Nr 06/2007 (157)

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Istnieje możliwość uzyskania stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży z terenu powiatu toruńskiego, po pierwszym roku nauki, którzy legitymują się:

-          średnią ocen za ostatni rok nauki z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75;

-          oceną z zachowania za ostatni rok nauki, co najmniej bardzo dobrą.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki. Wnioski wraz z dokumentami należy składać do 30 czerwca w Starostwie Powiatowym w Toruniu, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Druki wniosków oraz dokładne zasady przyznawania stypendiów dostępne są w Urzędzie Gminy Łubianka, pokój nr 16.

drukuj (STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH)

 • autor: Krzysztofa Zielińska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️