Informator Gminny - Nr 4/2008 (168)

INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka uprzejmie informuje, że Rada Gminy w Łubiance na sesji w dniu 31 marca br. podjęła uchwałę Nr XVIII/94/2008 zatwierdzającą nowe ceny za usługi komunalne dotyczące wywozu nieczystości stałych z terenu naszej gminy. Nowe ceny będą obowiązywały po ich ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na decyzję o wzroście cen wpływ miało przede wszystkim wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2007 roku (Dz.U. Nr 106 poz. 723) podniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska z 15,71 zł/tonę do 70,00 zł/tonę składowanych odpadów. Po  uprawomocnieniu nowych cen Gospodarstwo Pomocnicze przekaże informacje szczegółowe na temat wysokości opłat i terminu ich wprowadzenia.

Od kwietnia do czerwca kontynuowana będzie przez Gospodarstwo selektywna zbiórka odpadów obejmująca czyste butelki i pojemniki PET po napojach. Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy w drugim kwartale br. zgodnie z poniższym harmonogramem: 28 kwiecień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 29 kwiecień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 kwiecień: Bierzgłowo, Łubianka (cała);  20 maj: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 21 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 23 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 24 maja: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec: Bierzgłowo, Łubianka (cała);        20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno. Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków tych nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie  z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca.                     W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu.

    Ponadto Gospodarstwo Pomocnicze przy UG Łubianka zatrudni od zaraz kontrolera wodomierzy (dokonywanie odczytów – PSION, sprawdzanie instalacji, wymiana wodomierzy itp.) Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Gospodarstwa (tel. 0-56 678-83-86).

    Informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków          w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”. W przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę  i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

drukuj (INFORMACJE GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO)

 • autor: Zbigniew Adamczyk

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️