Nr 12/2007 (163)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Podwyższone stawki dopłat

Weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. Nr 201, poz. 1447). Zgodnie z nim stawki tych dopłat zostały zwiększone i wynoszą w przypadku: zbóż i mieszanek zbożowych 100 zł/ 1 ha; roślin strączkowych 160 zł/ 1 ha; ziemniaków 500 zł/ 1 ha. Minimalne ilości wysiewu poszczególnych gatunków roślin uprawnych nie uległy zmianie. O w/w dopłaty będzie można ubiegać się, składając uproszczony względem dotychczas obowiązującego, wniosek do Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy, załączając prawidłowo wypełnione faktury, wystawione przez uprawniony do obrotu materiałem siewnym podmiot gospodarczy. Termin składania wniosków nie został jeszcze konkretnie określony,  wg projektu dla materiału zakupionego od 1 lipca do 30 listopada br. planowany był od 1.12.2007 do 31.01.2008 r.

 Szkolenie w zakresie stosowania mikroorganizmów                w rolnictwie

W dniu 04.12.2007 r. o godz. 11.00. w Centrum Kultury         w Łubiance, odbędzie się spotkanie szkoleniowe, prowadzone przez p. Sławomira Gackę z firmy EN - World Polska, dotyczące stosowania mikroorganizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Przedmiotem szkolenia będzie przedstawienie metody, w pełni bezpiecznej dla człowieka i środowiska naturalnego, zastosowania mikroorganizmów w zmniejszaniu stosowanych w produkcji rolnej nawozów i środków ochrony roślin, likwidacji odorów w obiektach produkcyjnych (obory, chlewnie, kurniki) oraz w podnoszeniu wydajności i jakości plonów. 

Wyjazd na Jarmark Adwentowy

W dniu 15 grudnia 2007 r. (sobota) w Przysieku organizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział Przysiek Jarmark Adwentowy – nowa impreza adresowana do mieszkańców obszarów wiejskich, której celem jest zachowanie tradycji kulturowych związanych z okresem adwentu i Świąt Bożego Narodzenia. W ramach Jarmarku Adwentowego odbędą się pokazy a także kiermasze związane z tematyką bożonarodzeniową. Przeprowadzony zostanie również Wojewódzki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Uczestnicy będą mogli skorzystać         z konsultacji i porad medycznych prowadzonych przez specjalistów z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Wyjazd autokarem na Jarmark Adwentowy organizuje Urząd Gminy w Łubiance - Referat Rolnictwa, OŚiBP.  Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zapisu. Koszt przejazdu autokarem wynosi 2 zł/os. Twórcy szopek bożonarodzeniowych mają pierwszeństwo i nie ponoszą kosztów przejazdu. Czas i miejsce odjazdu zostaną podane do wiadomości zainteresowanych w późniejszym okresie.

drukuj (INFORMACJE DLA ROLNIKÓW)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125