Nr 12/2007 (163)

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY

   Z wielką radością informujemy, że samorząd województwa obecnej kadencji umieścił inwestycję o nazwie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 (na odcinku Toruń – Wybcz)         w planie inwestycyjnym województwa kujawsko – pomorskiego. Zatem wieloletnie zabiegi władz naszej gminy    o zmodernizowanie tej drogi zostały wreszcie wysłuchane,       a bardzo ważna dla nas inwestycja umieszczona w planie wojewódzkim. Bardzo cieszy gospodarskie i odpowiedzialne podejście do tej sprawy Zarządu Województwa z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele. Poprzedni włodarze województwa nie mogli (albo nie chcieli) poradzić sobie z tą sprawa przez 8 lat, a obecny samorząd potrzebował na to niespełna rok. W końcowej fazie znajduje się  postępowanie przetargowe. Złożone oferty wykonawców mieszczą się          w zaplanowanym limicie finansowym stąd jest obecnie pewne, że inwestycja zostanie wykonana. Jej zakres przewiduje kompletną modernizację drogi na odcinku od Barbarki do Wybcza poprzez:

·          poszerzenie drogi do 6 m, a w Łubiance w okolicach chodników do 7 m,

·          umocnienie poboczy i rowów przydrożnych

·          nową nawierzchnię asfaltową na całym odcinku drogi,

·          przebudowę skrzyżowań w Łubiance (ul. Toruńskiej z ul. Zamkową oraz ul. Bydgoską) poprzez m.in. dodanie trzeciego pasa ruchu (tzw. lewoskręty),

·          budowę chodników w Łubiance od skrzyżowania z ul. Bydgoską w kierunku Torunia po prawej stronie na długości ok. 2 km. i po lewej stronie na długości ok. 1 km.,

·          budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Toruńskiej w Łubiance,

·          budowę zatok autobusowych,

·          budowę tzw. azyli, urządzeń zwiększających bezpieczeństwo na drodze w miejscach szczególnych zagrożeń,

·          zakończenie inwestycji do 30 listopada 2008 r.

   Gmina Łubianka uczestniczy w tej inwestycji nie tylko jako konsultant zakresu i jakości zamierzonych prac lecz także jako uczestnik finansowy. W projekcie budżetu gminy na rok 2008 zostały zabezpieczone środki w wysokości ponad 600.000 zł. jako część kosztów budowy kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód do rowu melioracyjnego.

   Termin rozpoczęcia inwestycji jest zależny od warunków pogodowych.  Jeżeli  zima   nie  będzie  zbyt  sroga  może  ono nastąpić jeszcze tej zimy. Wszystko wskazuje na to, że wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  z Torunia.

   Wspólnota samorządowa gminy Łubianka wyraża serdeczne podziękowanie samorządowi województwa kujawsko – pomorskiego za dostrzeżenie potrzeby podjęcia tej inwestycji oraz sprawne jej przygotowanie i wdrożenie.

drukuj (NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W HISTORII GMINY)

 • autor: Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125