Informator Gminny - Nr 12/2006 (149)

ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ

Ze względu na fakt, że we wszystkich krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 będzie obowiązywał nowy budżet, także polscy rolnicy będą mogli liczyć ze strony UE na dalszą pomoc finansową w celu dostosowania swoich gospodarstw do funkcjonowania na jednolitym Rynku Unii Europejskiej. Rodzaje tej pomocy, jak i warunki jej pozyskania zawarte będą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, którego projekt aktualnie powstaje. W poprzednim numerze Informatora Gminnego omówiono Działanie pod nazwą „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” uzasadnione jest tym, że przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników sprzyja pożądanym zmianom strukturalnym w rolnictwie i prowadzi do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego. Jednocześnie rozpoczęcie przez młodych rolników samodzielnej działalności wymaga poniesienia znacznych nakładów finansowych, m.in. na modernizację gospodarstwa.  W ramach tego działania młodym rolnikom rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej będzie udzielana pomoc w formie jednorazowej premii w wysokości 50 tysięcy złotych na gospodarstwo. Beneficjentem jest osoba fizyczna.

Kryteria dostępu dla beneficjenta:

·          jest on pełnoletni i nie ukończył 40 roku życia w dniu składania wniosku,

·          po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego,

·          posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z posiadania wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie lub uzupełni wykształcenie w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego,

·          po przejęciu gospodarstwa rolnego i przez okres co najmniej 1 roku od wypłaty pomocy będzie ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jako rolnik, z mocy ustawy w pełnym zakresie,

·          będzie prowadził gospodarstwo rolne przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy,

·          przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego (biznes plan) i w ciągu 5 lat zrealizuje jego założenia, w szczególności zrealizuje inwestycje o wartości odpowiadającej co najmniej 50 % kwoty otrzymanej pomocy.

Kryteria dostępu dla gospodarstwa rolnego beneficjenta:

·          będzie ono stanowiło jego własność lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

·          ma powierzchnię rolną użytków nie mniejszą niż średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha ( w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej kryterium minimalne powierzchni nie jest wymagane),

·          docelowo w okresie realizacji biznes planu spełni wymagane przepisami standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.

Przewidywana liczba beneficjentów w latach 2007-2013 wynosi 35,2 tysięcy. Wnioski o pomoc z PROW przyjmowane będą przez ARMiR od 2007 roku po wcześniejszym ogłoszeniu (cdn.)

drukuj (ROLNICTWO POLSKIE W UNII EUROPEJSKIEJ)

 • autor: Tadeusz Wierzbowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️