Nr 02/2007 (153)

GOPS INFORMUJE

Pomoc żywnościowa

Podobnie jak w ubiegłym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance we współpracy z „Caritas” Diecezji Toruńskiej, organizuje akcję pomocy żywnościowej dla mieszkańców Gminy Łubianka. Pomocą objęte zostaną osoby i rodziny, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 580 zł ( dochód z 1 ha przeliczeniowego = 207 zł ).W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubiance wraz z udokumentowanymi dochodami netto za m-c styczeń 2007 r. do 26 lutego 2007 r. Nadmieniamy, że wniosek powinien zawierać imiona i nazwiska oraz numery PESEL wszystkich członków w rodzinie. Wnioski niekompletne i  składane po wyznaczonym terminie nie zostaną przyjęte!

Druki  wniosków do  PFRON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubiance posiada druki wniosków do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących programów:

-          „Pegaz 2003” dotyczący dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

-          „Komputer dla Homera” – dotyczący pomocy przy zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących.

Wnioski należy składać w placówce PFRON przy ul. Sz. Chełmińska 28 w Toruniu do 15 marca 2007 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Turnusy rehabilitacyjne dla  dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego O/R w Grudziądzu uprzejmie informuje, że w czasie tegorocznych wakacji  organizowane będą turnusy rehabilitacyjne dla  dzieci rolników.

- dla dzieci  z chorobami układu ruchu w Sanatorium Uzdrowiskowym „Limba” w  Piwnicznej  w terminie  od 26.06 do 06.08.2007 r.

- dla dzieci  z chorobami układu oddechowego w zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Dukat” w Dąbkach w terminie  od 04.08 do 24.08.2007 r.

Zasady kierowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

-          podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko, pozytywnie    zaopiniowany i przyjęty do realizacji przez Lekarza Inspektora Oddziału Regionalnego KRUS,

-          rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w kwocie  200 zł,

-          koszt podróży dziecka w obie strony pokrywają rodzice,

-          dzieci w czasie turnusu ubezpieczone będą o nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 zł przez Centralę KRUS.

Chętnych prosimy o kontakt z O/R KRUS w Grudziądzu (tel. 0564621241 wew. 305). Ilość miejsc ograniczona.   

drukuj (GOPS INFORMUJE)

 • autor: Janusz Brzoska

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Dawid Lewandowski                    731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️