Informator Gminny - Nr 1/2008 (165)

Jednocześnie informujemy, że od stycznia kontynuowana jest przez Gospodarstwo selektywna zbiórka odpadów obejmująca czyste butelki i pojemniki PET po napojach.

Worki z zebranymi tworzywami sztucznymi (butelki          i pojemniki PET) będą opróżniane z terenu naszej gminy w pierwszym półroczu zgodnie z poniższym harmonogramem:

29 styczeń: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 30 styczeń: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 31 styczeń: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 1 luty: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 luty: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 27 luty: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 28 luty: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 29 luty: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 26 marzec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 27 marzec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 28 marzec: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 29 marzec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 28 kwiecień: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski, Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 29 kwiecień: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 30 kwiecień: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 maj: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 21 maj: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 23 maj: Bierzgłowo, Łubianka (cała); 24 maj: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno; 17 czerwiec: Leszcz, Pigża, Zamek Bierzgłowski; 18 czerwiec: Brąchnowo, Biskupice, Warszewice; 19 czerwiec:  Bierzgłowo, Łubianka (cała); 20 czerwiec: Wybcz, Wybczyk, Dębiny, Wymysłowo, Przeczno.

   Prosimy o zbieranie odkręconych i wstępnie zgniecionych butelek. Do worków nie należy zbierać opakowań po nawozach sztucznych i chemikaliach, jak również opakowań po innych niż napoje artykułach spożywczych. Prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami stałymi oraz żółtych worków z odpadami selektywnymi „do drogi” (poza ogrodzenie posesji) do godz. 7.30 wskazanego dnia. Przypominamy, że opłat za wywożone odpady komunalne należy dokonywać, zgodnie z umową, do 15-go dnia następnego miesiąca. W przypadkach zaległości w płatnościach z tego tytułu Gospodarstwo będzie wstrzymywało świadczenie usług wywozu. Ponadto informujemy, że podczas dokonywania odczytów wodomierzy przez pracowników Gospodarstwa stwierdzane są przypadki nie tylko zrywania plomb wodomierzy, ale również samowolnych manipulacji przy urządzeniach pomiarowych dokonywanych przez odbiorców wody. W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie    z § 15 zawartych umów o zaopatrzeniu w wodę                        i odprowadzanie ścieków w takich przypadkach „ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza”. Jednocześnie przypominamy, że w przypadkach nieopłacenia w terminie faktur za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki za dwa kolejne okresy obrachunkowe, wobec mieszkańców posiadających zadłużenie wobec Gospodarstwa Pomocniczego będą stosowane sankcje z odcięciem dopływu wody włącznie.

drukuj ()

 • autor: Zbigniew Adamczyk

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️