Informator Gminny - Nr 10/2007 (161)

Ziemia Gotyku” i Gmina Łubianka zapraszają na:

  IX edycja Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych. Start 27.09.2007 roku o godzinie 17.30 z dziedzińca zamku warownego w Zamku Bierzgłowskim.

Więcej informacji o Grand Prix „Ziemia Gotyku” można uzyskać na stronie internetowej  http://www.lubianka.pl/index. php?strona=3896 lub pod numerem tel. O56 6788217 wew.36.

  „Turniej rycerski na Zamku Bierzgłowskim”, który odbędzie się w dniu 6-7 października 2007 na terenie zamku warownym. W programie m.in. pokazy walk rycerskich, konkursy, pokazy tańców średniowiecznych, prezentacja tortur średniowiecznych, prezentacja sprzętu rycerskiego, degustacja tradycyjne potrawy średniowiecznych..Wszystkie działania finansowane są z Pilotażowego Programu LEADER+.

  W dniach 27-29 sierpnia 2007 roku w Zespole Szkół w Łubiance, w ramach pilotażowego programu LEADER+  odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera. Organizatorem kursu była LGD Fundacja „Ziemia Gotyku” i Gmina Łubianka W działaniu uczestniczyło 14 osób. Szkolenie przygotował i prowadził Pan Piotr Wiatr.

  31 sierpnia 2007 roku w Mirakowie odbył się Festiwal Produktów Lokalnych „Ziemi Gotyku” w ramach II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+. Celem zorganizowanego festiwalu była „wielka” prezentacja kulinarnego bogactwa, kultury stołu, rękodzieła i inicjatyw społecznych charakteryzujących obszar partnerskich gmin: Chełmży, Łubianki, Łysomic i Papowa Biskupiego. Uczestniczki festiwalu zadbały o piękne prezentacje stoisk z produktami lokalnymi i smaczne degustacje. Imprezie towarzyszyły występy zespołu ludowego „POMORZE” z Chełmna,  „ALEBABEK” i „MARWOJEK” z Łubianki. Do konkursu „Najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku” w sumie zgłosiło się 18 Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru działania Fundacji. Naszą Gminę reprezentowało KGW Dębiny, KGW Łubianka i KGW Wybczyk.

Za najciekawsze stoisko z produktem lokalnym Ziemi Gotyku uznano stoisko KGW z Nawry, II miejsce – stoisko KGW z Łubianki i III miejsce – stoisko KGW z Głuchowa.

Podczas festiwalu podsumowano I edycję Konkursu na Znak Promocyjny „Ziemia Gotyku”. Rozdano 10 Znaków Promocyjnych „Ziemia Gotyku” w różnych kategoriach. W kategorii inicjatywy społeczne z Gminna Łubianka nagrodzono: zespół ludowy ALEBABKI, zespół młodzieżowy taneczny MARWOJKI, KM „Truchcik” Łubianka za Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych. Ponadto wyróżniono Festiwal Pieśni Patriotycznych  organizowany przy Zespół Szkół w Łubiance. Wnioski o przyznanie znaku opracowali: Anna Filus, Teresa Głębocka, Maria Wojciechowska i Andrzej Sierocki. Wszyscy nagrodzeni otrzymali specjalne okolicznościowe Znaki Promocyjne i umowy licencyjne, które określają prawo i zasady posługiwania się Znakiem.

  Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejny konkurs grantowy ,,Nasza Świetlica, Nasz Klub”, którego celem jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi - miejsc zwanych świetlicą / klubem. W konkursie mogą brać udział przede wszystkim organizację pozarządowe posiadające KRS i własny rachunek bankowy. Nagrodą w konkursie jest dotacja w wysokości od 5 000 do 20 000 złotych. Wnioski należy przesyłać do dnia 15 listopada 2007r. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.witrynawiejska.pl lub www.fww.org.pl .

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Euro Info Centre PL 414 zapraszają do udziału w 2-dniowych szkoleniu zatytułowanym „Jak skutecznie pozyskać dotacje na inwestycje z funduszy unijnych w latach 2007-2013?”. Termin szkolenia 23-24.10.2007r.  Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców chcących uzyskać informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania z funduszy UE na projekty inwestycyjne. Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 380 zł. Dodatkowe informacje pod nr tel. (056) 658 89 50 l, 657 14 50 lub na stronie www.tarr.org.pl

  Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 87-100 Toruń, ul. Włocławska 167 udziela bezpłatnych konsultacji dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu państwa, funduszy strukturalnych itp. Czynne: pon.-pt. 8.00-16.00 tel. 056-655-57-65

 • autor: Anna Filus

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️