Informator Gminny - Nr 5/2008 (169)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA – e-URZĄD

Informujemy, że od maja br. Urząd Gminy Łubianka umożliwił mieszkańcom wnoszenie podań i wniosków w postaci elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Powyższe realizowane jest poprzez portal ePUAP, link do formularza jest umieszczony na stronie www Urzędu. Dane przesyłane w postaci elektronicznej należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (elektroniczny podpis kwalifikowany). Tak podpisane dane są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.

    Przypominamy również, że płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne, od 21 lipca 2008r. są zobowiązani do składania elektronicznych deklaracji rozliczeniowych wykorzystując wyłącznie elektroniczne podpisy kwalifikowane zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005. (Dz.U. nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

 • autor: Rafał Gabor

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️