Nr 08/2006 (145)

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUBIANKA

Od  sierpnia ubiegłego roku gmina prowadzi prace dotyczące zmiany obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to opracowanie, które ze względu na jego zakres tworzy podstawę do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Po przygotowaniu wszystkich dokumentów  niezbędnych do sporządzenia zmiany Studium, gmina w wyniku przetargu wyłoniła firmę EURPOROJEKT z Poznania, która wykonała projekt zmian. Następnie przekazano go do uzgodnień i opinii m.in. do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Toruńskiego i innych. W chwili obecnej trwają prace zmierzające do oceny wniosków zawartych w uzgodnieniach i opiniach. Od dnia 22.08.2006r. do dnia 22.09.2006r. w Urzędzie Gminy w Łubiance  w godzinach od 9.00 do 15.00 projekt zmian Studium  będzie udostępniony do publicznego wglądu (pok. nr.17). W trakcie wyłożenia w dniu 05.09.2006r. w  świetlicy wiejskiej w Przecznie o godzinie 16.00 odbędzie się dyskusja publiczna nad przygotowanym projektem zmian, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W terminie od 25.09.2006r. do 16.10.2006 można wnosić uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie- należy składać je na ręce Wójta podając swój adres, imię i nazwisko i oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

                                                                                                            Piotr Skiba

Dodaj nowy komentarz

:

:

:

* pole wymagane

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️