Informator Gminny - Nr 8/2008 (172)

DRUGA KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY

   We wrześniu br. mija pierwsza, dwuletnia kadencja (2006 – 2008) Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance. Pierwsza kadencja jest okresem kształtowania się młodzieżowego, lokalnego parlamentu i doskonalenia struktur organizacyjnych oraz zakresu działania. Podsumowanie działalności Rady nastąpi we wrześniu, ale już teraz można stwierdzić zasadność podjętej przez Radę Gminy decyzji o utworzeniu MRG.         14 członków MRG przyjęło na siebie obowiązek przecierania szlaków funkcjonowania Rady,  budowania jej struktury oraz wdrażania w życie zakresu kompetencyjnego. Równocześnie Rada Gminy i Wójt uwzględniali w swoich procedurach obecność nowego podmiotu samorządowego. Przypominamy skład MRG pierwszej kadencji: Błaszkiewicz Milena, Burdach Mateusz, Chlebosz Marek, Chmielewski Krzysztof, Czarnecka Joanna, Hermann Alicja (Sekretarz), Karwecka Agnieszka, Król Adrianna, Pawłowski Przemysław, Piórkowski Mateusz, Prokopczuk Marta, Raciniewski Maciej (Zastępca Przewodniczącego), Rząd Łukasz (Przewodniczący), Ziółkowska Agata.

   W dniu 6 sierpnia br. Wójt Gminy wydał zarządzenie wyznaczające termin wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Łubiance na dzień 27 września 2008 r. (sobota) oraz określające kalendarz wyborczy, czyli zestaw czynności           i terminów ich wykonania związanych z organizacją wyborów (tekst poniżej).

   Przypominając podstawowe procedury wyborcze informuję, że bierne prawo wyborcze (prawo zgłaszania kandydatów na członków MRG oraz prawo głosowania) mają osoby zamieszkujące na terenie gminy Łubianka w wieku od 13 do 19 lat. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo bycia wybieranym do MRG,  mają także tylko mieszkańcy naszej gminy w wieku od 14 do 19 lat (jeżeli przed terminem wyborów nie ukończą 20 lat). W 10 sołectwach będziemy wybierali po 2 członków MRG, a w sołectwach Łubianka i Pigża po trzech. Zachęcam młodych naszych mieszkańców do podjęcia przygotowań do zgłoszenia kandydatów na radnych oraz do ewentualnego podjęcia promowania swojej kandydatury w środowiskach swojego sołectwa. Dalsze informacje na stronie internetowej www.lubianka.pl oraz w następnym numerze Informatora.

 

Terminy

Czynności

 

do 25 sierpnia

2008r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia,     informacji     o    okręgach wyborczych,   ich    granicach,    numerach  liczbie wybieranych  radnych

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń, informacji o numerach granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych  siedzibach  obwodowych   komisji wyborczych

do 28 sierpnia

2008r.

- powołanie   przez    Wójta   Gminy   Gminnej Komisji  Wyborczej

  

 

do 12 września

2008r.

- zgłaszanie   Gminnej    Komisji    Wyborczej   kandydatów   na  członków  MRG

- powołanie  przez  Wójta Gminy obwodowych  komisji  wyborczych

-rozplakatowanie  obwieszczeń  Gminnej 

 Komisji     Wyborczej   o   zarejestrowanych kandydatach    na     radnych,  zawierających  dane  o  kandydatach

do 15 września

 2008r.

- sporządzenie  spisów  wyborców  w Urzędzie Gminy

27 września

2008r.

                G ł o s o w a n i e

 

drukuj (DRUGA KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY)

 • autor: Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️