Nr 05/2007 (156)

PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Komendant Straży Miejskiej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego. Wymogi: ukończone 21 lat, wykształcenie minimum średnie, niekaralność. Oferty powinny zawierać: życiorys zawodowy z fotografią, list motywacyjny, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz uwierzytelnione kopie świadectw pracy. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 157 w terminie do dnia 31 maja 2007r, do godziny 15.00. Informacje szczegółowe pod numerem  telefonu  (056) 62-258-77.

drukuj (PRACA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY)

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️