Informator Gminny - Nr 8/2008 (172)

ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ”

Informujemy, że do 11 sierpnia tegoroczni maturzyści wybierający się na studia dzienne mogą ubiegać się                   o stypendia. Wnioski można składać w świetlicy „Piwnica”     w Pigży lub w biurze Centrum Kultury w Łubiance. Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie. Do ubiegania się         o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2008 roku i którzy spełniają łącznie   następujące kryteria:

pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 788 zł netto lub 906 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.

   Wzór  do obliczenia ilości zdobytych punktów oraz więcej informacji o uprawnieniach do ubiegania się o stypendium znajduje się na stronie internetowej: http://www.stypendia-pomostowe.pl/wnioski.html  (zakładka Segment 2).

drukuj (ZE STOWARZYSZENIA ,,PRZYSZŁOŚĆ”)

 • autor: Stanisława Neulitz

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️