Informator Gminny - Nr 3/2008 (167)

GOSPODARSTWO POMOCNICZE INFORMUJE

UG Łubianka informuje, że od dnia 21 kwietnia br. obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XVII/84/2008 Rady Gminy w Łubiance z dnia 5 marca br.

   Zgodnie z ustaleniami obowiązująca cena za dostarczaną wodę nie uległa zmianie i wynosi  1,56 zł/m3 (brutto), natomiast cena za odbiór ścieków została zwiększona do kwoty 2,84 zł/m3 (brutto). Wzrost ceny za odbiór ścieków o 3,5% wynika z przedstawionej przez Gospodarstwo Pomocnicze kalkulacji i podyktowany został wykazanymi i rosnącymi kosztami eksploatacji i utrzymania sieci, a w tym m.in. 13 % wzrostem opłat za energię elektryczną, które stanowią ok. 30% tych kosztów. Nowe ceny obowiązujące w naszej gminie za dostarczaną wodę i odbiór ścieków są jednymi z niższych spośród cen w gminach województwa kujawsko-pomorskiego.

   Jednocześnie przypominamy mieszkańcom gminy posiadającym zaległości w opłatach za dostarczaną wodę za więcej niż  dwa pełne okresy obrachunkowe, że obowiązująca od 7 stycznia 2002r.  Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72 z 2001r., poz. 747) daje w takich przypadkach przedsiębiorstwom komunalnym możliwość  zamknięcia dostawy wody

drukuj (GOSPODARSTWO POMOCNICZE INFORMUJE)

 • autor: Zbigniew Adamczyk

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️