Nr 7/2008 (171)

INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka przypomina mieszkańcom naszej gminy obowiązujący do końca bieżącego roku  harmonogram wywozu nieczystości stałych z poszczególnych sołectw

 

Pigża

Leszcz

 Warszewice

 Biskupice

 Zamek Bierzgł. Bierzgłowo

Łubianka-os.

 

poniedziałek

wtorek

środa

lipiec

7/21

8/22

9/23

sierpień

4/18

5/19

6/20

wrzesień

1/15

2/16

3/17

październik

6/20

7/21

8/22

listopad

3/17

4/18

5/19

grudzień

1/15

2/16

3/17

 

Łubianka

Wybczyk,      

Wybcz Dębiny Wymysłowo Przeczno

Brąchnowo

 

czwartek

piątek

poniedziałek

lipiec

10/24

11/25

14/28

sierpień

7/21

8/22

11/25

wrzesień

4/18

5/19

8/22

październik

9/23

10/24

13/27

listopad

6/20

7/21

10/24

grudzień

4/18

5/19

8/22

Jednocześnie informujemy, że w drugim półroczu kontynuowana będzie przez Gospodarstwo selektywna  zbiórka odpadów obejmująca czyste butelki i pojemniki PET po napojach.

   Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki      i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy zgodnie z poniższym harmonogramem: 29 lipiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski,; 30 lipiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 31 lipiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 1 sierpień:  Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 sierpień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 27 sierpień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 28 sierpień: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 29 sierpień: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 23 wrzesień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 24 wrzesień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 25 wrzesień: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 26 wrzesień: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 28 październik: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 29 październik: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 październik: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 31 październik: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 25 listopad: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 listopad: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 27 listopad: Bierzgłowo, Łubianka (cała).

  Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych                  i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy                     o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

   Ponadto informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku         z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę                            i odprowadzanie ścieków w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”.

   Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę            i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

   Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przyjmuje interesantów (wydawanie warunków technicznych, przyjmowanie skarg i wniosków) w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️