Informator Gminny - Nr 10/2007 (161)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

  Wymagania dotyczące pasz

 Rozporządzenie Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.01. 2005 r. ustanawia wymagania dotyczące higieny pasz. Do przepisów w/w rozporządzenia dostosować się muszą wszystkie podmioty prowadzące działalność w zakresie: produkcji, w tym mieszania pasz na potrzeby własne, przetwarzania, przechowywania, transportu zbóż z miejsca produkcji do zakładu oraz dystrybucji pasz. Obszerniejsze  informacje na ten temat zamieścimy w następnym numerze ,,Informatora’’, a pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie internetowej.

  Ubezpieczenia roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich

Modyfikacja ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 07.49.328) uchwalona przez Sejm RP w dniu 7 marca br. zapoczątkowuje korzystne zmiany w dziedzinie ubezpieczeń w produkcji rolniczej w Polsce. Ubezpieczeniem o dotowanych z budżetu państwa składkach można objąć uprawy następujących roślin: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, truskawek, tytoniu, drzew i krzewów owocowych. Ubezpieczenia obejmują szkody spowodowane w uprawach przez grad, suszę, powódź, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę. Ze zwierząt gospodarskich ubezpieczyć można: bydło, świnie, konie, owce kozy i drób od szkód powstałych na skutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny (ubezpieczenie obejmuje także ubój z konieczności w następstwie tych zdarzeń). Składki za ubezpieczenie są dotowane przez budżet państwa w zależności od gatunku rośliny uprawnej lub gatunku zwierzęcia i wynoszą, np. dla zbóż kukurydzy i rzepaku po 40 % wysokości składki, dla buraków cukrowych, ziemniaków i warzyw po 35%, dla bydła, świń, owiec i kóz po 50 %, dla koni i drobiu po 45 %. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. 07.144.1010) reguluje maksymalne sumy ubezpieczenia upraw i zwierząt, które wynoszą, np. dla zbóż, kukurydzy i rzepaku po 6000 zł/1 ha, dla buraków cukrowych 8000 zł/1 ha, dla warzyw gruntowych 162000 zł/1ha, dla bydła 12000 zł/1 szt., dla świń 2000 zł/1 szt. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do w/w składek ubezpieczeniowych z czterema zakładami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A., w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie oraz Concordią Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu.

  Wyjazd na targi FARMA do Poznania.

Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA w Poznaniu (28-30 września 2007) to nowa pozycja w ofercie Międzynarodowych Targów Poznańskich, która zastępuje POLAGRĘ-FARM. Podczas tego jesiennego spotkania branży rolniczej wystawcy zaprezentują bogatą ofertę nowości z zakresu produktów i usług. Zwiedzanie ekspozycji ułatwia czytelny podział branżowy targów: Hodowla, Ogród, Las oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. W interesującym Pawilonie Regionów w atmosferze festynu ludowego tzn. podczas występów zespołów ludowych swoją ofertę przedstawią regiony z terenu całej Polski i można będzie skosztować regionalnej żywności. Równolegle z FARMĄ odbędą się: XXII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Krajowa Wystawa Ogrodnicza. Wyjazd na FARMĘ w dniu 29 września br. (sobota) organizuje UG w Łubiance – Referat Rolnictwa, OŚiBP, gdzie można dokonać zapisu i uiścić opłatę za uczestnictwo w wyjeździe w wysokości 20 zł od osoby (z dofinansowaniem gminy Łubianka). Odjazd autokaru sprzed UG w Łubiance o godz. 6.20. Ilość miejsc ograniczona (50). Bilet wstępu dla uczestników wyjazdu będzie kosztował 7 zł, posiadacze Agrar Card – wstęp wolny.

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️