Informator Gminny - Nr 11/2008 (175)

RAZEM JESTEŚMY MOCNIEJSI

Dobiega końca tegoroczna realizacja przez Urząd Gminy Łubianka, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, projektu systemowego pt. Razem Jesteśmy Mocniejsi. Przypominamy, że projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Grupa dziesięciu wykwalifikowanych teoretycznie i praktycznie opiekunek środowiskowych, świadczy usługi opiekuńcze na rzecz osób samotnych, które potrzebują wsparcia i pomocy oraz na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy. Panie realizują powyższe zadania, przy okazji utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności, w ramach prac społecznie użytecznych. Przy tej okazji przypominamy, że można zgłaszać osoby potrzebujące pomocy w sprawach opiekuńczych, szczególnie osoby starsze i samotne, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance. Tel. ( 056 ) 678 82 17.

W związku z zakończeniem realizacji projektu 12 grudnia 2008r. odbędzie się seminarium informacyjne, podsumowujące przebieg i korzyści jakie przyniósł projekt oraz jaki będzie on miał wpływ na pomoc mieszkańcom gminy.

 • autor: Janusz Brzoska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️