Informator Gminny - Nr 03/2007 (154)

PRZEGLĄDY GOSPODARSTW DOMOWYCH

Na przełomie marca i kwietnia br. planowane jest przystąpienie do przeglądu gospodarstw domowych celem sprawdzenia, czy mieszkańcy realizują swoje zobowiązania wynikające m.in. z przepisów o ochronie środowiska, przepisów podatkowych, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, uchwały Rady Gminy w sprawie zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Łubianka.  Przegląd dotyczył będzie :

1/ prawidłowość wyliczenia powierzchni mieszkalnej stanowiącej podstawę do opodatkowania podatkiem od nieruchomości od budynków mieszkalnych,

2/ gromadzenie i usuwanie komunalnych odpadów stałych - kontrola dokumentów: umowa o wywóz odpadów lub faktura przyjęcia odpadów na składowisko oraz wizja lokalna: sprawdzenie, czy jest pojemnik na odpady bądź utwardzony teren przy tymczasowym składowaniu odpadów,

3/ obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe - sprawdzenie liczby psów w domostwie (podatek od posiadania psów) oraz sprawdzenie, czy psy są na uwięzi lub w ogrodzeniu z tablicą ostrzegawczą,

4/ kontrola świadectw szczepienia psów - właściciel psa ma obowiązek zaszczepienia go przeciw wściekliźnie w ciągu 30 dni od ukończenia 3 miesiąca życia psa, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia,

5/ ochrona przeciwpożarowa - sprawdzenie następujących spraw: sposób składowania paliwa, sprawdzenie instalacji elektrycznej, porządku i ładu w obejściu, lokalizacja stogów, ślady po wypalaniu rowów.

Wypełnianie przez mieszkańców wszystkich wskazanych zobowiązań ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Stanowi o warunkach, w jakich przychodzi nam żyć i w jakich żyć będą następne pokolenia. Dlatego apeluję o zastanowienie się i samodzielne przemyślenie, co możemy jeszcze zrobić, abyśmy mogli żyć i pracować w przyjaznych warunkach. Przeglądy z założenia nie mają być restrykcyjne, mają raczej pomóc i podpowiedzieć, co zrobić, żeby było bezpiecznie dla ludzi i środowiska. Jednakże w sytuacjach drastycznych, kiedy Komisja stwierdzi rażące zaniedbania czy zaniechania obowiązków, mogące mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a jednocześnie całkowity brak woli współdziałania z pracownikami gminy, będziemy powiadamiać Policję bądź Sanepid celem wymuszenia określonych zachowań. Również w sytuacji uporczywego uniemożliwiania Komisji dokonania czynności sprawdzających przewidujemy możliwość poproszenia o asystę Policji. Komisja będzie pracować w składzie trzyosobowym: dwóch pracowników Urzędu Gminy i strażak.

Proszę o ich przyjazne przyjęcie i umożliwienie dokonania przeglądu.

drukuj (PRZEGLĄDY GOSPODARSTW DOMOWYCH)

 • autor: Mirosława Rozwadowska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️