2019

Poprawny przebieg tras nowych kursów autobusowych

W sierpniowym Magazynie mieszkańców gminy Łubianka - Informator Gminny w artykule: „Komunikacja autobusowa z dotacją”, zostały wydrukowane błędne rozkłady jazdy nowych linii autobusowych. Zaistniała sytuacja powstała w wyniku braku profesjonalizmu firmy drukującej nasz magazyn tj. wydawcy gazety „Poza Toruń”. Poniżej zamieszczamy właściwy przebieg taras dodatkowych kursów. Przepraszamy za pomyłkę i jeszcze raz serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do korzystania z nowych linii autobusowych.

Linia nr 1

 

 

 

 Numer kursu 10

 

 

Km

Lp.

Przystanki

 

08:50

0

1

      Łubianka Urząd Gminy (Aleja Jana Pawła II)

 

08:53

1,8

2

      Przeczno, ul. Długosza (skrzyżowanie z ul. Unisławską)

 

08:56

2,8

3

      Przeczno, ul. Wł. Jagiełły (skrzyżowanie z ul. Długosza)

 

08:58

3,5

4

      Wymysłowo,  ul. Wąwozowa (skrzyż. z ul. Ks. Bonieckiego)

 

09:01

4,5

5

      Wymysłowo,  ul. 11 Listopada

 

09:03

5,1

6

      Wymysłowo,  sklep (ul. 11 Listopada)

 

09:05

5,5

7

      Wymysłowo II (skrzyżowanie z ul. Sobieskiego)

 

09:11

8,5

8

      Warszewice centrum (ul. Ks. Frelichowskiego)

 

09:18

12,1

9

      Brąchnowo Wybudowanie (ul. Lipowa)

 

09:21

13

10

      Brąchnowo, ul. Lipowa

 

09:24

13,9

11

      Brąchnowo centrum (skrzyżowanie z ul. Gimnazjalną)

 

09:27

14,9

12

      Pigża, ul. Św. A. Boboli (skrzyżowanie z ul. Familijną)

 

09:30

16,6

13

      Pigża centrum (ul. Szkolna)

 

09:34

18,5

14

      Pigża, ul. Migdałowa (skrzyżowanie z ul. Toruńską)

 

09:37

19,9

15

      Łubianka Urząd Gminy (ul. Toruńska 97)

 

09:39

20,8

16

      Łubianka ul. Toruńska (skrzyżowanie z ul. Jeziorną)

 

09:42

22,4

17

      Łubianka ul. Bydgoska (szkoła)

 

09:44

23,3

18

      Łubianka Urząd Gminy  (Aleja Jana Pawła II)

 

     

KURS    POWROTNY

 

10:40

23,3

18

      Łubianka Urząd Gminy  (Aleja Jana Pawła II)

 

10:42

24,2

19

      Łubianka centrum (przy BCK)

 

10:45

25,8

20

      Łubianka Kozielec (skrzyżowanie z ul. Jeziorną)

 

10:47

26,7

21

      Łubianka Urząd Gminy (ul. Toruńska 97)

 

10:50

28,1

22

      Pigża, ul. Migdałowa (skrzyżowanie z ul. Toruńską)

 

10:54

30

23

      Pigża centrum (ul. Szkolna)

 

10:57

31,7

24

      Pigża, ul. Św. A. Boboli (skrzyżowanie z ul. Familijną)

 

11:00

32,7

25

      Brąchnowo centrum (skrzyżowanie z ul. Gimnazjalną)

 

11:03

33,6

26

      Brąchnowo, ul. Lipowa

 

11:06

34,5

27

      Brąchnowo Wybudowanie (ul. Lipowa)

 

11:13

38,1

28

      Warszewice centrum (ul. Ks. Frelichowskiego)

 

11:19

41,1

29

      Wymysłowo II (skrzyżowanie z ul. Sobieskiego)

 

11:21

41,5

30

      Wymysłowo,  sklep (ul. 11 Listopada)

 

11:23

42,1

31

      Wymysłowo,  ul. 11 Listopada

 

11:26

43,1

32

      Wymysłowo,  ul. Wąwozowa (skrzyż.. z ul. Ks.Bonieckiego)

 

11:28

43,8

33

      Przeczno, ul. Wł. Jagiełły

 

11:31

44,8

34

      Przeczno, ul. Długosza

 

11:34

46,6

35

      Łubianka Urząd Gminy (Aleja Jana Pawła II)

 

 

Linia nr 2

 

 

 

 Numer kursu 11

 

 

Km

Lp

Przystanki

 

09:50

0

1

      Łubianka UG Aleja Jana Pawła II

 

09:53

0,8

2

      Łubianka, ul. Bydgoska (szkoła)

 

09:56

2,1

3

      Łubianka, ul. Bydgoska (skrzyżowanie z ul. Widokową)

 

09:59

3,1

4

      Bierzgłowo, ul. Ks. Z. Ziętarskiego (przed ul. Turystyczną)

 

10:04

5,1

5

      Zamek Bierzgłowski, ul. Św. Jadwigi

 

10:08

6,1

6

      Zamek Bierzgłowski centrum

 

10:11

7,1

7

      Łubianka, ul. Zamkowa (skrzyżowanie z ul. Pszeniczną)

 

10:15

8,8

8

      Łubianka, ul. Zamkowa (skrzyżowanie z ul. Srebrną)

 

10:17

9,1

9

      Łubianka Urząd Gminy (ul. Toruńska 97)

 

10:19

9,9

10

      Łubianka, ul. Toruńska (skrzyżowanie z ul. Jeziorną)

 

10:22

11,4

11

      Łubianka ul. Bydgoska (szkoła)

 

10:24

12,2

12

      Łubianka UG Aleja Jana Pawła II

 

     

KURS    POWROTNY

 

11:40

12,2

12

      Łubianka Urząd Gminy Aleja Jana Pawła II

 

11:42

13

13

      Łubianka centrum (przy BCK)

 

11:35

14,5

14

      Łubianka ul. Toruńska (skrzyżowanie z ul. Jeziorną)

 

11:47

15,3

15

      Łubianka Urząd Gminy (ul. Toruńska 97)

 

11:49

15,6

16

      Łubianka, ul. Zamkowa (skrzyżowanie z ul. Srebrną)

 

11:53

17,3

17

      Łubianka, ul. Zamkowa (skrzyżowanie z ul. Pszeniczną)

 

11:56

18,3

18

      Zamek Bierzgłowski centrum

 

12:00

19,3

19

      Zamek Bierzgłowski, ul. Św. Jadwigi

 

12:05

21,3

20

      Bierzgłowo, ul. Ks. Z. Ziętarskiego (obok ul. Turystycznej)

 

12:08

22,3

21

      Łubianka, ul. Bydgoska (skrzyżowanie z ul. Widokową)

 

12:11

23,6

22

      Łubianka, ul. Bydgoska (szkoła)

 

12:14

24,4

23

      Łubianka Urząd Gminy (Aleja Jana Pawła II)

 

Informacja dla rodziców - strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolach i szkołach

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1). Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku (2).

 • Zapewnienie opieki (3) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
 • Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Autobusy szkolne kursują jak dotychczas - żadna trasa nie ulega zmianie.
 • Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

RODZICU, O CZYM POWINIEN POINFORMOWAĆ CIĘ DYREKTOR SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM?

 • Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.
 • Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki.
 • Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.
 • Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły/ przedszkola rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (4) oraz kuratora oświaty (5).

Zebranie wiejskie - wyborcze sołectwa Leszcz

 • sołectt

Zebranie wyborcze sołectwa Słomowo

 • r3r34rrrrr
 • kir 2

Wybory do Izb Rolniczych już w najbliższą niedzielę!

Już w najbliższą niedzielę 28 lipca, odbędą się ważne dla rolników wybory do Izb Rolniczych. W naszym środowisku rolnicy wybierają dwóch przedstawicieli do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Na dwa miejsca kandyduje czterech kandydatów, w tym dwóch dotychczasowych (Jan Madej z Wybcza i Jacek Ziółkowski z Łubianki) oraz dwóch nowych (Adam Łubianka i Paweł Rzepka z Dębin).

Izby Rolnicze są jedyną ustawową instytucją samorządu rolniczego w Polsce mającą legitymację do reprezentowania środowiska rolniczego. Posiadają swoich reprezentantów na różnych poziomach aktywności publicznej rozpoczynając od poziomu powiatowego, przez wojewódzki i krajowy, do europejskiego włącznie. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo głosowania mają m.in. rolnicy będący płatnikami podatku rolnego z tytułu własności, posiadania lub użytkowania wieczystego gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Prawo to posiadają także małżonkowie rolników, jeżeli są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego.

Gorąco zachęcam wszystkich rolników i ich małżonków do przybycia do Urzędu Gminy w Łubiance, Al. Jana Pawła II nr 8 w dniu 28 lipca br. i wzięcia udziału w głosowaniu do Izby Rolniczej. Głosowanie odbywa się w godzinach od 8.00 do 18.00.

                                                                                                                              Jerzy Zająkała

                                                                                                                      Wójt Gminy Łubianka

Rolnicy wybrali swoich przedstawicieli do Izby Rolniczej

W dniu 28 lipca odbyły się wybory do Rady Powiatowej Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej. Kandydowało czterech rolników na dwa miejsca. Zdecydowanymi zwycięzcami zostali: Jacek Ziółkowski z Łubianki oraz Jan Madej z Wybcza. Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki wyborów.

 1. Jacek Ziółkowski – 66 głosów,
 2. Jan Madej – 63 głosy,
 3. Adam Łubianka – 37 głosów,
 4. Paweł Rzepka – 35 głosów.

W tegorocznych wyborach 1129 rolników miało możliwość głosowania na kandydatów do Izby Rolniczej. W minioną niedzielę przybyło do Okręgowej Komisji Wyborczej w Łubiance i wzięło udział w wyborach 108 rolników. Każdy rolnik miał możliwość głosowania na maksymalnie 2 kandydatów. Frekwencja wyborcza wyniosła więc 9,57 %. I chociaż nadal jej poziom nie jest zadawalający, to należy zauważyć, że frekwencja w naszej gminie w tegorocznych wyborach była o 91,8 % wyższa niż w poprzednich wyborach do Izby Rolniczej, które miały miejsce cztery lata wcześniej. Przypominamy, że w 2015r. frekwencja w skali kraju wynosiła 4,34 % (w naszej gminie – 4,99 %). Cieszy zatem wzrost zainteresowania rolników uczestnictwem w wyborach.

Serdecznie gratulujemy Panom J. Ziółkowskiemu i J. Madejowi zwycięstwa w tegorocznych wyborach i życzymy efektywnego reprezentowania naszych rolników w Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rolniczej oraz pełnej satysfakcji z pełnionych mandatów przedstawicieli naszej gminy.

                                                                                                                          Jerzy Zająkała

                                                                                                                    Wójt Gminy Łubianka

 • Bez tytułussssss

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 • Kontakt

  tel. +48 56 678 82 17, 678 82 18
  fax +48 56 678 82 19
  gmina@lubianka.pl
  lubianka@zgwrp.org.pl
  Zapraszamy do Urzędu Gminy codziennie
  poniedziałek, środa czwartek: 7.30 – 15.30
  wtorek: 7.30 – 16.30
  piątek: 7.30 – 14.30
  Urząd Gminy w Łubiance
  Aleja Jana Pawła II nr 8
  oraz ul. Toruńska 97
  87-152 Łubianka
  NIP 956-18-70-602
  REGON 000539756
  Numer konta: BS w Toruniu - O/Łubianka 60951100002003002149020001
  Aby skontaktować się z pracownikami wydziałów prosimy kliknąć tutaj
 • Awaria

  Aby zgłosić awarię gminnych urządzeń wodno-kanalizacyjnych prosimy o wybranie numeru z poniższej listy. W przypadku braku połączenia należy wybrać kolejny numer telefonu.

  Andrzej Sierocki, kier. wydziału

  508-221-372

  Marzenna Winiarska

  530-442-940

  Jerzy Afelt

  502-234-457

  Tomasz Szreder

  502-234-477

  Sławomir Wronka

  502-272-125

   

 • Film promocyjny

  ⬇️ Kliknij dwa razy ⬇️