Informator Gminny - Nr 5/2008 (169)

WIADOMOŚCI SESYJNE

W dniu 16.04.2008r. Rada Gminy Łubianka odbyła kolejną XIX Sesję, której głównym tematem było absolutorium dla Wójta Gminy. Po przedstawieniu przez Wójta sprawozdania z wykonania   budżetu   gminy  za  2007r.,  odczytaniu   uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy opiniującej pozytywnie w/w sprawozdanie oraz dyskusji nad sprawozdaniem przewodniczący Rady Zbigniew Cywiński zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubianka za 2007r. W głosowaniu jawnym, przy obecności 14 radnych, Rada Gminy przy 1 głosie wstrzymującym udzieliła Wójtowi Gminy Łubianka absolutorium za 2007r.

   Kolejna kwestia poruszona na Sesji dotyczyła przyjęcia uchwały w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy, który przysługuje z mocy przepisów prawnych.  Zwyczajowo odbywa się to na sesji absolutoryjnej, gdyż dodatek ustalany jest na okres roczny. Uchwalono wysokość dodatku na kwotę 2272zł (dotychczasowo 2000 zł.). Łącznie wynagrodzenie Wójta wynosi 8,732 zł brutto czyli ze składkami ZUS i podatkiem.

   Porządek Sesji uwzględniał również przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/77/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łubianka na 2008r. Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia wydatku inwestycyjnego na kwotę 334.000 zł na budowę zespołu boisk wielofunkcyjnych w ramach zadania p.n. ”Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych – Moje boisko Orlik 2012” w Warszewicach. Wartość całego zadania określona jest na kwotę 1 000 000 zł i będzie współfinansowana przez Wojewodę  oraz Marszałka Województwa.

 • autor: Barbara Kowalska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️