Nr 14/2006 (151)

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

Po decyzję do Powiatowego Lekarza Weterynarii

Rolnicy, którzy nie uzyskali jeszcze decyzji o uznaniu stad bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła powinni zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Toruniu, ul. A. Antczaka 39/41 w celu jej uzyskania od Powiatowego Lekarza Weterynarii. Do 31 grudnia 2006 roku decyzje takie wydawane będą bez wykonywania dodatkowych, kosztownych badań. Posiadanie w/w decyzji będzie konieczne, aby m.in. wprowadzać do obrotu (sprzedawać) mleko, ubiegać się o różne formy dofinansowania produkcji zwierzęcej, w których wymagane jest spełnienie określonych wymagań weterynaryjnych. W celu uniknięcia natłoku petentów w okresie świąteczno-noworocznym celowe jest możliwie szybkie załatwienie sprawy.

XII Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance

W dniu 10 stycznia 2007 r. (środa) odbędzie się XII Konkurs Wiedzy Rolniczej w Łubiance, który rozegrany zostanie w miejscowym Centrum Kultury. Rozpocznie się on o godz. 11.00 testem (50 pyt, 4 możliwości odpowiedzi), finał z udziałem publiczności rozegrany zostanie o godz. 13.00. W Konkursie mogą brać udział rolnicy: a) mieszkający na terenie gminy Łubianka, b) będący właścicielami gospodarstw rolnych, c) pracujący w gospodarstwach rolnych rodziców lub innych członków rodziny, lecz jednocześnie nie pracujący zawodowo na pełnym etacie poza gospodarstwem rolnym, d) wykształcenie i wiek bez ograniczeń. Konkurs rozgrywany będzie w 3 kategoriach: a) indywidualnej, b) zespołowej (zespół tworzy minimum 3 rolników z jednego sołectwa) i młodzieżowej (do 28 lat). Zakres tematyczny to: produkcja roślinna i zwierzęca, ekonomika rolnictwa, mechanizacja rolnictwa, UE, PROW, BHP, ochrona p. poż., najważniejsze wydarzenie w gminie, Polsce i na świecie w 2006 r. Zapraszamy rolników do uczestnictwa, a instytucje, firmy i osoby prywatne do ufundowania nagród. Zgłoszenia: UG w Łubiance – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy (do 3 stycznia 2007 r.).

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Dawid Lewandowski                    731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️