Nr 05/2007 (156)

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 1)

Wchodzi w życie Uchwała Rady Gminy w Łubiance z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka. Regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka. W związku z tym podajemy do wiadomości niektóre wymagania i zasady, które obowiązują właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, dzierżawców, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i terenach użytku publicznego.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

-          zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą wywożącym odpady najpóźniej do dnia 1 stycznia 2009 r. Do tego czasu dopuszcza się wywóz odpadów na składowisko odpadów komunalnym własnym transportem,

-          zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą wywożącym odpady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,

-          udokumentowania z korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy i dowodów uiszczania opłaty za te usługi,

-          wyposażenia nieruchomości w dostateczną, tj. zapewniającą ciągłość właściwego gromadzenia ilość urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych,

-          prowadzenia selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych i makulatury,

-          dbania o czystość oraz estetykę budynków i ogrodzeń,

-          przeprowadzania wszelkich prac remontowych i rozbiórkowych związanych z usuwaniem materiałów budowlanych, w skład których wchodzi azbest (np. eternit) przez odpowiednie firmy specjalistyczne oraz zaniechania wtórnego ich wykorzystania.

Na terenie gminy zabrania się, m.in.:

-          wypalania traw i innych roślin z miedz, rowów, pól, sadów i działek przyzagrodowych,

-          indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca inne niż do tego przewidziane,

-          wylewania nieczystości ciekłych poza miejscem wyznaczonym do tego celu,

-          indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Pełny tekst Regulaminu dostępny jest w Urzędzie Gminy w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy. (cdn.)

drukuj (REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBIANKA (cz. 1))

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️