Nr 14/2006 (151)

WYBORY – 2006

W dniu 12 listopada br. odbyły się wybory do objęcia stanowisk i funkcji na V kadencję samorządu terytorialnego. Mieszkańcy naszej gminy wybrali Wójta oraz Radę Gminy, jak również głosowali w wyborach do Rady Powiatu w Toruniu oraz Sejmiku Wojewódzkiego w Toruniu. Frekwencja wyborcza wyniosła 43,22 % i była niższa niż w poprzednich wyborach samorządowych. Zapewne wpływ na niższą frekwencję miało kandydowanie tylko jednego kandydata na stanowisko wójta oraz nie przeprowadzanie wyborów do Rady Gminy w jednym z okręgów wyborczych (Zamek Bierzgłowski) z powodu zarejestrowania w tym okręgu tylko jednego kandydata na radnego. W wyniku głosowania mieszkańcy wybrali Jerzego Zająkała na stanowisko Wójta Gminy Łubianka z poparciem 84 % głosujących oraz Radę Gminy Łubianka w następującym składzie:

·          Sebastian Bytyń z Łubianki,

·          Stanisław Ciupa z Pigży,

·          Zbigniew Cywiński z Łubianki,

·          Zenon Jajeśnica z Zamku Bierzgłowskiego,

·          Katarzyna Kępska z Warszewic,

·          Renata Kozieł z Łubianki,

·          Grzegorz Lewandowski z Biskupic,

·          Mieczysława Maćkowska z Brąchnowa,

·          Jacek Neulitz z Pigży,

·          Mirosława Podlasińska z Pigży,

·          Paweł Rzepka z Dębin,

·          Janusz Sadowski z Bierzgłowa,

·          Tadeusz Sadowski z Wybczyka,

·          Bolesław Szczechowski z Warszewic,

·          Janusz Szczęsny z Wybcza.

W wyniku wyborów dokonanych przez Radę Gminy Łubianka na sesji w dniu 23 listopada br. na poszczególne funkcje kierownicze w Radzie zostali wybrani:

·          Zbigniew Cywiński - Przewodniczącym Rady Gminy,

·          Jacek Neulitz - Zastępcą Przewodniczącego Rady,

·          Paweł Rzepka – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej RG,

·          Zenon Jajeśnica – Przewodniczącym Komisji Budżetowej RG.

Do składów komisji Rady zostali ponadto wybrani:

do Komisji Rewizyjnej:

·          Renata Kozieł,

·          Bolesław Szczechowski,

do Komisji Budżetowej:

·          Mieczysława Maćkowska,

·          Janusz Szczęsny.

Wójt Jerzy Zająkała oraz Radni Rady Gminy Łubianka serdecznie dziękują za udzielone poparcie w listopadowych wyborach i deklarując kompetentną służbę mieszkańcom gminy Łubianka liczą na konstruktywną współpracę.

***

W wyborach do Rady Powiatu w Toruniu, w okręgu nr 5 obejmującym gminy Łuibianka i Zławieś Wielka największe poparcie wyborców na terenie gminy Łubianka uzyskały następujące komitety wyborcze:

Prawo i Sprawiedliwość – 31 % głosów,

Przymierze Samorządowe – 27 % głosów,

Obywatelski Komitet Samorządowy – 22,6 % głosów,

Sojusz Lewica i Demokraci – 14 % głosów.

Indywidualnie najwięcej głosów na terenie naszej gminy uzyskali:

Jerzy Zająkała – 358,

Zdzisław Drapiewski – 306,

Piotr Skiba – 181.

W konsekwencji przeprowadzonych wyborów do Rady Powiatu został wybrany Jerzy Zająkała. Jednakże z powodu jednoczesnego wyboru na wójta gminy, na pierwszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwałę o wygaśnięciu powiatowego mandatu  radnego  J. Zająkały. W ten sposób mandat uzyskał kolejny kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości w naszym okręgu, który uzyskał drugi z kolei wynik w głosowaniu  – Janusz Kononiuk z gminy Zławieś Wielka. Należy w tym miejscu stwierdzić, że w sytuacji wyborczej, jaka miała miejsce w tegorocznych wyborach, przy niskiej frekwencji wyborczej na terenie gminy Łubianka - i dużej różnicy w liczbie mieszkańców pomiędzy gminami - niestety nie było możliwości, aby którykolwiek z innych kandydatów gminy Łubianka (poza wójtem) uzyskał mandat radnego Rady Powiatu. Niech to doświadczenie zachęci mieszkańców gminy w kolejnych wyborach do liczniejszego przybycia do lokali wyborczych.Jest jednakże także korzystny aspekt tego wyniku wyborczego. Jerzy Zająkała, w wyniku wyboru na radnego powiatowego mógł realnie uczestniczyć w ustalaniu koalicji mającej przejąć władzę w powiecie toruńskim. Jako negocjator reprezentujący komitety wyborcze Prawo i Sprawiedliwość oraz Obywatelski Komitet Samorządowy przyczynił się do zawarcia umowy koalicyjnej z Przymierzem Samorządowym oraz Platformą Obywatelską. W jej konsekwencji nastąpiło przejęcie przez tę koalicję władzy w powiecie toruńskim, co stworzyło korzystną sytuację także dla gminy Łubianka. Jednym z podstawowych priorytetów Rady i Zarządu Powiatu będzie partnerskie współdziałanie z samorządami gminnymi powiatu.

***

W wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, na terenie gminy Łubianka bezapelacyjnie zwyciężył Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska (47,5 %), a szczególnie jego lider Piotr Całbecki, który uzyskał ponad  38 % wszystkich głosów oddanych przez wyborców gminy Łubianka. Kolejną pozycję uzyskała lista Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z liderem Adamem Banaszakiem i 15,5 % poparciem. Przyjęliśmy z wielką satysfakcją i uznaniem wynik wyborczy zarówno na terenie gminy jak i całego województwa oraz gratulujemy Panu Piotrowi Całbeckiemu wyboru przez Sejmik Wojewódzki na stanowisko Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 • autor: Jerzy Zająkała

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125