Informator Gminny - Nr 08/2007 (159)

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

O stypendium mogą się ubiegać wyłącznie osoby niepracujące, wpisane na listę studentów w wieku do 25 lat, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 561,60 zł brutto, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

1/ średnia ocen za ostatni rok studiów musi być nie mniejsza niż 4,0 (z egzaminów),

2/ w przypadku osoby rozpoczynającej studia średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły  średniej musi być nie mniejsza niż 4,0.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć:

1.      wyciąg z indeksu z ocenami z egzaminów w poprzednim roku studiów, a w przypadku studenta rozpoczynającego studia - kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje pracownik Urzędu Gminy),

2.      oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

3.      zaświadczenia o dochodach członków rodziny - dotyczy dochodów osiąganych z różnych źródeł, m. in. z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wynajmu, rent, emerytur, świadczeń z pomocy społecznej,

4.      dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

5.      zaświadczenia o innych dochodach studenta (również inne stypendia).

Dochód na osobę w rodzinie obliczany będzie na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia w Urzędzie Gminy Łubianka.

drukuj (STYPENDIA DLA STUDENTÓW)

 • autor: Krzysztofa Zielińska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️