pakietów i ich wariantów, jest zobowiązany do: zachowania trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo na terenie gospodarstwa rolnego; prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej, zawierającego wykaz wypasów zwierząt oraz działań agrotechnicznych; przestrzegania innych wymogów w zakresie deklarowanych wariantów, których wykaz jest określony w załączniku nr 3 do obowiązującego rozporządzenia.
W
nioski składać należy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 15 marca do 15 maja 2009 roku w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji      i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.   Do wniosku musi być sporządzony przez doradcę rolno środowiskowego plan działalności rolnośrodowiskowej. Szczegóły dotyczące procedury ubiegania się o płatności rolnośrodowiskowe          w poszczególnych wariantach uzyskać można w trakcie dyżurów doradcy lub pod nr telefonu 604 843 622.

Szkolenia KPODR w Minikowie

KPODR w Minikowie we współpracy z UG w Łubiance organizuje 20 marca o godz.12.00  w Centrum Kultury w Łubiance szkolenie nt.  „Płatności bezpośrednie w 2009 roku”, „Obowiązujące zasady cross – complaince” oraz „Obowiązek ubezpieczenia upraw polowych”.

XVII Forum Pszczelarzy

 28 marca 2009 roku (sob) w siedzibie Oddziału KPODR w Przysieku koło Torunia odbędzie się XVII Forum Pszczelarzy. Zapraszamy.

drukuj (Program rolnośrodowiskowy)

 • autor: Stanisław Szwejka

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️