Informator Gminny - Nr 5/2008 (169)

Wychodząc   na    przeciw    problemom  społecznym   jakie   występują   w   naszej  gminie, Urząd Gminy w Łubiance  za  pośrednictwem  Gminnego  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  rozpoczął  realizację projektu   systemowego   pt. „ Razem   Jesteśmy   Mocniejsi ”. Projekt   jest    współfinansowany   przez Europejski    Fundusz     Społeczny    z    Programu   Operacyjnego    Kapitał     Ludzki,    Priorytet   VII, działanie  7.1,   poddziałanie   7.1.1.  rozwój   i   upowszechnianie    aktywnej   integracji   przez  ośrodki pomocy  społecznej.  Instytucją   pośredniczącą   we    wdrażaniu   projektu   jest   Regionalny   Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Toruniu.

     Projekt będzie trwał do końca tego roku i skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo ze względu na opiekę nad osobami zależnymi.  Głównym jego celem jest  wzrost  aktywności społeczno – zawodowej  właśnie w tej grupie beneficjentów  zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach szeregu działań przewidzianych w projekcie  wyłoniona zostanie  grupa 10 opiekunek środowiskowych,  przygotowanych teoretycznie i praktycznie, do sprawowania opieki nad osobami potrzebującymi tej formy pomocy .

 • autor: Janusz Brzoska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️