Informator Gminny - Nr 5/2008 (169)

„WYPRAWA DO ŹRÓDEŁ”

W kwietniu br. dobiegła końca realizacja projektu „Wyprawa do źródeł”, którego uczestnikami byli mieszkańcy parafii Bierzgłowo. Przez sześć miesięcy podążaliśmy wspólnie z nimi ścieżką wydeptaną przez naszych praojców oczyszczając ją z chwastów zapomnienia. Odkopywaliśmy fundamenty naszych domostw, odkrywaliśmy  korzenie naszej tożsamości. Wyruszając w drogę do „źródeł” każdy z nas trzymał w dłoniach jedynie podręczny bagaż: parę wspomnień zawiniętych w babciną chusteczkę, pożółkłe zdjęcie z wyblakłą dedykacją, zakurzony obrazek ukryty pod stertą doczesności. Nasze pierwsze kroki były niepewne, ale każdy kolejny dzień, każde spotkanie przy okazji wykładów wygłaszanych każdego miesiąca w parafialnym kościele, wystaw poświęconych „małej ojczyźnie”, konkursów plastycznych i literackich związanych z terenem parafii zwracało nas ku przeszłości, ku zagubionym wartościom, ku odwiecznym prawdom wyznawanym przez przodków. Każdego miesiąca do domów skupionych wokół bierzgłowskiego kościoła trafiały kartki zawierające treści poświęcone lokalnym tradycjom, wspomnienia najstarszych mieszkańców ubogacone fotografiami, opisy codziennego dnia z czasów wojny, obrazy wiejskiego życia malowane modlitwą i pracą. Materiały zgromadzone w segregatorach przechowywanych w każdym domu tworzyły zbiór, który dzisiaj możemy traktować jak rodzinny album, kronikę, pamiątkę z podróży w przeszłość. „Wyprawa” dowiodła, że kultura to nie tylko dziedzictwo materialne, ale przede wszystkim ludzie, których losy stworzyły fundamenty naszego duchowego bytu. Pamięć o nich to relikwia, świętość, która uczy miłości i pokory wobec ziemi, „smętnych mogił” i cichych pól, gdzie i tej wiosny „pieśń nadziei śpiewają skowronki”…

   Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do  realizacji projektu „Wyprawa do źródeł”, szczególnie dziękuje Księdzu Proboszczowi Rajmundowi Ponczkowi za przychylność i zaangażowanie, Akcji Katolickiej parafii Bierzgłowo za promocję projektu w środowisku lokalnym i organizację wystaw, prelegentom, którzy bezinteresownie dzielili się swoją wiedzą, panom sołtysom wsi Łubianka, Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Czarne Błoto za dostarczanie materiałów do segregatorów mieszkańcom parafii, Urzędowi Gminy Łubianka za współpracę w realizacji podejmowanych działań, a także wszystkim autorom wspomnień, osobom, które udostępniły rodzinne fotografie i pamiątki oraz tym, którzy swoimi pomysłami ubogacili „Wyprawę do źródeł”.  Projekt „Wyprawa do źródeł” został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.                    
 • autor: Elżbieta Żeglarska, koordynator projektu

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️