Informator Gminny - Nr 4/2008 (168)

„KLASA SOŁECKA, CZYLI SOŁTYS Z KLASĄ”

Fundacja Ziemia Gotyku LDG  rozpoczyna realizację kolejnego projektu, który jest  finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Projekt kierowany jest do trzech grup odbiorców: • sołtysów i członków rad sołeckich, • młodzieży w wieku 16-24 lat, • przedstawicieli organizacji społecznych.

    W ramach działania skierowanego dla sołtysów lub przedstawicieli rad sołeckich przewidziany jest cykl szkoleniowy  stawiający w nowym świetle rolę sołectwa         w rozwoju obszarów wiejskich oraz budowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego na wsi. Zakres działania:          1) Rola sołtysa na wsi XXI wieku – prawa i obowiązki sołtysa, oczekiwania społeczne wobec sołtysa, prezentacja dobrych praktyk (wyjazd studyjny na Kaszuby 2-4.05.2008r.), 2) Rola sołtysów w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 i innych programów sektorowych               i regionalnych, 3) Zebranie wiejskie wyzwaniem dla sołtysa- ćwiczenie umiejętności interpersonalnych, technik prowadzenia spotkań, grupowego podejmowania decyzji,        4) E-Sołectwo, czyli organizacja działalności sołtysa i rady sołeckiej – szkolenia komputerowe z wykorzystania internetu, e-mail dla sołtysa, witryna internetowa wsi, 5) Rozwój wsi poprzez aktywizację, integrację i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, 6) Planowanie projektów na rzecz rozwoju         i aktywizacji wsi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zapisać się na listę rezerwową (056-678-82-18 wew. 39).

drukuj („KLASA SOŁECKA, CZYLI SOŁTYS Z KLASĄ”)

 • autor: Anna Filus

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️