Gazyfikacja

 

W dniu 4 kwietnia br., w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Cywińskiego Wójt Jerzy Zająkała podpisał list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowaną przez Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Sebastiana Latanowicza, Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie gazyfikacji gminy Łubianka. W wyniku przyjętych ustaleń, w ciągu najbliższych 15 miesięcy zostanie wykonany projekt budowlany dla sołectw Łubianka i Pigża. Obecnie szacowana długość sieci gazowej wyniesie ok. 16 km, a koszt jej wykonania oceniamy na ok 4 mln. zł. W IV kwartale 2020r. inwestor uzyska wymagane pozwolenia na budowę i przeprowadzi przetarg na wykonanie inwestycji. Przyłączanie nieruchomości w tych dwóch sołectwach inwestor rozpocznie w II kwartale 2021r. W międzyczasie przewidujemy rozpoczęcie projektowania następnych odcinków sieci gazowej, do kolejnych sołectw naszej gminy.

Odpowiednie przygotowanie i realizacja inwestycji będzie wymagała zaangażowania różnych podmiotów. Gmina Łubianka stworzy odpowiednio korzystne warunki w zakresie dostosowania systemu opłat inwestycyjnych. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. przygotuje projekt budowlany, uzyska uzgodnienia z potencjalnymi odbiorcami gazu oraz wybuduje z własnych środków całą instalację gazową. Ważnymi uczestnikami inwestycji będą mieszkańcy gminy, podmioty gospodarcze i instytucje, które zachęcamy do zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej oraz współpracy w budowie sieci i przyłączy. Posiadamy zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych dostawą gazu z roku 2018. Jeżeli mieszkańcy (zameldowani w gminie Łubianka) nie zgłosili zapotrzebowania w roku 2019, a są tym zainteresowani obecnie, mogą dokonać zgłoszenia w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Kier. Daniel Kasprowicz lub Maria Lipińska) Bardziej szczegółowe informacje będziemy przekazywali w miarę postępu przygotowań do wdrożenia inwestycji w Informatorach i na zebraniach wiejskich.

 

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  ePUAP: /myxxo62135/skrytka
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

  Jarosław Surowiec                        731-732-916

   

 • Odczyty

  Klikając w poniższy link nastąpi przekierowanie do strony obsługującej odczyt wodomierzy.

  LINK

 • Jakość powietrza

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️