Informator Gminny - Nr 08/2007 (159)

JAK UTRZYMUJEMY PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W GMINIE ?

Na to pytanie można odpowiedzieć w wyniku kontroli, którą przeprowadzili pracownicy UG w Łubiance w wielu gospodarstwach domowych naszej gminy. W zakresie gromadzenia i usuwania stałych odpadów komunalnych stwierdzono, że 48 % gospodarstw domowych nie posiada podpisanych umów z podmiotami wywożącymi odpady, ani nie przedstawiło faktur ich odbioru przez gminne składowisko odpadów. Obowiązków dotyczących utrzymywania zwierząt domowych (psy) nie spełnia 43% gospodarstw domowych. Właściciele 50% psów nie posiadali potwierdzenia szczepień przeciw wściekliźnie, a 35% psów nie posiadało uwięzi. Zastrzeżenia, co do sposobu magazynowania paliwa wyrażono względem 5 kontrolowanych gospodarstw. Względem 30% gospodarstw zgłoszono uwagi co do ogólnego utrzymania porządku i ładu w obejściu. Właściciele, u których stwierdzono nieprawidłowości, otrzymali nakazy ich usunięcia.  Wszystkich mieszkańców gminy, u których występują jakiekolwiek nieprawidłowości lub niedociągnięcia w zakresie utrzymania porządku i czystości zachęca się do możliwie szybkiego ich usunięcia. Kontrole będą kontynuowane.

drukuj (JAK UTRZYMUJEMY PORZĄDEK I CZYSTOŚĆ W GMINIE ?)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️