Informator Gminny - Nr 12/2006 (149)

FUNDACJA „ZIEMIA GOTYKU” W 2007 R.

Niebawem rozpoczniemy rok 2007, a wraz z nim rozpocznie się nowy okres programowania 2007-2013 w Unii Europejskiej. Zarząd fundacji  "Ziemia Gotyku" LGD wiąże duże nadzieje z tym okresem. Prace projektowe, w jakich uczestniczyła liczna grupa działaczy społecznych i przedsiębiorców naszej gminy w styczniu i lutym 2006 zaowocowały zbudowaniem obszernej i profesjonalnej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). Posiadanie strategii było warunkiem koniecznym do ubiegania się o fundusze z programu Leader+ w Ministerstwie Rolnictwa. Na podstawie ZSROW przygotowaliśmy 34 projekty, które będą realizowane przez cały 2007 r. na obszarze czterech gmin partnerskich. W grupie tych projektów są projekty wspólne obejmujące zakresem wszystkie gminy oraz projekty indywidualne dla każdej z gmin osobno. Nasza gmina będzie realizować cztery indywidualne projekty  tj.:

·          Grand Prix „Ziemia Gotyku” w biegach średnio- i długodystansowych,

·          Prace studyjne nad opracowaniem ścieżki pieszo–rowerowej na trasie Toruń – Łubianka (ekspertyza),

·          Turniej rycerski na Zamku Bierzgłowskim, jako forma atrakcji turystycznej i promocji  obszaru LGD "Ziemia Gotyku", 

·          Festiwal pieśni patriotycznej połączony z konkursem plastyczno-literackim (realizowany w partnerstwie z Gimnazjum w Łubiance).

Zarząd fundacji planuje - po listopadowym rozstrzygnięciu w Ministerstwie Rolnictwa konkursu na dotacje środków w ramach Leader+ - zaprosić tych z Państwa, którzy brali udział w pracach projektowych, na spotkanie organizacyjne. Zaproszenie skierujemy również do tych z Państwa, którzy są zainteresowani naszymi projektami, a z różnych powodów nie mogli brać udziału w budowaniu strategii. Fundacja jest otwarta na wszelką współpracę z każdym mieszkańcem gminy, który chce, aby w naszej gminie - „małej Ojczyźnie” żyło się lepiej. Pytania proszę kierować drogą pocztową, a niebawem mailową na adres fundacji lub telefonicznie do niżej podpisanego tel. 056-678-83-95 lub 056-678-86-98 Centrum Kultury w Łubiance.

drukuj (FUNDACJA „ZIEMIA GOTYKU” W 2007 R.)

 • autor: Wiesław Żyłkowski

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że wszelkie awarie zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych można zgłaszać pod nr alarmowym 502 234 497.

  W przypadku braku połączenia należy wybrać nr telefonu z poniższej listy:

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Adam Paluszewski

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916
  Dorota Tarczykowska 731-732-950

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️