Informator Gminny - Nr 8/2008 (172)

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

   Od wielu lat podejmujemy w naszej gminie liczne starania zmierzające do poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wypada przypomnieć budowę w latach 90-tych ponad 15 km dróg gminnych w technologii betonowej oraz modernizację kilkunastu kilometrów nawierzchni dróg brukowych poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej. W tym okresie byliśmy także współinwestorami modernizacji ówczesnej drogi wojewódzkiej Wybcz – Wybczyk oraz powiatowej Łubianka – Warszewice, której modernizację kontynuowaliśmy także po roku 2000. Realizowaliśmy także kilka własnych inwestycji drogowych w kilku ostatnich latach. Na podkreślenie zasługuje także wykonanie tzw. podbudowy z tłucznia wapiennego na ok. 30 km dróg gminnych oraz wykonanie podbudowy z gruzu na kolejnych 6 km dróg. Chociaż wykonane prace są dopiero pierwszym etapem tych modernizacji, to pozwoliły na uniknięcie wcześniej występujących, poważnych problemów na drogach w okresach wiosennych.

   Od kilku miesięcy obserwujemy realizację największej inwestycji, jaką realizowano na terenie gminy w jej wielowiekowej historii, tj. przebudowy drogi wojewódzkiej Toruń – Wybcz, której inwestorem jest Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego a współinwestorem Gmina Łubianka. Prace przebiegają sprawnie, a ich zakończenie nastąpi w listopadzie br.

   W czerwcu br. dokonaliśmy pogłębionej analizy stanu technicznego dróg gminnych. Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu drogi gminnej Przeczno – Wymysłowo do udziału w konkursie na dofinansowanie modernizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgodnie z warunkami konkursu każda gmina może wnioskować o dofinansowanie do modernizacji w ramach RPO w obecnej perspektywie finansowej UE tylko jednej drogi, do kwoty 500.000 zł. Zatem koszty modernizacji pozostałych dróg gminnych ponosi samodzielnie gmina. Stwierdziliśmy, że stan techniczny wielu gminnych dróg wymaga pilnej poprawy,        a dalsze odsuwanie tych inwestycji w czasie może spowodować zupełne ich zniszczenie i w ten sposób utratę wcześniej zainwestowanych pieniędzy. Ostatecznie postanowiliśmy:

 • wyznaczyć drogi do zmodernizowania w roku 2008 oraz 2009 (kryterium kwalifikacji był stan techniczny drogi, zostały wybrane drogi o najgorszym stanie technicznym spośród dróg wykonanych w technologii betonowej i brukowej),

 • ustalić formułę pozyskania środków na modernizację dróg gminnych,

  

 W lipcu br. odbył się przetarg na modernizację dróg gminnych w roku 2008. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Toruniu.  Wykaz ulic do modernizacji w roku bieżącym:

▪ ul. Ks. Trybowskiego i ul. gen. Wł. Sikorskiego w Wybczyku,

▪ ul. ul. Jesienna, Zimowa i Pałacowa w Dębinach,

▪ ul. Leszczynowa w Leszczu,

▪ ul. ul. M. Konopnickiej, Strażacka i Chłopska w Wybczu,

▪ ul. Św. Antoniego w Bierzgłowie,

▪ ul. Parchatka w Brąchnowie,

▪ ul. ul. Spokojna, Wspólna, Osiedlowa i gen Hallera

   w Łubiance.

   Zakres modernizacji tych ulic będzie obejmował wykonanie dwuelementowej warstwy asfaltu o łącznej grubości 7 cm, utwardzenie poboczy kruszywem i wykonanie zjazdów do posesji w ramach działki – pasa drogowego oraz odwodnienie (w niektórych miejscach).

  Obecnie przygotowujemy przetarg na modernizację kolejnych ulic gminnych w roku 2009. Ulice te były pierwotnie planowane do modernizacji ze wsparciem finansowym z RPO, ale wobec ograniczenia tego programu jedynie do wsparcia remontu tylko jednej drogi w każdej gminie, sfinansowanie inwestycji w całości musi przejąć gmina. Wykaz ulic do modernizacji w roku 2009:

▪ ul. Piastowska w Zamku Bierzgłowskim,

▪ ul. Zawiszy Czarnego w Warszewicach,

▪ ul. Św. Jana w Biskupicach.

W przyszłym roku Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy do konsultacji dalszy zakres modernizacji ulic w gminie, uwzględniając możliwości budżetowe naszej gminy w perspektywie kilku kolejnych lat.

drukuj (MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH)

 • autor: Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️